DRENGENE I MIND YOUR OWN BUSINESS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Drengene, vi møder og samarbejder med i Mind Your Own Business, er drenge, der på den ene eller anden måde befinder sig i en udsat position, men samtidig har fokus på og viljen til at tage skridtet i en ny retning. Drengene er i alderen 13-19 år, og vi starter hvert år forløb i både Danmark samt i Grønland.

Drengene, vi samarbejder med, kender ofte hinanden fra det lokale miljø eller ungdomsinstitutioner. Fælles for drengene er, at de har ytret ønske om at se nye og anderledes veje i forhold til uddannelse og arbejdsliv. Det er drenge, der til dagligt går i folkeskole eller på en ungdomsuddannelse, og som har drømme og ønsker for deres fremtid.

Hvorfor drenge i udsatte positioner?

I Mind Your Own Business møder vi drenge, som besidder store personlige potentialer og har et ønske om at bidrage positivt til samfundet.

På samme tid er det også drenge, der kan være udfordret i deres nærmiljø. Der er en generel mangel på ressourcestærke forbilleder i deres lokalmiljø, og drengene konfronteres dagligt med destruktive sociale relationer via gadens hierarki. Drengene står således ofte over for en række valg i livet, som kan være udfordrende at navigere i.

Mind Your Own Business tilbyder drengene at indgå i en respektfuld og nærværende kontekst, hvor samarbejdet i mikrovirksomheden giver et vigtigt løft i forhold til skole, uddannelse og arbejdsliv. Samtidig får drengene en række nye oplevelser og opbygger et nyt netværk, der inspirerer dem til at tro på egne evner og potentialer.

Et tilbud med forventninger

Drengene i Mind Your Own Business bliver tilbudt at starte deres egen mikrovirksomhed, og undervejs får de sparring og nærværende samarbejde med erhvervslivet og frivillige venturepiloter. På den måde bliver drengene en del af et anderledes og innovativt udviklingsforløb, der bliver både lærerigt, hektisk og interessant at være med i.

Til gengæld forventer vi, at drengene tager deres forretning seriøst. At de med deres tid, evner og idéer viser viljen til at gå hele vejen. Vi forventer, at drengene viser respekt for hinanden og deres sparringspartnere, og at de arbejder fokuseret og målrettet med at nå de mål, de sætter i fællesskab.

På baggrund af både interne og eksterne evalueringer kan vi se, at drengene får et stort udbytte af forløbene i Mind Your Own Business. Ønsker du at læse mere om vores resultater, så kig med her.

Har du lyst til at samarbejde med drenge, der har en iværksætterdrøm? Bliv frivillig venturepilot eller erhvervspartner.