VORES IMPACT

Siden Mind Your Own Business’ begyndelse har vi løbende fået foretaget evalueringer. Det har vi dels for at kunne forbedre og optimere vores metode bedst muligt, og dels for at kunne dokumentere den impact, som Mind Your Own Business skaber. Der foreligger derfor rigtig meget viden om, hvad drengene får ud af at være med i Mind Your Own Business – foruden muligheden for at skabe deres egen mikrovirksomhed.

I 2012 til 2014 stod forsknings- og rådgivningsvirksomheden Als Research for en kvalitativ evaluering af udvalgte Mind Your Own Business forløb. Den evaluering blev i perioden 2014-2017 fulgt op med en større evaluering af Mind Your Own Business Programmet, og som kombinerede kvantitative effektmålinger med kvalitativ i procesevaluering.

Als Research evaluerede i perioden 2017-2018 Mind Your Own Business Akademiet både med fokus på effekten af programmet, og hvordan akademiet virker og udvikler sig. Gennem interviews og deltagerobservationer tog både effektevalueringen og procesevalueringselementerne udgangspunkt i den kvalitative metode.

I 2024 har Als Research afsluttet en effektevaluering af Mind Your Own Business baseret på registerdata på drenge, der har deltaget i forløb i perioden 2014 – 2020. Effektevalueringen sammenligner deltagernes udvikling med en kontrolgruppe.

I 2024 er også afsluttet en antropologisk evaluering. Her blev et antal drenge fra forskellige mikrovirksomheder i perioden 2019 – 2023 fulgt under deres forløb og i to år efter.

Du kan læse evalueringerne her:

Evaluering af Mind Your Own Business (Als Research, 2014)
Effekt- og procesevaluering af Mind Your Own Business 2014-2017 (Als Research, 2017)
Evaluering af Mind Your Own Business Akademi (Als Research, 2019)
Mind Your Own Business, Effektevaluering 2024 (Als Reach, 2024)
Mind Your Own Business, Antropologisk evaluering 2024
(Als Research, 2024)

For også mere levende at vise den store impact, vi skaber, har vi nedenfor samlet en række videoportrætter, hvor du kan møde nogle af de mange drenge, erhvervspartnere, venturepiloter og lokale samarbejdspartnere, som har været med til at forme Mind Your Own Business.

Disse portrætter er en del af en længere publikation, som blev udarbejdet i forbindelse med vores 10 års-jubilæum i 2020, ligeledes i samarbejde med Als Research. Du kan læse publikationen i sin helhed her.

Ønsker du at læse endnu mere om vores priser og resultater, så kig også med her.