ERHVERVSPARTNERE

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Erhvervspartnerne i Mind Your Own Business er professionelle sparringspartnere, der engagerer sig som blandt andet mentorvirksomheder, banksamarbejder, rådgivende konsulenter og større strategiske samarbejder. Hver mikrovirksomhed møder derfor flere forskellige typer virksomheder, som de kan få faglig sparring fra og spejle sig i.

Fælles for vores erhvervspartnere er, at de alle er med til at gøre en kæmpe forskel for drengene i Mind Your Own Business og udviklingen af deres mikrovirksomheder samt øge drengenes tro på, at der er et arbejdsmarked, der vil dem. Vores erhvervspartnere er både små enkeltmandsvirksomheder og store konsulenthuse, og de byder ind med forskellige ressourcer og fagligheder.

På MYOB Akademiet er der øget fokus på mere branchespecifikke virksomheder, som kan tilbyde drengene direkte sparring på deres produkt. Her tilknyttes også et partnerskab med KPMG, som bl.a. stiller fagpiloter til rådighed for mikrovirksomhederne. Fagpiloterne er frivillige konsulenter, som tilbyder faglig sparring på strategi og virksomhedsudfordringer.

Er jeres virksomhed interesseret i at indgå et samarbejde med Mind Your Own Business og være med til at gøre en forskel for unge drenge med en iværksætterdrøm? Læs her hvordan.

Mød vores erhvervspartnere og læs mere om, hvordan de engagerer sig i Mind Your Own Business.

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Banksamarbejde

Mentorvirksomhed

Strategisk samarbejdspartner

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Banksamarbejde

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Strategisk samarbejdspartner

Erhvervspartner og banksamarbejde

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed‎

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

‎‎‎Mentorvirksomhed

Strategisk samarbejdspartner

INI

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Banksamarbejde

Strategisk samarbejdspartner

Mentorvirksomhed‎

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Erhvervspartner‎

Strategisk samarbejdspartner

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Banksamarbejde

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Strategisk samarbejdspartner

UPS

Mentorvirksomhed

Mentorvirksomhed

Strategisk samarbejdspartner

Mentorvirksomhed

Interviews med erhvervspartnere