FAQ

Her på siden kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest får stillet i Mind Your Own Business.
Sidder du med et spørgsmål, som du ikke finder svar på her på siden, er du altid meget velkommen til at kontakte os.

Når vi i Mind Your Own Business arbejder sammen med drengegrupper i udsatte boligområder, så sker det i samarbejde med den lokale kommune og/eller helhedsplan. Hvert efterår starter vi nye forløb med drenge i hele landet.

Er du interesseret i at starte din egen mikrovirksomhed, så skal du tage kontakt til din lokale klubmedarbejder, som derefter kan tage kontakt til os om muligheden for et forløb i jeres boligområde. Vi har dog venteliste til vores Mind Your Own Business’ forløb, så det er en god idé at kontakte os i god tid.

Har du en forretningsidé, som du ønsker at få rådgivning om med det samme, kan du forsøge at tage kontakt til fx Kraftwerket som har kontor i Valby, København.

Drengene bliver udvalgt af en lokal samarbejdspartner – fx en pædagog, klubmedarbejder eller gadeplansmedarbejder – i drengenes lokalområde. Det er den lokale samarbejdspartner, som kender drengene og ved, hvem der potentielt går med en iværksætter i maven.

En mikrovirksomhed består af 8-10 drenge. Læs mere om mikrovirksomhederne i Mind Your Own Business.

I Mind Your Own Business arbejder vi for nuværende kun med drenge. Drengene, som vi samarbejder med, har ofte mødt afvisninger og negativ opmærksomhed fra deres omgivelser på grund af deres etnicitet eller det lokalområde, de er vokset op i.

Flere undersøgelser har vist, at det særligt er drenge i udsatte positioner, som oplever vanskeligheder med at passe ind i skolen og kan have svært ved at finde fritidsjob og på længere sigt opnå en tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

På baggrund af mange års arbejde i områderne ved vi, at det absolut ikke er potentialet, der mangler. Derfor er Mind Your Own Business skræddersyet til at give drengene mulighed for at indfri deres potentiale og i tillæg hertil være det levende bevis på, at også drenge fra udsatte boligområder har enormt meget at byde på og ønsker at bidrage positivt til samfundet.

I Mind Your Own Business fokuserer vi lige nu strategisk på vores primære målgruppe og på at skalere vores indsats. Dog holder vi os løbende orienteret om udviklingen i samfundet og tager stilling til hvorvidt vores metodiske tilgang kan være med til at imødekomme behov, der viser sig hos andre målgrupper.

Vi starter nye mikrovirksomhedsforløb i Mind Your Own Business hvert efterår. Er du interesseret i at blive kontaktet, når vi starter ny sæson så skriv til os på info@myob.dk

Vi er en landsdækkende organisation, og der er derfor mulighed for at komme i betragtning som venturepilot, næste gang vi er i dit område. Læs mere om rollen som venturepilot , og se hvor vi har mikrovirksomheder i denne sæson.

I Mind Your Own Business er vores primære målsætning ikke, at drengene oparbejder en profitorienteret virksomhed. Til gengæld søger vi at udfordre drengene på deres individuelle niveau i et alternativt læringsrum. På den måde ser vi, at drengene vokser både fagligt og socialt igennem et Mind Your Own Business-forløb. Mød de forskellige mikrovirksomheder her.

Hver mikrovirksomhed i Mind Your Own Business samarbejder med et team af frivillige venturepiloter, som arbejder én fast dag om ugen. Venturepiloterne har forskellige erhvervs- og uddannelsesmæssige baggrunde.

I tillæg modtager hver mikrovirksomhed i Mind Your Own Business støtte fra en lokal samarbejdspartner, som er er med til at sikre gode fysiske og sociale rammer for arbejdet i mikrovirksomheden.

På MYOB Programmet får hver mikrovirksomhed endvidere tilknyttet en lokal mentorvirksomhed, som bidrager med ekstern faglig sparring. Samt en lokal bankfilial, som stiller en bankrådgiver til rådighed til at vejlede drengene i forbindelse med oprettelse af en virksomhedskonto og håndtering af økonomien i mikrovirksomheden.

På MYOB Akademiet får hver mikrovirksomhed yderligere vejledning fra frivillige rådgivende konsulenter (fagpiloter) fra Implement Consulting Group.

Hver mikrovirksomhed er organiseret som en forening. Dette betyder, at drengene, som er under 18 år, kan sidde i bestyrelsen, og på den måde have ejerskab og ansvar for foreningen. Det betyder også, at kan drengene heller ikke hæve penge fra foreningen til løn. Derfor er motivationen for at indgå i Mind Your Own Business drevet af drengenes lyst til at udfordre sig selv og forbedre sig fagligt.