PRISER OG RESULTATER

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Dialogprisen 2021

Modtager af Dialogprisen for at sætte fokus på vigtigheden i at give unge drenge lige adgang til uddannelse og arbejdsmiljø uanset deres baggrund. Hvert år tildeler Dialogforum en pris til personer og organisationer, der har været med til at etablere større respekt, forståelse og fredelig sameksistens både i og uden for Danmark. Læs pressemeddelelsen fra Dialogforum her.

Kronprinsparrets Sociale Pris 2015

For en ekstraordinær indsats indenfor socialt arbejde modtog Mind Your Own Business i 2015 Kronprinsparrets Sociale Pris. Se videoen fra den store dag her:

Børnehjælpsdagens Lillebror Pris 2013

I 2013 modtog Mind Your Own Business Børnehjælpsdagens Lillebror Pris. Hvert år tildeler Børnehjælpsdagen Lillebror Prisen til en organisation, forening eller et projekt, som i det forgangne år har ydet en ekstraordinær indsats for børn og unge i Danmark

Social- og Integrationsministeriets Integrationspris 2011

I samarbejde med Mind Your Own Business modtog Ungdomsfabrikken i Vejle Social- og Integrationsministeriets Integrationspris 2011 for Årets forening. Foreningen blev stiftet af 12 unge drenge, som var en del af Mind Your Own Business og stod bag mikrovirksomheden Shop’n’Wash.

Resultater

På baggrund af vores erfaringer – samt ekstern evaluering – kan det konkluderes, at drengene får et stort udbytte af forløbene i Mind Your Own Business.

En ekstern effekt- og procesevaluering (2017) samt en Impact publikation (2020) gennemført i samarbejde med Als Research viser, at drengene i Mind Your Own Business gennemgår en positiv udvikling både personligt, socialt og fagligt.

Rapporterne dokumenterer, at det drengene får ud af at være med, det er:

  • De bliver bedre til at samarbejde.
  • De får styrket deres sproglige kompetencer.
  • De bliver bedre til at fremlægge.
  • De bliver bedre til at koncentrere sig om opgaver.
  • De får et mere positivt selvbillede og øget selvværd. De lokale samarbejdspartnere får også selv et mere positivt syn på drengene.
  • De involveres i færre konflikter.
  • De får større optimisme omkring egne fremtidsmuligheder
  • De bliver mere sikre på, hvad de skal efter grundskolen.

I 2024 har Als Research afsluttet en effektevaluering baseret på registerdata på drenge, der har deltaget i forløb i perioden 2014 – 2020. Registerstudiet dokumenterer, at de deltagende drenge i et Mind Your Own Business-forløb har større sandsynlighed for at have en positiv udvikling i forhold til uddannelses- eller beskæftigelsesniveau sammenlignet med en kontrolgruppe. Effekten i registerstudiet er statistisk signifikant.

DET SIGER DE OM OS