OM MIND YOUR OWN BUSINESS

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Med iværksætteri som omdrejningspunkt engagerer Mind Your Own Business 13-19-årige drenge i udsatte positioner i Danmark samt i Grønland. I samarbejde med frivillige venturepiloter fra civilsamfundet og erhvervspartnere fra erhvervslivet giver vi drenge mulighed for at etablere egen mikrovirksomhed. I arbejdet styrker drengene deres faglige og sociale kompetencer og får en stærkere tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Siden 2010 har Mind Your Own Business engageret 910 drenge til at etablere 109 mikrovirksomheder på MYOB Programmet og 190 drenge til at videreudvikle 25 mikrovirksomheder på MYOB Akademiet. Dette er sket i samarbejde med 808 venturepiloter og 113 erhvervspartnere.

I denne sæson samarbejder vi med i alt 14 nye mikrovirksomheder på MYOB Programmet, MYOB Akademiet og MYOB Grønland.

Læs om drengene i Mind Your Own Business.

Idéen bag Mind Your Own Business

Mind Your Own Business tager udgangspunkt i fire overordnede principper, der udgør fundamentet i vores metode og samarbejdsmodel: empowerment, det samfundsnyttige, den personlige udvikling og samarbejde med erhvervslivet.

Ved altid at fokusere på muligheder frem for begrænsninger er idéen bag Mind Your Own Business at skabe et alternativt læringsrum for de involverede drenge. Nærhedsprincippet og et udviklende fokus skaber rammerne for, at vi ved hjælp af et stærkt samarbejde i fællesskab kan skabe nye og innovative muligheder.

Vi tilbyder drengene muligheden for at starte deres egen mikrovirksomhed. Her får de tilbudt sparring og et nærværende samarbejde med erhvervslivet og frivillige venturepiloter. På den måde bliver drengene en del af et anderledes og nyt udviklingsforløb, der bliver både lærerigt, hektisk og interessant at være med i.

Mind Your Own Business er en forening, som ikke udøver erhvervsdrivende virksomhed.