Bestyrelse

Bestyrelsen i Mind Your Own Business består af gode samarbejdspartnere og erhvervsdrivende, som alle har det til fælles, at de ser og tror på drengene og deres potentialer.

Thomas Holluf Nielsen, adm. direktør i Domea.dk (formand)

Mind Your Own Business er en stærkt resultatgivende organisation, der gør en forskel og hvor de unge mødes i øjenhøjde og på deres hjemmebane. Med udgangspunkt i det enkelte individs potentiale inviteres de unge ind i den voksne og erhvervsrelaterede verden, hvor der på en og samme tid udvises tillid og omsorg og ikke mindst stilles krav. Min ambition er at være med til at videreudvikle organisationen og samtidig styrke organisationen bag Mind Your Own Business.”

Rie Odsbjerg Werner, adm. direktør i TryghedsGruppen (bestyrelsesmedlem)

“Ved altid at fokusere på muligheder giver Mind Your Own Business et alternativt læringsrum til drenge fra udsatte boligområder. Vi oplever, at drengene får styrket deres personlige og faglige kompetencer, og at de positive effekter smitter af på deres lokalområder. Det er en innovativ måde at give drengene en stærkere tilknytning til det danske uddannelsessystem, arbejdsmarked og samfund. Jeg ser frem til at videreudvikle organisationen, der efter vores mening har stort potentiale.”

Sine Egede, direktør i Bikubenfonden (bestyrelsesmedlem)

”For mig har Mind Your Own Business igennem flere år været til stor inspiration, fordi organisationen er lykkes med at skabe en alternativ læringsarena for drenge, som ellers ikke oplever at lykkes i skolen. Vi ved, at der for nogle af drengene kan være en svær overgang forbundet med at have været en del af MYOB Programmet, til at stå på egne ben. Derfor ser jeg også spændende perspektiver i MYOB Akademiet, som støtter drengens udvikling med deres mikrovirksomheder med et længere sigte.”

Peter Brun, adm. direktør i Lehmann+Brun (bestyrelsesmedlem)

”Jeg har ad to omgange været mentorvirksomhed i Mind Your Own Business, hvor jeg har set, hvordan drengene i projekterne udviklede sig, opbyggede nye kompetencer og gennem processen fik helt konkrete mål med deres liv. Min ambition er, at Mind Your Own Business forløb skal bredes endnu mere ud og at målgruppen ligeledes bliver bredere. På den måde kan vi  sikre, at flere unge mennesker får konkret støtte og opbakning til at tage sunde og gode valg i deres liv. Mind Your Own Business er en organisation som gør en forskel.”

Stefan Haldan Vestergaard, Bygge- og Udviklingschef i ALFABO (bestyrelsesmedlem)

”Når vi udvikler boligområder, handler det om mennesker og om at skabe rammer for det gode liv. Mind Your Own Business arbejder med de samme udfordringer, og jeg synes det er fantastisk at arbejde med at skabe muligheder og konkrete projekter sammen med unge drenge med vidt forskellig baggrund. På den måde er Mind Your Own Business et forbillede for andre, der arbejder med at give unge mennesker nye muligheder.

Peter Holm, chef for samfundsansvar, Velliv (bestyrelsesmedlem)

For mig er Mind Your Own Business et af de bedste eksempler vi har herhjemme på, samarbejde mellem civilsamfund, erhvervsliv og de mennesker vi skal hjælpe. Organisationen gør en enorm forskel for drengene og ser deres potentiale frem for deres begrænsninger. Det er både inspirerende og motiverende at være med til at sikre organisationens udvikling og fremtid.”

Moonis Kamil, investor og serieiværksætter, står blandt andet bag virksomhederne Interiør, Prizebeat.com og iPosen (bestyrelsesmedlem)

Der er rigtig mange børn og unge, som vokser op i miljøer, hvor man ikke får noget forærende og skal kæmpe for at komme frem. I Mind Your Own Business har man igennem de sidste 10 år på imponerende vis insisteret på, at der er masser af talent og potentiale i de her unge drenge, hvis bare de får de rigtige værktøjer og chancen for at trække på netværk og erfaring. Det arbejde glæder jeg mig til at bidrage til.”