BESTYRELSE

Bestyrelsen i Mind Your Own Business består af gode samarbejdspartnere og erhvervsdrivende, som alle har det til fælles, at de ser og tror på drengene og deres potentialer.

Peter Holm, Chef for samfundsansvar i Velliv (formand)

“Jeg har arbejdet med Mind Your Own Business siden begyndelsen og været i bestyrelsen de seneste fire år. Potentialet i at lade unge drenge prøve kræfter med egen virksomhed – en slags moderne mesterlære – er stort, og der kommer til at være en kæmpe efterspørgsel på talenter, som dem Mind Your Own Business arbejder med. Derudover er jeg stolt og glad for at arbejde sammen med så kompetent og dedikeret bestyrelse og ledelse.”

Stefan Haldan Vestergaard, Bygge- og Udviklingschef i Alfabo (næsteformand)

”Når vi udvikler boligområder, handler det om mennesker og om at skabe rammer for det gode liv. Mind Your Own Business arbejder med de samme udfordringer, og jeg synes det er fantastisk at arbejde med at skabe muligheder og konkrete projekter sammen med unge drenge med vidt forskellig baggrund. På den måde er Mind Your Own Business et forbillede for andre, der arbejder med at give unge mennesker nye muligheder.”

Rie Odsbjerg Werner, Adm. direktør i TryghedsGruppen (bestyrelsesmedlem)

“Ved altid at fokusere på muligheder giver Mind Your Own Business et alternativt læringsrum til drenge fra udsatte boligområder. Vi oplever, at drengene får styrket deres personlige og faglige kompetencer, og at de positive effekter smitter af på deres lokalområder. Det er en innovativ måde at give drengene en stærkere tilknytning til det danske uddannelsessystem, arbejdsmarked og samfund. Jeg ser frem til at videreudvikle organisationen, der efter vores mening har stort potentiale.”

Sine Egede, direktør i Bikubenfonden (bestyrelsesmedlem)

”For mig har Mind Your Own Business igennem flere år været til stor inspiration, fordi organisationen er lykkes med at skabe en alternativ læringsarena for drenge, som ellers ikke oplever at lykkes i skolen. Vi ved, at der for nogle af drengene kan være en svær overgang forbundet med at have været en del af MYOB Programmet, til at stå på egne ben. Derfor ser jeg også spændende perspektiver i MYOB Akademiet, som støtter drengens udvikling med deres mikrovirksomheder med et længere sigte.”

Moonis Kamil, investor og serieiværksætter, står blandt andet bag virksomhederne Interiør, Prizebeat.com og iPosen (bestyrelsesmedlem)

Der er rigtig mange børn og unge, som vokser op i miljøer, hvor man ikke får noget forærende og skal kæmpe for at komme frem. I Mind Your Own Business har man igennem de sidste 10 år på imponerende vis insisteret på, at der er masser af talent og potentiale i de her unge drenge, hvis bare de får de rigtige værktøjer og chancen for at trække på netværk og erfaring. Det arbejde glæder jeg mig til at bidrage til.”