LOKALE SAMARBEJDSPARTNERE

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

De lokale samarbejdspartnere har et godt kendskab til drengene i deres lokalområder. De kender drengenes hverdag og ved, hvilke udfordringer drengene står overfor, og hvilke ressourcer drengene besidder. Herudover bidrager de lokale samarbejdspartnere med en stor faglig ballast, et socialt engagement og et ønske om aktivt at skabe en positiv forskel i drengenes liv.

Tryghed, sparring og motivation

I et mikrovirksomhedsforløb udgør den lokale samarbejdspartner sammen med medarbejderne i Mind Your Own Business den fagprofessionelle rygrad for drengene og de frivillige venturepiloter i mikrovirksomheden.

Gennem forløbet vil drengene og de frivillige venturepiloter have brug for samarbejdspartnerens støtte og opbakning. For eksempel til at stille lokaler til rådighed og skabe nogle trygge og motiverende fysiske rammer omkring det ugentlige arbejdsmøde. Eller til at hjælpe med praktisk planlægning samt kontakt til skole og hjem i forbindelse med aktiviteter. De frivillige venturepiloter kan også få brug for at sparre med samarbejdspartneren omkring samarbejdet med drengene.

Et tæt samarbejde

Et tæt samarbejde mellem den lokale samarbejdspartner og Mind Your Own Business er fundamental for forløbets succes. Det er samarbejdspartnerens ekspertise, viden og deltagelse, der er med til at fremme et positivt og udviklende forløb for drengene.

Den lokale samarbejdspartner er med helt fra starten, når interesserede drenge fra lokalområdet inviteres til introduktionsmøde. Samarbejdspartneren kender lokalområdet og drengene og ved, hvem Mind Your Own Business kan være særligt relevant for. Den lokale samarbejdspartner er med til at gøre indholdet på forløbene i Mind Your Own Business tilgængeligt og forståeligt for drengene og er med til at bakke op om de mange spændende og lærerige aktiviteter, som drengene kommer igennem i løbet af de otte måneder, som forløbene varer.

Eksempler på funktioner som den lokale samarbejdspartner kan stille til rådighed:

  • Boligsocial medarbejder
  • Ungekoordinator eller medarbejder med god kontakt til de unge i lokalområdet
  • Fritidsjobformidler
  • Pædagoger fra klubber eller væresteder
  • Kultur- og fritidsmedarbejder
 

BLIV LOKAL SAMARBEJDSPARTNER

Er du interesseret i at få et Mind Your Own Business-forløb til dit område?
Udfyld formularen, så kontakter vi dig hurtigst muligt.

Interviews med lokale samarbejdspartnere