MYOB AKADEMIET

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

MYOB Akademiet tilbyder støtte, kompetenceudvikling og opkvalificering til de drenge, som efter at have afsluttet MYOB Programmet er motiveret for både at fortsætte den gode udvikling i deres mikrovirksomheder og udvikle deres individuelle kompetencer.

 

Et skridt op

Med fokus på både faglig og social udvikling samler MYOB Akademiet et netværk af virksomheder fra dansk erhvervsliv og frivillige venturepiloter fra civilsamfundet i en tværgående og fælles indsats. Gennem et struktureret forløb på otte måneder får drengene mulighed for sammen at styrke deres mikrovirksomheder og opkvalificere deres kompetencer i forhold til netværksopbygning, uddannelse og arbejdsmarked. 

Forløbet kickstartes med Strategy Camp i oktober, et heldagsarrangement hvor alle mikrovirksomheder på MYOB Akademiet lægger en forretningsstrategi for de kommende otte måneder. Strategy Campen afholdes i samarbejde med rådgivnings- og revisionsselskabet KPMG, som stiller både lokaler og frivillige konsulenter til rådighed for mikrovirksomhederne.

Herefter er der ugentlige arbejdsgange med venturepiloterne samt workshops med rådgivende konsulenter – såkaldte fagpiloter – fra KPMG, som tilbyder mikrovirksomhederne faglig sparring og opkvalificering. Forløbet afsluttes med Graduate Camp i april hos KPMG, til fejring af drengens deltagelse på MYOB Akademiet, og hvor de bliver sendt afsted med en strategi for deres videre selvstændige arbejde i mikrovirksomhederne.