Shop'N'Wash (Vejle)

Shop'N'Wash

Shop'N'Wash 2010-2011

Forløb: MYOB Programmet

Drengene fra Shop N’ Wash i Vejle kom fra Ungdoms- og Kulturforeningen, der senere har skiftet navn til Ungdomsfabrikken. Foreningen er en lokalafdeling i Dansk Anatolien Ungdom, og drengene har derfor hovedsageligt tyrkisk baggrund.

Gruppen bestod af otte meget motiverede drenge i alderen 14-17 år, der alle tog arbejdet med deres mikrovirksomhed Shop’ N Wash meget seriøst. De organiserede sig efter erhvervslivets model med en direktør, PR-chef, IT-chef, økonomichef osv. De indførte dress-code, regler for opførsel og en generel personalepolitik, hvilket gav dem en ekstra motivation og seriøsitet i deres arbejde. Dette resulterede i, at de vandt æresprisen Business Award i 2011.

Efter at have vundet prisen overførte drengene det mind-set, de havde opbygget i Shop’N Wash, til deres forening. Navneskiftet til Ungdomsfabrikken er derfor ikke de eneste forandringer, foreningen har gennemført. Således er formanden blevet til direktør, kasseren til økonomichef osv. På denne måde inspirerer Ungdomsfabrikken de unge i Vejle til at tune ind på de muligheder, der ligger i foreningsarbejdet, sideløbende med, at de bliver mere målrettede i forhold til deres fremtidige karriere. Denne professionelle og seriøse indstilling til iværksætteri og personlig og faglig udvikling gjorde, at Ungdomsfabrikken vandt Integrationsprisen.