Logo

Ved brug af logo må der ikke ændres i farver eller form, men proportional skalering er tilladt. Hvis logoet anvendes på en anden hjemmeside, skal det fremstå som et aktivt link til Mind Your Own Business’ hjemmeside.

 

 


Billeder

Billederne nedenfor kan bruges af ekstern presse eller Mind Your Own Business’ samarbejdspartnere i forbindelse med omtale af Mind Your Own Business eller et af vores forløb.

Ved brug af billeder skal Mind Your Own Business krediteres.

     

     

     

     

 

 

 

Vilkår for brug af logo og billeder

Logo og billeder må kun anvendes i overensstemmelse med gældende lovgivning og god skik. Det er ikke tilladt at anvende logoerne eller billederne på en måde, hvor det kan være vildledende. Logo og billeder må heller ikke anvendes til formål eller aktiviteter, der er ulovlige eller som strider mod Mind Your Own Business’ formål og værdier eller mod den offentlige moral, eller på en måde som i øvrigt kan skade eller udnytte Mind Your Own Business’ omdømme.

Hvis logo eller billeder anvendes i strid med ovenstående, kan vi bl.a. kræve, at de straks fjernes samt brugen ophører og endelig kan det medføre bødestraf.