HVAD ER EN MIKROVIRKSOMHED?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Gennem Mind Your Own Business får grupper af drenge hvert år muligheden for at etablere og drive deres egen mikrovirksomhed. Mikrovirksomhederne i Mind Your Own Business består af 10-12 drenge i udsatte positioner, som i samarbejde med et hold af frivillige venturepiloter fra civilsamfundet og tilknyttede erhvervspartnere arbejder for at gøre deres forretningsidé til virkelighed.

Med iværksætteri som omdrejningspunkt samler Mind Your Own Business det sociale potentiale i erhvervslivet og civilsamfundet i en fælles indsats, der styrker drengenes faglige kompetencer, sociale relationer samt deres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Arbejdet i mikrovirksomheden

Et mikrovirksomhedsforløb i Mind Your Own Business strækker sig over otte måneder. I løbet af denne periode mødes drengene og de frivillige venturepiloter i deres mikrovirksomhed én gang om ugen, hvor de arbejder helt fra produktudvikling til produktion, markedsføring og salg. Undervejs deler drengene sig ind i afdelinger som produktion, salg, økonomi og kommunikation, hvor de varetager forskellige ansvarsområder.

Økonomien i mikrovirksomheden

Hver mikrovirksomhed får stillet op til 25.000 kr. til rådighed som opstartskapital. Drengene kan ikke udbetale løn til sig selv af deres startkapital, og alt overskud fra mikrovirksomheden skal geninvesteres i virksomheden. Hvis en mikrovirksomhed vælger at lukke ned, kan mikrovirksomheden bruge overskuddet på fællesaktiviteter for alle medarbejdere.

Har du lyst til at være en del af en mikrovirksomhed? Bliv frivillig venturepilot eller erhvervspartner.

Hvis du er en dreng mellem 13-19 år og gerne vil starte en mikrovirksomhed med dine venner, kan du læse her hvordan.