DRENGE LØFTER SIG FAGLIGT OG SOCIALT GENNEM IVÆRKSÆTTERI

Ny måling viser, at Mind Your Own Business lykkes med at rykke drenge i udsatte positioner nærmere job og uddannelse gennem iværksætteri. Succesen skyldes en indædt tro på drengene og et stærkt partnerskab mellem dansk erhvervsliv, frivillige fra civilsamfundet samt kommuner og boligorganisationer.

25/11/23 i Nyheder

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Med udgangspunkt i iværksætteri har organisationen Mind Your Own Business fundet opskriften på at bekæmpe en af vores allerstørste velfærdsudfordringer – nemlig antallet af unge, der havner uden for job og uddannelse.

Eksempelvis har en dreng, der har afsluttet folkeskolen og har deltaget i et Mind Your Own Business-forløb 15% højere sandsynlighed for at være i uddannelse eller fuldtidsbeskæftigelse to år senere end en dreng med lignende baggrund, der ikke har deltaget i forløbet. Det viser en ny effektmåling fra Als Research.

De gode resultater skyldes flere ting – først og fremmest, at vi møder drengene med respekt og er overbeviste om, at de kan mere end de tror. Drengene tilegner sig både sociale og faglige færdigheder gennem iværksætteri, der kan overføres direkte til deres skolearbejde,” siger direktør og grundlægger for Mind Your Own Business, Maria Kavita Nielsen.

815 drenge i udsatte positioner har siden 2010 været en del af Mind Your Own Business. Forløbet varer 10 måneder, som de bruger på at etablere deres egen mikrovirksomhed med sparring og rådgivning fra erhvervsliv og frivillige mentorer – såkaldte venturepiloter.

På den måde bliver drengene en del af et anderledes og nyt lærings- og udviklingsforløb, der bliver både lærerigt, hektisk og interessant at være med i. De får udover det konkrete løft i færdigheder også opbygget et netværk i erhvervslivet, som de bruger, når de i forbindelse med deres uddannelse skal søge fx praktik og studiejob,” forklarer Maria Kavita Nielsen.

Og der er brug for målrettede indsatser overfor unge i udsatte positioner. Ifølge en økonomisk analyse fra Finansministeriet har 38% af unge fra udsatte boligområder ikke gennemført en ungdomsuddannelse, når de fylder 25 år, sammenlignet med 16% af alle 25-årige.

Vi har en stor opgave med at give de unge nogle kort på hånden, som kan anvendes direkte i deres hverdag. Og vi vil gerne nå flere drenge. Sammen med landets kommuner samt boligorganisationer, civilsamfund og erhvervslivet kan vi forebygge, at drenge i udsatte positioner havner på et sidespor i tilværelsen uden uddannelse og job,” siger Maria Kavita Nielsen, der tilføjer:

Alle fortjener en fair chance i livet. Vi ved, at drengene har viljen.”

Lørdag den 25. november skal over 100 drenge, der netop er startet i Mind Your Own Business til Venture Camp hos Boston Consulting Group og IBM i København. Her står engagerede repræsentanter fra de to virksomheder klar til at hjælpe drengene med at udvikle en forretningsstrategi for drengenes kommende mikrovirksomheder.

Om Mind Your Own Business

Med iværksætteri som omdrejningspunkt engagerer Mind Your Own Business 13-18-årige drenge i udsatte positioner i Danmark samt i Grønland. I samarbejde med frivillige venturepiloter fra civilsamfundet og erhvervspartnere fra erhvervslivet giver vi drenge mulighed for at etablere egen mikrovirksomhed. I arbejdet styrker drengene deres faglige og sociale kompetencer og får en stærkere tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet.

Siden 2010 har Mind Your Own Business engageret 815 drenge til at etablere 95 mikrovirksomheder på MYOB Programmet og 170 drenge til at videreudvikle 22 mikrovirksomheder på MYOB Akademiet. Dette er sket i samarbejde med 750 venturepiloter og 101 erhvervspartnere

Reform Kommissionen har fremhævet Mind Your Own Business som et eksempel på, hvordan vi i Danmark fremadrettet skal arbejde i partnerskaber mellem kommuner, erhvervsliv og civilsamfund for at løse store samfundsudfordringer som fx de mange unge, der står uden for uddannelse og job.

Om effektmålingen fra Als Research

Effektmålingen baserer sig på registerdata fra 211 deltagere, som er startet i et MYOB-forløb i perioden fra 2014-2019. Derudover er der indhentet registerdata på en sammenlignelig kontrolgruppe.

Overordnet set er der fundet en positiv effekt i forhold til deltagernes uddannelses/beskæftigelsesniveau samt indikationer på en positiv effekt i forhold til deltagernes trivsel.

Med tilstrækkelig udvikling menes, at deltagerne er på det uddannelses-beskæftigelsesniveau, der ca. to år efter at have startet i et MYOB-forløb, er to niveauer højere, end da de startede. Det vil sige, at hvis en dreng eksempelvis går i 8. klasse, når han starter i et MOYB-forløb, skal han minimum gå i 10. klasse/ungdomsuddannelse to år efter indsatsens start.

I forhold til beskæftigelsesniveau vil det ses som en tilstrækkelig udvikling, hvis deltageren har afsluttet folkeskolen og er i fuldtidsbeskæftigelse ca. 2 år efter at have startet i et MYOB-forløb.

Reportagemulighed
Lørdag den 25. november skal over 100 drenge, der netop er startet i Mind Your Own Business til Venture Camp hos Boston Consulting Group og IBM i København. Her står engagerede repræsentanter fra de to virksomheder klar til at hjælpe drengene med at udvikle en forretningsstrategi for drengenes kommende mikrovirksomheder.

Pressen er velkommen i tidsrummet mellem kl. 10.00 – 16.20
Adresse: Boston Consulting Group, J. C. Jacobsens Gade 12, 1778 K

Yderligere oplysninger
Marianne With Bindslev
Tlf. 9152 2962
marianne.bindslev@myob.dk