Love Your Hood (Helsingør)

Love Your Hood

Love Your Hood 2012-2013

Forløb: MYOB Programmet

I samarbejde med værestedet Tetriz og mentorvirksomheden Integro.

Torsdag d. 23 maj 2013 blev den første Love Your Hood Day i Danmarkshistorien. Bag det ambitiøse event stod fem unge drenge fra værestedet Tetriz, der ligger i lokalområdet Nøjsomhed i Helsingør.

På dagen delte drengene 1000 gratis t-shirts ud til udvalgte folkeskoleklasser i Helsingør Kommune. Deres mission var at sprede det positive ‘Love Your Hood’ budskab og, via blandt andet diskussioner i Klassens Time og et arrangement i Helsingør Bycenter, at opfordre byens unge til at tage ejerskab for det sted de bor og passe godt på sit nabolag.

Dommerkomitéen hædrede Love Your Hood med Mind Your Own Business’ Brandingpris, fordi mikrovirksomhedens navn på kreativ vis også er et klart budskab i sig selv. Et budskab der hænger godt sammen med virksomhedens værdigrundlag og mission – og er et brand der gør alle, der tager drengenes t-shirt på, til ambassadører for mikrovirksomhedens mission.