MIND YOUR OWN BUSINESS UDVIDER AKTIVITETERNE OG ÅBNER BASE I JYLLAND

Mind Your Own Business, der gennemfører iværksætterforløb for unge drenge fra udsatte boligområder, har modtaget omkring 10 mio. kr. fra Det Obelske Familiefond, Lauritzen Fonden, K.G. Fonden og Claus Sørensens Fond. Det gør det muligt at udvide med et nyt kontor i Esbjerg, der skal være tættere på jyske samarbejdspartnere i kommuner, erhvervslivet og ikke mindst flere af de unge drenge, som har brug for støtte til at træffe gode valg for deres fremtid.

30/05/22 i Nyheder

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Alle har noget positivt at bidrage med – det er tanken bag Mind Your Own Business (MYOB), der siden 2010 har givet grupper af unge drenge fra udsatte boligområder mulighed for at etablere egen mikrovirksomhed. Drengene udvikler en forretningsidé, lægger strategi og fører den ud i livet sammen med frivillige mentorvirksomheder og frivillige venturepiloter. Gennem arbejdet med virksomhederne får drengene udviklet deres faglige kompetencer og udvidet deres netværk, ligesom de bliver motiveret til at få en uddannelse.

MYOB har kontor i København, men har længe ønsket en base i Jylland for at kunne udvide aktiviteterne og være tættere på de jyske kommuner, virksomheder og unge drenge, som de samarbejder med, og for at møde fremtidige samarbejdspartnere.

– Vi glæder os meget til at åbne endnu et kontor og komme tættere på vores jyske samarbejdspartnere og de drenge, som skal etablere mikrovirksomheder. Jeg er taknemmelig for, at de fire fonde er gået sammen om at støtte vores arbejde for at give unge drenge en tro på sig selv og vise, at de har noget at tilbyde samfundet. Der er gang i meget spændende iværksætteri i Esbjerg, som rummer muligheder for gode samarbejder, og jeg er både glad og stolt over, at vi kan etablere vores jyske kontor her, siger Maria Kavita Nielsen, direktør og grundlægger af Mind Your Own Business. Hun fortsætter:

– Nu skal vi i gang med at rekruttere kolleger til kontoret, så vi kan etablere nye mikrovirksomheder til efteråret med unge fra Esbjerg, Kolding og Aarhus.

STORT POTENTIALE I AT UDBREDE INDSATSEN TIL ENDNU FLERE KOMMUNER

Det overordnede formål med MYOB er at fastholde drengene i deres skolegang og generelt øge chancerne for, at de gennemfører en kompetencegivende uddannelse. Fra Det Obelske Familiefond, som støtter almennyttige projekter for udsatte unges mentale sundhed, lyder det:

– Den økonomiske støtte fra os er en stor anerkendelse af Mind Your Own Business’ arbejde med at hjælpe udsatte unge til at mestre deres eget liv. Den positive tilgang til unges ressourcer og kompetencer er med til at udvikle de unge socialt og fagligt, så de står stærkere i forhold til fremtiden med uddannelse og job. Der er et stort potentiale i at udvide aktiviteterne, så endnu flere unge kan få gavn af at være med, og det vil vi gerne støtte, siger John Amund Tønnes, direktør i Det Obelske Familiefond.

I Lauritzen Fonden, som støtter almennyttige aktiviteter for børn og unge i udsatte positioner, glæder man sig over, at kontoret åbner i Esbjerg, hvor fonden har sine historiske rødder.

– Iværksætteri og foretagsomhed er en del af Lauritzen Fondens DNA, og derfor glæder vi os over, at flere unge esbjergensere nu vil blive hjulpet godt på vej i livet gennem Mind Your Own Business. Programmet tilbyder de unge et fællesskab, hvor de lærer alt fra, hvordan man etablerer et godt samarbejde med virksomheder og myndigheder til at udarbejde forretningsplaner. Det er kompetencer, som de får gavn af resten af livet, og det er vi glade for at kunne bidrage til, siger Inge Grønvold, direktør i Lauritzen Fonden.

Det nye kontor får adresse i kultur- og medborgerhuset ”Platformen” i Esbjergs Østerbyen.

OM MIND YOUR OWN BUSINESS

MYOB er en selvstændig organisation, der i skrivende stund har haft flere end 640 unge i Danmark og Grønland til at etablere 80 mikrovirksomheder med støtte fra Bikubenfonden, Tuborgfondet og TrygFonden. Det har de gjort i samarbejde med 77 forskellige erhvervspartnere og mere end 640 frivillige venturepiloter. Læs mere om MYOB her.

For yderligere information kontakt
Maria Kavita Nielsen, direktør og grundlægger af Mind Your Own Business, tlf.: 26 11 71 83, E-mail: maria.kavita@myob.dk

Drengene, der har været en del af MYOB:

  • er blevet bedre til at samarbejde
  • er blevet bedre til at fremlægge og har fået et større ordforråd
  • er blevet bedre til at koncentrere sig om arbejdsopgaver
  • har fået et mere positivt selvbillede og øget selvværd

“Jeg synes projektet er kanon. I det hele taget at opnå den erfaring man har fået, det er noget, der kræver tid i skolen. Men her, der opnår man den bare på nogle få måneder. I skolen bruger man tid på at lære de samme ting igen og igen, her lærer man nyt hele tiden. Jeg vidste fx lidt om marketing, og hvordan man fører produkter ud i livet, men takket være det her, fik jeg en større erfaring. Ja, blev nærmest uddannet i det.”

Medstifter i mikrovirksomhed efter afsluttet MYOB-program.