You are currently viewing Mind Your Own Business indgår samarbejde med Danske Bank

Mind Your Own Business indgår samarbejde med Danske Bank

Med fokus på at yde finansiel rådgivning, bliver lokale Danske Bank filialer aktive sparringspartnere for drengene, som skal sikre at de får skabt en sund og bæredygtig økonomi i deres mikrovirksomheder. I alt er 10 lokale Danske Bank-afdelinger tilknyttet i 2022.

[breaker id=”14806″]

Time2Give

Samarbejdet med Danske Bank tager afsæt i bankens frivillighedsprogram Time2Give. Her får alle medarbejdere en lønnet fridag om året til at lave frivilligt arbejde, og det skaber både gladere medarbejdere og en håndgribelig samfundsgevinst. For mange medarbejdere i Danske Bank er samarbejdet med Mind Your Own Business især sjovt fordi det er ”skill based volunteering”, altså frivilligt arbejde indenfor medarbejdernes eget fagområde.

”Vi er i Time2Give, Danske Banks corporate volunteering program, virkelig begejstret for vores samarbejde med Mind Your Own Business, der bringer stor værdi til alle involverede parter. Det er et godt eksempel på færdighedsbaseret frivilligt arbejde, hvor bankrådgiverne får mulighed for at bidrage med netop deres kompetencer indenfor opstart af virksomheder. Derudover giver samarbejdet bankrådgiverne mulighed for at se den direkte lokale effekt af deres frivillige arbejde”, fortæller Ea Wederwang, Head of Corporate Volunteering i Danske Bank.

Et samarbejde som gør langhåret bank-snak spiseligt

Som strategisk erhvervspartner i Mind Your Own Business betyder samarbejdet med Danske Bank, at en til to medarbejdere fra banken, kan yde finansiel rådgivning til drengene, når de skal registrere deres mikrovirksomhed og oprette en erhvervskonto.

I den forbindelse er især generalforsamlingen er en vigtig milepæl i mikrovirksomhedernes forløb. Det er her drengene stifter deres forening og officielt bliver etableret som mikrovirksomhed. Her får drengene tilbudt hands-on vejledning i gennemgangen af deres vedtægter og oprettelsen af en erhvervskonto. Sidenhen får de også rådgivning om privatøkonomi på en workshop.

En undersøgelse lavet af TrygFonden og Forbrugerrådet TÆNK viser, at økonomi for mange unge kan være et diffust og svært emne at snakke om. Derfor skal samarbejdet med Danske Bank være med til at gøre økonomi mere håndgribeligt for drengene i Mind Your Own Business. På den måde bliver de bedre rustet til at opbygge et sundt og bæredygtigt forhold til både mikrovirksomhedens og deres egen økonomi.

Samarbejdet med Danske Bank skal være med tilat styrke drengenes forståelse for mikrovirksomhedens og deres egen økonomi. Vi ved fra undersøgelser, at det for mange unge kan være svært at tale om økonomi og ikke mindst økonomiske problemer. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi får begyndt den snak i et trygt rum og sammen med drengene får gjort økonomi og banksamarbejde mere håndgribelig”, siger Maria Kavita Nielsen, direktør og stifter af Mind Your Own Business.