SAMARBEJDE PÅ TVÆRS AF KULTURER: FRA DANMARK TIL GRØNLAND

Med støtte fra Tuborgfondet åbnede Mind Your Own Business kontor i Nuuk i 2019. Siden har 18 unge drenge etableret tre mikrovirksomheder i tæt samarbejde med mentorer fra erhvervslivet og frivillige fra civilsamfundet.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Den store opbakning til Mind Your Own Business’ opstart i Grønland, har haft en stor betydning. Støtten, engagementet hos og dialogen med lokale kommunale samarbejdspartnere som Kommuneqarfik Sermersooq, og de lokale virksomheder har bidraget med viden og erfaring, som har været utrolig vigtig i programmets opstartsfase.

Mind Your Own Business i Grønland

Siden januar 2019 har fire frivillige venturepiloter og ni erhvervsmentorer fra tre mentorvirksomheder bidraget med næsten 3000 timers samarbejde, som har gjort det muligt for 18 drenge at etablere tre mikrovirksomheder og udvikle deres potentialer.

TÆT SAMARBEJDE MED LOKALT ERHVERVSLIV

Forud for åbning af kontoret i Grønland, var Mind Your Own Business i tæt dialog og sparring med det grønlandske erhvervsliv samt lokale samarbejdspartnere for at få dybere indsigt i, hvordan Mind Your Own Business’ metode bedst kunne fungere i Grønland.

For selvom der er et tæt bånd mellem Danmark og Grønland, er der vigtige forskelle at tage hensyn til. Samtidig er det vigtigt at, der ikke bliver gået på kompromis med de grundlæggende elementer i organisationens metode.

MYOB Akademiet: B-N1C3 til strategi-workshop hos KPMG i København. Set fra venstre: Momin, Sheraz, Umar og Zakaria (2016).

Sheraz fortsætter:

 ”Jeg lærte også meget af at spejle mig i de frivillige venturepiloter, som var meget forskellige mennesker – både fagligt og personligt. Og igennem MYOB Karrierenetværket har jeg fået et større netværk, som jeg allerede har brugt rigtig meget.”

Zakaria afslører, at han altid haft en drøm om at få en fod inden for i modebranchen.

Da vi startede vores mikrovirksomhed, var jeg i økonomiafdelingen og sad med Excel-ark og økonomien i virksomheden. Det var fedt at lære om, men jeg fandt hurtigt ud af, at jeg hellere ville sidde med design af vores produkter. Dét at komme med idéer og inputs og udfolde mig kreativt, det var mere mig”, forklarer Zakaria og fortsætter:

Og det netværk jeg har fået, har gjort, at jeg er meget mere rustet til fremtiden, til dér hvor jeg vil bevæge mig hen. Jeg er ikke 100% sikker på, hvad det skal være, men jeg kaster mig bare ud i det”, siger Zakaria med et smil.

SAMARBEJDE MED ERHVERVSLIV

Siden 2019 har de tre mentorvirksomheder: GrønlandsBANKEN, INI A/S og Illit Forsikringit, samt erhvervspartner VisioBOX Consulting, bidraget med vigtig faglig sparring til drengenes mikrovirksomheder i Nuuk. 

Stærke partnerskaber med det lokale erhvervsliv, skaber den bedst mulige støtte til at realisere de unge drenges drømme om at blive iværksættere. I dag er tre mikrovirksomheder blevet til en realitet, og 18 drenge kan nu kalde sig iværksættere.

Vi mener, at alle der har muligheden og evnerne, har en pligt til at prøve at hjælpe andre på vej i livet. Det er egentlig utroligt så lidt der i grunden skal til, for at løfte drengene et niveau op, og rykke ved deres begrænsninger. Forhåbentligt kommer vi til at se flere af drengene, komme godt afsted i livet og gøre en forskel fremover. Vi er stolte af at være en del af Mind Your Own Business, som gør et fantastisk arbejde med så mange drenge”, fortæller Michael Qvistgaard, som er erhvervsmentor fra Illit Forsikringit

ERHVERVSMENTORER OG VENTUREPILOTER RÅDGIVER UNGE DRENGE

Alle mikrovirksomheder i Mind Your Own Business får tilbudt professionel sparring fra mentorvirksomheder. I Nuuk stiller mentorvirksomhederne erhvervsmentorer til rådighed til det ugentlige arbejde i mikrovirksomheden, og samtidig inviterer de drengene på et virksomhedsbesøg, så de kan komme ud og opleve, hvordan en virksomhed ser ud indefra, med mange arbejdsafdelinger og medarbejdere.

Samtidig indgår drengene også et tæt samarbejde med frivillige venturepiloter, som hjælper dem med at sætte mål for mikrovirksomheden og motivere dem til at realisere disse mål.

Erhvervslivet og civilsamfundet støtter drengenes iværksætteri i Grønland

Rollen som erhvervsmentor har lært mig, at unge drenge – på samme måde som voksne – oftest blot behøver tillid, rammer og et mål for at nå rigtig langt i et projekt. Drengene skal selvfølgelig bruge lidt mere styring og en masse sparring, og det er jo præcis det vi som mentorer er der for”, fortæller Peter Fleischer Rex, som erhvervsmentor fra GrønlandsBANKEN.

”Jeg tror, at for drengene er den vigtigste styrke, at vi er nogle voksne, som tager dem seriøst, og at vi har noget vi kan tilbyde i forhold til de mål, de ønsker at opnå med mikrovirksomheden. Det at vi har tillid til, at de kan løse opgaven, og at vi er på sidelinjen klar til at lytte og komme med relevante input, når de skal tilbage på sporet, går i stå eller skal udfordres lidt”, beretter Súsanna Poulsen, som er venturepilot i mikrovirksomheden Qasujaallisarta.

Interview med venturepilot i Nuuk: “Jeg går glad hjem efter hver arbejdsgang”

LOKALT SAMARBEJDE FRA DRENGENES PERSPEKTIV

Udover det tætte samarbejde med erhvervsmentorer og venturepiloter, får drengene også en meget tæt relation til en lokal samarbejdspartner i den fritids- eller ungdomsklub, som de går i. Det er herfra, at drengene bliver rekrutteret til Mind Your Own Business ved forløbets start, og den lokale samarbejdspartner har til primær opgave, at fastholde og motivere drengene undervejs i forløbet.

Som lokale samarbejdspartnere har de et godt kendskab til drengene og deres hverdag og ved, hvilke udfordringer drengene står overfor samt hvilke ressourcer drengene besidder. Det er de lokale samarbejdspartneres ekspertise, viden og deltagelse, der er med til at fremme et positivt og udviklende forløb for drengene og i sidste ende dét, som er med til at give drengene de bedste rammer til at gøre deres idéer til virkelighed.

EN POSITIV EFFEKT PÅ DRENGENE

Arbejdet i mikrovirksomhederne har en positiv effekt på drengene, som oplever at blive stærkere fagligt, få øget selvværd og selvtillid. I arbejdet med iværksætteri kan drengene få et større indblik i deres muligheder for uddannelse og job.

Drengene vi møder og samarbejder med i Mind Your Own Business, er drenge, der har fokus på og viljen til at tage skridtet i en ny retning. Drengene er i alderen 13-21 år, hvor de ofte kender hinanden fra en klub eller ungdomsinstitution. Fælles for drengene er, at de har ytret ønske om at se nye og anderledes veje i forhold til uddannelse og arbejdsliv. Det er drenge, der til dagligt går i folkeskole eller på en ungdomsuddannelse, og som har drømme og ønsker for deres fremtid.

Energien sitrede til Venture Camp i Nuuk, hvor idéer blev omsat til forretningsplaner og lagde fundamentet for to nye mikrovirksomheder i den grønlandske hovedstad.

Inequnaaluk, medstifter af den allerførste mikrovirksomhed i Nuuk, Nukappissat, fortæller at arbejdet i mikrovirksomheden også har betydet meget for hans hverdag og små daglige gøremål:

Jeg fik lyst til at deltage i Mind Your Own Business, for at have noget at lave. Inden jeg begyndte at være med i Mind Your Own Business, kom jeg altid for sent hjem, men nu, efter jeg er begyndt, er jeg holdt op med at komme for sent. Jeg er selv begyndt at stå op om morgen. Jeg er meget glad for at være med”, fortæller Inequnaaluk.”

For nogle af drengene gælder det også, at de kan være udfordret i deres sociale miljø. Det kan være en mangel på ressourcestærke forbilleder eller destruktive sociale relationer. Drengene står således ofte over for en række valg i livet, som kan være udfordrende at navigere i.

ERHVERVSMENTORER er repræsentanter fra mentorvirksomhederne i Nuuk, som samarbejder med drengene og stiller deres faglige viden til rådighed, i udviklingen af deres mikrovirksomhed. I perioden oktober-maj arbejder de hver uge sammen med drengene og venturepiloterne i mikrovirksomheden

Drengene bag Nukappissat stråler fra scenen til Business Awards i Nuuk

Dagny Pars, som til daglig er en travl bankrådgiver med mand og to små børn, valgte i foråret 2019 at blive erhvervsmentor fra GrønlandsBANKEN, og husker tydeligt sit første møde med drengene i mikrovirksomheden Nukappissat:

Da drengene startede, og vi mødte dem første gang, virkede de en smule generte og lidt tilbageholdende overfor de voksne. Nu hvor vi har mødtes nogle gange og samarbejdet har været godt, kan man mærke, at de har haft stor fremgang. De tager selv initiativ til både at sige noget først og er blevet meget mere handlekraftige. De er også begyndt at sige deres mening derfor er der sket store fremskridt”, forklarer Dagny Pars.

Programmet i Grønland er blevet realiseret i samarbejde med Tuborgfondet, som har støttet Mind Your Own Business med knap 11 millioner kroner. Det er en af de største bevillinger i fondens historie.

Siden vi første gang støttede Mind Your Own Business tilbage i 2010 har vi gentagne gange oplevet, hvordan organisationen formår at styrke drengenes personlige, sociale og faglige kompetencer. Samtidig er organisationen med til at udvide drengenes blik for egne muligheder og udvikle deres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet,” fortæller Anne-Marie Skov, der er direktør i Tuborgfondet.

// NUKAPPISSAT //

Den allerførste mikrovirksomhed blev udviklet i Nuuk af otte drenge i alderen 13-17 år. Med en madbod var drengenes mission at servere indbydende retter i Nuuk. Til deres første event i foråret 2019 serverede drengene lækre retter for over hundrede mennesker.

// WENUITS //

Mikrovirksomheden Wenuits blev etableret i efteråret 2019. De fem drenge bag mikrovirksomheden valgte at lave hoodies, med grønlandske motiver og kulturelle kendetegn. Gennem salget af deres hoodies, håber drengene at få et overskud til at give noget videre til deres medmennesker – det er nemlig rigtig vigtigt for drengene.

// QASUJAALLISARTA //

Med mottoet: ”Mere motion, mindre ballade!”, etablerede fem drenge i fra ungdomscentret NUiF et socialt løbeevent, som blev afholdt i juni 2020. Formålet var at motivere borgere i Nuuk til at bevæge sig mere og opleve mere – fordi sport er en god måde at være sammen på og så er det sjovt.