You are currently viewing “DE UNGE SYNES SELV, DET ER SEJT AT VÆRE MED I MIND YOUR OWN BUSINESS”

“DE UNGE SYNES SELV, DET ER SEJT AT VÆRE MED I MIND YOUR OWN BUSINESS”

I Folehaven i Valby har Jonas de sidste fem år arbejdet tæt sammen med fire forskellige mikrovirksomheder.

Vi har spurgt ham, hvordan han oplever at arbejde med drengene igennem et Mind Your Own Business forløb:

Det jeg rigtig godt kan lide ved Mind Your Own Business er, at projektet er bygget godt op omkring at motivere drengene til at komme til arbejdsgangene i mikrovirksomheden, få dem til at give sig selv 100 %.

Formen på arbejdet med drengene igennem Mind Your Own Business er anderledes end andre aktiviteter her i området. Og det er afgørende.

DET ER SEJT AT VÆRE MED I MIND YOUR OWN BUSINESS

Det fungerer rigtig godt at arbejde i projektform, hvor man ved, at det gælder om at give den en skalle i otte måneder. Det gør det lettere at tale ind i den proces og udvikling, som drengene er igennem i forløbet. Der sker rigtig meget på otte måneder for drenge i den her alder (12-15 år).

Det betyder meget i blandt de unge i boligområdet. De mindre ser op til de store, som laver deres egen mikrovirksomhed, og flere af mikrovirksomhederne har også lavet events for de unge, og på den måde, så smitter det positivt af. Det er der også flere voksne i boligområdet, som lægger mærke til og roser drengene for.

Venture Camp 2021: Drenge fra mikrovirksomheden REACH i TV2 Lorry.

SMITTER AF PÅ DE YNGRE GENERATIONER

Gruppen af drenge i år har været meget stabil og sammentømret lige fra starten.

Det er især fordi, mange af drengene har kendt til Mind Your Own Business i flere år. De har set deres storebrødre og venner være med til at starte mikrovirksomheder i Folehaven før dem. Så de her drenge, har længe glædet sig til at blive en del af Mind Your Own Business.

På den måde kan man sige, at Mind Your Own Business forløbene smitter af på de yngre generationer.

ET VIGTIGT BINDELED I MIKROVIRKSOMHEDEN

Jeg er meget med i starten af forløbet.

Når vi starter mikrovirksomheden op med nye drenge og nye venturepiloter, så støtter jeg meget op om, at vi får etableret et fundament for et godt samarbejde. Jeg observerer arbejdsgangen udefra og byder ind, når jeg kan se, at der er brug for min hjælp.

Som tiden går, og drengene og venturepiloterne lærer hinanden bedre at kende og bliver mere fortrolige i arbejdet i mikrovirksomheden, så trækker jeg mig mere i baggrunden.

Integrity-X drenge holder inspirationsoplæg for nye drenge til Venture Camp 2021.

EN GLÆDELIG AHA-OPLEVELSE

En af mine helt store oplevelser i Mind Your Own Business, var til Venture Camp i efteråret 2021. (Venture Camp er det indledende event, som starter sæsonen på MYOB Programmet).

Her kom jeg ind med mit nye hold, og så, at det var tre drenge fra Integrity-X (en tidligere mikrovirksomhed etableret i Folehaven) som skulle fortælle de nye drenge, om deres rejse igennem Mind Your Own Business.

Drengene fra Integrity-X underspillede faktisk selv lidt. Og de fortalte slet ikke, hvor seje de er, og hvor store rollemodeller de er for området.

Men det ved jeg jo. For jeg har fulgt dem siden de startede i 2017.

De er store rollemodeller for Mind Your Own Business og kæmpe rollemodeller for området.

Det var en stor aha-oplevelse for mig. Fordi jeg arbejder med de unge og deres udvikling, og det er det der betyder allermest for mig.

MIND YOUR OWN BUSINESS GIVER DE UNGE UNIKKE MULIGHEDER

Jeg har også oplevet nogle unge drenge, som har været ude og lave salgsevents i store virksomheder. Og holde oplæg foran 200 mennesker.

Det er oplevelser, hvor jeg kan se, at drengene er i et helt andet element, end det de normalt færdes i og trives i. Alligevel tager de opgaven på sig med stor seriøsitet, og giver den en skalle og viser hvor seje de er.

Det er den slags oplevelser, som Mind Your Own Business er med til at facilitere for de her unge drenge.

Jonas (til højre) taler med stifter af La Rosa, som holdte motivationsoplæg til Graduate Camp hos KPMG 2019.