You are currently viewing Et frivilligt fællesskab med fokus på faglighed og personlige relationer
MIND YOUR OWN BUSINESS - BOSTON CUNSULTING GROUP.

Et frivilligt fællesskab med fokus på faglighed og personlige relationer

Som venturepilot bliver man en del af et team på seks til otte andre motiverede venturepiloter, som man sparrer med igennem hele forløbet. Venturepiloterne sammensættes på tværs af alder, erhvervsfaglige baggrunde, personlige kompetencer og erfaringer. Alle er de fælles om at brænde for at arbejde med en gruppe unge drenge fra udsatte boligområder og vise dem muligheder og nye veje at gå.

For at give venturepiloterne den bedst mulige start på samarbejdet inviterer Mind Your Own Business til Take off – en aften med fokus på metode, sammenhold og faglig sparring.

Take-off gælder om at klæde venturepiloterne på til det kommende arbejde i mikrovirksomheden. Det er en aften, hvor de selv får mulighed for komme i spil med deres egen viden og sammen sætte nogle rammer op for det kommende samarbejde med drengene,” forklarer Britt Boye Nyvang – projektleder ved Mind Your Own Business.

Her er der plads til at tale om motivationen for at være en del af Mind Your Own Business, forventninger til arbejdet, gode råd til facilitering og til at forme et fælles fundament for det kommende samarbejde med drengene. Alt sammen for at blive rystet sammen som et stærkt team.

I løbet af aftenen arbejder venturepiloter med cases omkring situationer, der kan opstå i arbejdet i mikrovirksomheden. På den måde får de mulighed for at drøfte tilgange og løsningsforslag til at håndtere potentielle kommende udfordringer. Samtidig udvikler de et kompas med værdier til at navigere efter.

Da teamet har forskellige personligheder og en bred vifte af faglige og sociale interesser, får de derudover til opgave at skrive alle deres kompetencer op på en liste, så de alle får adgang til et fælles overblik med relevante kompetencer, som kan inddrages i forløbet.

Når aftenen er slut, er venturepiloterne kommet igennem en lang række opgaver, som de sammen har løst. Det er en givende måde at lære hinanden at kende og er samtidig begyndelsen på et fagligt og socialt fællesskab, som kommer til at udvikle sig over de næste måneder.

Som venturepilot er det ikke kun samarbejdet med en engageret gruppe unge drenge, der er drivkraften. Gennem det frivillige arbejde som venturepilot får man også et stærkt netværk. Det er et samarbejde og fællesskab hvor hver og én bidrager med både faglige og personlige kompetencer. Her kan venturepiloterne udfordre hinanden, sparre med hinanden og udvikle sig sammen.

Har dette givet dig lyst til at blive frivillig venturepilot? Så læs mere her.