You are currently viewing Forventninger, håb og drømme – om livet som iværksætter

Forventninger, håb og drømme – om livet som iværksætter

En del af idéudviklingen med drengene består i at få italesat forventninger og drømme om det at være med i Mind Your Own Business. Hvorfor vil drengene gerne være med og hvad forestiller de sig bliver særligt svært. Gennem personlige interviews sætter drengene ord på deres forventninger, hvad de glæder sig til og hvad de tror vil blive udfordrende i forløbet.

Farverige idéer

De sidste ideer i Mind Your Own Business Programmet er ved at falde på plads i otte nye boligområder, hvor i alt knap 80 drenge om lidt skal i gang med at drive forretning. Der er mange idéer, der skal forenes, og det kan være svært, når man i en mikrovirksomhed er flere, der skal arbejde sammen og blive enige om ét fælles mål.

På flipcharts med farverige post-its skriver drengene på indledende workshops deres mange idéer. Ved hjælp af forskellige brainstorm-øvelser arbejder de otte grupper mod at finde et fælles fodfæste for deres nye mikrovirksomheder.

Nye mikrovirksomheder ser dagens lys – fra brainstorm til idé

Drengenes håb og forventninger

På idémøderne taler drengene også om deres personlige forventninger til at stifte en mikrovirksomhed med deres venner, hvad de drømmer om og hvilke bekymringer de har.

Gennem individuelle interviews fortæller drengene med egne ord om sig selv, hvad der motiverer dem i fritiden, og deres faglige interesser i skolen. Det er tydeligt, at drømmene er mange og forventningerne forskelligartede. Nogle har helt styr på det der med at lægge budget, men vil gerne lære at blive bedre til at fremlægge i skolen, andre har talegaverne i orden, men har aldrig helt kunnet finde koncentrationen i matematiktimerne.

Fælles for drengene er, at de sammen i etableringen af mikrovirksomheden kan komme til at arbejde indenfor det felt de synes er mest interessant hvad end det er i afdelingen for HR, økonomi, salg, kommunikation eller noget helt femte.

De svære spørgsmål

Den individuelle samtale hjælper også til at snakke nogle af de sværere ting igennem i forbindelse med at etablere egen mikrovirksomhed. Ofte kender drengene hinanden fra skolen, den lokale klub eller bare lokalområdet. Af samme grund har mange af dem en forventning om, hvordan det er at være sammen som venner. Men at stifte en virksomhed er ikke det samme som at spille fodbold i klubben. Og spillereglerne er ikke de samme.

Samtalen giver drengene mulighed for at stille nogle af de spørgsmål, som kan være svære at tage i plenum. Under interviewene får drengene plads til at sætte ord på, hvilke regler de synes er vigtige at have i en mikrovirksomhed – et emne som drengene sidenhen sammen med venturepiloterne skal uddybe, når de i fællesskab skal udvikle en personalepolitik for arbejdet i mikrovirksomheden.

De indledende strækøvelser er med til at klæde drengene på til det kommende samarbejde med vennerne i mikrovirksomheden og de frivillige venturepiloter, som de inden længe skal stifte bekendtskab med.

Følg med når vi løfter sløret for drengenes virksomhedsidéer og læs med om mikrovirksomhedernes udvikling her på siden og på Facebook.