You are currently viewing FRIVILLIGE FÅR STYRKET DERES FAGLIGHED TIL FACILITATIONBOOSTER

FRIVILLIGE FÅR STYRKET DERES FAGLIGHED TIL FACILITATIONBOOSTER

Kajumissutsiminnik sulisut facilitationbooster-imi pikkorissarput

Erhvervsmentorerne, venturepiloterne og de lokale samarbejdspartnere hos Mind Your Own Business – Kalaallit Nunaat har været til FacilitationBooster. Det er en god mulighed for de frivillige til at træde et skridt tilbage og trykke pause fra arbejdet i mikrovirksomheden. I samarbejde med konsulentvirksomheden GREATTALKS får de redskaber til at skabe bedre rammer for drengenes udvikling og deres arbejde mikrovirksomheden.

De frivillige venturepiloter, erhvervsmentorer og de lokale samarbejdspartnere fra mikrovirksomheden Kaassassuk er ved at indfinde sig i det flotte lokale hos GrønlandsBANKEN i Nuuk. Her skal de om lidt tage del i en tre timer lang workshop, med fokus på det gode samarbejde i mikrovirksomheden.

De frivillige skaber sammen med GREATTALKS et rum til at reflektere over betydningen af blandt andet planlægning af arbejdsgange, rollefordeling, tilpasning af arbejdsopgaver til drengene og selv at blive skarpere på rollen som facilitator.

FACILITATIONBOOSTER FINPUDSER DE FRIVILLIGES ARBEJDSMETODER

Sasha Sethsen er en af de frivillige venturepiloter fra mikrovirksomheden Kaassaassuk, der sammen med en håndfuld andre venturepiloter og erhvervsmentorer, støtter drengene med at planlægge en stærkmandskonkurrence for børn og unge i Nuuk til maj.

Til daglig arbejder hun i Air Greenland, hvor hun er en del af virksomhedens kommunikationsteam. Og selvom hun er vant til at samarbejde på tværs af kollegaer om netop kommunikation, så har hun alligevel set meget frem til dagens aktivitet.

”Jeg har glædet mig meget til at mærke fællesskabet i dag. Hver gang vi reflekterer over forløbet og prøver noget nyt, så bliver vores sammenhold styrket og vi bliver endnu mere engageret i mikrovirksomheden,” siger Sasha og uddyber:

”Derfor har jeg set frem til at få konkrete forslag til at facilitere en god arbejdsgang i mikrovirksomheden sammen med drengene. Vi er mange forskellige personligheder som samarbejder med drengene i mikrovirksomheden, og vi gør ting på forskellige måder, men vores fælles ambition er at hjælpe drengene med at nå deres mål,” fortæller Sasha.

DET GIVER GOD ENERGI, AT VI HAR NOGET, VI KAN VÆRE FÆLLES OM

Gennem forskellige øvelser fik dagens deltagere en bedre forståelse for, hvad det vil sige at være facilitator, og blive mere bevidste om den rolle de hver især har i mikrovirksomheden. For at gøre det håndgribeligt, præsenterede Sonja og Carsten fra GREATTALKS nogle konkrete værktøjer, som venturepiloterne og erhvervsmentorerne kan tage med allerede på de kommende arbejdsgange i mirkovirksomheden.

Kristine T. Heiselberg som er erhvervsmentor fra GrønlandsBANKEN fortæller, at dagens workshop har inspireret hende til at være mere lyttende overfor, hvordan drengene ser verden og deres mål med mikrovirksomheden. Og så har den givet hende nogle konkrete værktøjer til, hvordan hun fremadrettet kan give god feedback, som styrker drengenes motivation og tro på sig selv.

”GREATTALKS har en god og inspirerende måde at fortælle, aktivere og inddrage os med gode fif til vores videre proces med drengene. Vi fik konkrete fif til at styrke vores samarbejde med drengene, og gode redskaber til, hvordan vi kan være mere opmærksomme på hinanden og drengenes styrker, signaler og behov.”

Og selvom fokus for dagens workshop er samarbejdet med drengene, så er Kristine ikke i tvivl om, at det også smitter af på samarbejdet mellem venturepiloter, erhvervsmentorer og lokale samarbejdspartnere.

”Det var skønt, at der blevet taget hånd om os ”voksne” som skal være de støttende overfor drengene. Det er skønt, at vi som voksne har noget vi kan være fælles om, og sammen kan inddrage i vores videre proces med mikrovirksomheden. Så selvom jeg kom lidt træt fra en lang dag på arbejdet, gik jeg derfra med en rigtig god opløftet følelse og fornyet energi,” fortæller Kristine og smiler.

“Vi er meget begejstrede for at kunne bidrage med redskaber til områder, som er kardinale for dét vi tror på og arbejder med i GREATTALKS; At facilitere en god dialog og at give feedback for at føre projektet/dialogen videre konstruktivt.” siger Sonja fra GREATTALKS og uddyber:

Den gejst og energi, som vi ser erhvervsmentorerne, venturepiloter og klubmedarbejdere bidrage med, når vi samtaler og øver, giver en fantastisk oplevelse af, at de vil drengene og projektet. Men endnu vigtigere, at de gerne vil blive dygtigere og nuancere samarbejdet i mentor-teamet, for på den måde at, for på den måde at løfte drengene endnu mere.”

Stor tak til GREATTALKS for at være med til at gøre en kæmpe forskel for de frivillige venturepiloter, erhvervsmentorer og de lokale samarbejdspartnere i Mind Your Own Business.