Interview med en mentorvirksomhed – COOP

Mentorvirksomhederne er professionelle sparringspartnere og det levende bevis på det, drengene vil lære og skabe. De er grundessensen i programmets erhvervsrettede fokus.

Hvordan har det været at samarbejde med Mind Your Own Business?

Det har været spændende og lærerigt. Vi havde få forventninger på forhånd og famlede derfor indledningsvist lidt med, hvad vi rent faktisk kunne hjælpe Mind Your Own Business og ‘vores’ drenge her i Albertslund-projektet med, men vi har fået overordentlig god hjælp til at finde vores mulige rolle fra Mind Your Own Business ledelsen.

Hvad har samarbejdet med Mind Your Own Business betydet for jeres virksomhed?

Vi havde lidt kontakt i forvejen til Albertslund Boligsociale Center, som ejer de fleste lejeboliger rundt om COOPs hovedkontor og varehus her i Albertslund, og er der hvor mange af drengene bor. Gennem Mind Your Own Business-forløbet er dette samarbejde blevet betragteligt udbygget, hvilket også var et af vores indledende mål. Vi har endvidere fået positioneret vores nyåbnede varehus i Albertslund Centrum hos nye målgrupper og eksponeret os som muligt ansættelsessted for unge med evnerne i orden. To af drengene fra mikrovirksomheden i Albertslund er i øvrigt nu ansat dér.

Never Give Up

Hvordan har I oplevet arbejdet i mirkovirksomheden og mødet med drenge og venturepiloterne?

Ekstremt berigende. Det er nogle gennemført dejlige drenge med stort potentiale – og nogle meget engagerede venturepiloter, som har taget godt imod os og den hjælp vi i fællesskab kunne blive enige om, at vi kunne give projektet.

Beskriv jeres bedste oplevelse med Mind Your Own Business

Der er mange virkeligt gode oplevelser, så det er svært at vælge den bedste. At se drengene vokse gennem hele projektet – og så i den grad tage ansvar på selve dagen for afholdelse af deres sportsevent TriGames var megastort, og personligt fik jeg en stor klump i halsen, da ‘mine’ drenge med julelys i øjnene fortalte om deres projekt for et stort publikum i maj ved prisoverrækkelserne til Business Award hos Boston Consulting Group. Men bedste oplevelse er nu nok i virkeligheden, at drengene efter deres eget event ved flere lejligheder har været hyret af Albertslund Kommune til at hjælpe kommunen ved større arrangementer. Drengene er med andre ord blevet de positive forbilleder i lokalmiljøet – det vil sige det, der var det helt store mål med projektet.