Interview med en mentorvirksomhed – Domea.dk

Mentorvirksomhederne er professionelle sparringspartnere og grundessensen i Mind Your Own Business’ erhvervsrettede fokus. Som mentorvirksomhed er både ledere og medarbejdere sparringspartnere og rådgivere for drengene og de frivillige venturepiloter i en mikrovirksomhed. Domea.dk er en af Danmarks største bygge- og boligadministrationer af almene boliger.

Hvordan har det været at samarbejde med Mind Your Own Business?

Samarbejdet med Mind Your Own Business har været præget af stort engagement. De har et stærkt og velafprøvet udviklingsprogram der med en anerkendende og positiv tilgang skaber tydelige resultater for drengene.

Hvad har samarbejdet med Mind Your Own Business betydet for jeres virksomhed?

Samarbejdet med Mind Your Own Business har vakt stor nysgerrighed og især stolthed i vores virksomhed. Vi har oplevet, at både vores medarbejdere og vores bestyrelse er stolte over at få lov til at puffe drengene i en god retning. Udover at inspirere og rådgive drengene har samarbejdet med Mind Your Own Business bestemt også været med til at udvide vores horisont.

Same Inside Different Outside

Hvordan har I oplevet arbejdet i mirkovirksomheden og mødet med drenge og venturepiloterne?

At møde drengene i deres hverdag og opleve deres gå på mod og engagement er inspirerende og motiverende. Det giver en masse god energi at få lov til at sparre med dem i forhold til deres mikrovirksomhed. Vi deler ud af vores mange erfaringer med at drive, lede og udvikle en virksomhed. I mikrovirksomheden har vi blandt andet arbejdet med temaer som: det første indtryk, god kundeservice, teamsamarbejde, den gode leder, præsentationsteknik osv. I mødet med drengene i de små pauser har vi samtidig oplevet en udtalt vidensbegærlighed og fået mange fine snakke om uddannelsesvalg, fritidsinteresser og biler.

SIDO fortsætter i Mind Your Own Business Akademi

Beskriv jeres bedste oplevelse med Mind Your Own Business

Vi er meget taknemlige for at få mulighed for at hjælpe de her drenge. Drenge som tydeligvis har et potentiale og som har taget imod den hjælp vi har tilbudt dem. Det er livsbekræftende at kunne hjælpe dem og se at det nytter noget. Når vi fx hører dem fortælle, at de får bedre karakterer og er mere trygge ved at skulle præsentere i skolen, er vi ikke i tvivl om, at et Mind Your Own Business-forløb kan have afgørende betydning for drengenes fremtid. Desuden har vi efter  forløbet ansat to af drengene i fritidsjobs hos os. Vi er glade for at kunne være med til at tage vores del af ansvaret i forhold til deres første introduktion til arbejdsmarkedet og et fremtidigt arbejdsliv.

Domea i Mind Your Own Business’ bestyrelse