Ny bestyrelse i Mind Your Own Business

Mandag den 29. august blev der afholdt generalforsamling i Mind Your Own Business, hvor foreningens nye bestyrelse blev fastsat. De tre førstnævnte bestyrelsesmedlemmer er udpeget af stifterne bag foreningen, mens de fire andre er valgt blandt mentorvirksomhederne i programmet.

Anne Jastrup, underdirektør i TrygFonden
Sine Egede, chef for sociale formål i Bikubenfonden
Hans Christian Knudsen, Chef for Integrationsnet i Dansk Flygtningehjælp
Flemming Jørgensen, redaktionschef i COOP
Stefan Haldan Vestergaard, chefkonsulent i Rambøll
Thomas Holluf Nielsen, adm. direktør i Domea.dk
Peter Brun, adm. direktør i Lehmann+Brun

Anne Jastrup blev udpeget som formand og Sine Egede som næstformand for bestyrelsen. Man kan blive medlem af foreningen Mind Your Own Business, hvis man bidrager med arbejdskraft som fx mentorvirksomhed eller yder et årligt økonomisk bidrag.

Om den nye bestyrelse siger direktør for Mind Your Own Business, Maria Kavita Nielsen:

“Det her er et vigtigt skridt i udviklingen af Mind Your Own Business som selvstændig forening, og det er med stor glæde og taknemmelighed, at vi kan præsentere en bestyrelse bestående af så dygtige og engagerede medlemmer. Jeg ser frem til et konstruktivt og inspirerende samarbejde med bestyrelsen og de øvrige mentorvirksomheder omkring Mind Your Own Business”.

Mind Your Own Business bliver en selvstændig forening

Domea.dk i bestyrelsen

Direktør for Domea.dk, Thomas Holluf Nielsen, udtaler om sin deltagelse i bestyrelsen:

“Jeg var sidste år mentor for nogle unge drenge i Høje Taastrup, og udover at være en livsbekræftende personlig oplevelse, så tog jeg også med derfra, hvor vigtigt det er, at vi er med til at uddanne og videreudvikle fundamentet for vores unge mennesker. Jeg så hvad det gjorde ved dem, deres selvværd, selvtillid og tro på livet at være med i Mind Your Own Business. Derudover fortalte drengene også at de klarede sig bedre i skolen og fik større anerkendelse fra deres lærer.

Og den dagsorden er i allerhøjeste grad vigtig, så de unge oplever at vi støtter dem, og de dermed får flere succesoplevelser i livet. Der ser jeg, at Mind Your Own Business har noget særligt at byde på. Og som bestyrelsesmedlem vil jeg derfor gerne være med til at videreudvikle og få udbredt Mind Your Own Business programmet til endnu flere boligområder over det ganske land, som et stærkt supplement til det eksisterende system.”

Domea.dk som mentorvirksomhed

Opbakning fra COOP og Kvickly

I Albertslund har Flemming Jørgensen samarbejdet med mikrovirksomheden Never Give Up, og fortæller hvordan det blev inspiration til at fortsætte samarbejder med Mind Your Own Business:

“Jeg var sidste år det bærende kontaktled mellem på den ene side Coop Danmark og Kvickly Albertslund som mentorvirksomheder og på den anden side mikrovirksomheden, ‘Never Give Up’ med 16 drenge i alderen mellem 15 og 17 år fra Albertslund. Det var en virkelig stor oplevelse at se, hvordan drengene voksede og modnedes i takt med, at de hen over månederne planlagde og siden med stor succes gennemførte en meget utraditionel sports- og familieevent for at samle byen. Ikke kun drengene, men også jeg selv lærte meget af det projekt. Blandt andet lærte jeg, hvor lidt der skal til for at drenge som dem, kan risikere at blive præget af forkerte forbilleder frem for nogle, som kan hjælpe dem til at udnytte alle deres evner og kompetencer på en konstruktiv måde. Drengene er allerede selv blevet positive forbilleder, som Albertslund Kommune nu benytter sig af både til konkrete opgaver og som rollemodeller.

Jeg og resten af Coop er derfor ikke i tvivl om, at vi vil gøre, hvad vi kan for at hjælpe Mind Your Own Business med yderligere udbredelse og udvikling, både gennem bestyrelsen og gennem samarbejder mellem de konkrete Mind Your Own Business-forløb og vores 1200 butikker og 600 lokale bestyrelser over hele landet. Vi er endda så heldige, at en del drenge fra Mind Your Own Business har fået job i vores butikker.”

COOP som mentorvirksomhed