You are currently viewing Kalaallit Nunaanni nukappissat inuusuttut aallarniisuullutik pilersitsisunngussapput

Kalaallit Nunaanni nukappissat inuusuttut aallarniisuullutik pilersitsisunngussapput

Mind Your Own Business, siusinnerusukkut Kronprinsparrets Sociale Pris-imik tunineqarnikuusoq, iluatsilluartumik nukappissanik inuusuttunik nammineq suliffeeraliornerinik aallarnisaaneranni, inuussutissarsiornermik ingerlatsisut immineq kajumissutsiminnik suleqataasut peqatigalugit, ikuisarpoq.  Aningaasaateqarfiullu Tuborgfondet-ip tapiissuteqarneratigut Mind Your Own Business maanna Nuummi allaffiliornissamut pertiarfissaqalersinneqarpoq. Ingerlatsinermi pilrsaarusiornermullu pisortaasamik pissarsiorneq maanna aallartinneqareerpoq, kalallillu suliffeqarfii arlaqartut suleqataarusullutik nalunaareersimapput, peqataaffigiumallugu sumiiffimmi nukappissanik inuusuttunik aallartitsisunngornissamut ilinniartitsinissaq.

– Mind Your Own Business-imi nuannaarutigeqaarput, maanna Kalaallit nunaanni aallaffiliorsinnaalernerput. Isumaqarpugut, Kalallit Nunaanni aallartitsiumasunut periarfissat pissanganartut ammaanneqassasut, ingerlatseqatigiiffittulllu kalaallit suliffeqarfiinit inuussuttunillu ilinniagaqarnissapur, annertuumik nuannaarutigaarput. Qularinngilarput pissarsiariumaarlugit misilittakkat uagut ingerlatatsinni allani iluaqutigigisinnaajumaakkagut, Mind Your Own Business-imi pisortaasoq Maria Kavita Nielsen oqarpoq.

Mind Your Own Business-imit angujumasat tassaapput nukappissat 13-iniit 21-inut ukiullit. Tiguneqartussat qaammatini arfgineq-pingasuni ilinnniartinneqassapput, namminneq qanoq iliorlutik suliffeqarfeeqqanik aalartitsinissaminnik, tunisassiornissaminnik,  ussassaarinissaminnik tnuniaanissaminnillu.  Ukappissat niuillaqqissusaat qasusuillutillu ingerlatsisinnaanerat annertuumik misilittarneqassapput, niueriaatsinik tunngaviunerusunik ilinniartinneqassapput aammalu akisussaaffeqarnermik siunnerfinnillu angusiniarnissanik unamminartunik aqqusaagaqartussaassallutik.

– Mind Your Own Business Kalalalit Nunaannut naleqqulluinnartuuvoq. Inuussuttagummi – minnerunngitsumik nukappissat – assassornermik atuagarsornermik annertunerusumik nuannarinnittuupput. Mind Your Own Business-imilu pilersitsinissamut piginnaanitik misilittarlugillu inerisarsinnaavaat, sumiiffimminnilu inuussutissarsiornermik ingrlataqartunut pitsaasumik attavilrsorsinnaalissallutik, tamatsinnut iluaqutaalertsussamik – aamma piffissaq ungasinnerusoq isigalugu, Nuummi VisionBoximi suleqataasuusoq Michael Binzer oqarpoq.  .

Mind Your Own Business-ip Kalaallit Nunaanni allaffissiornsinnaalernera Tuborgfondet-ip aningaasaliineratigut periarfissaalerpoq. Taanna inuusuttut inuiaqatiginni akuliusimanerullutik soqutiginnillutillu suleqataanerunissaannik nukittorsaaniarnermik immikkut soqutigisaqartuuvoq aamma pineqartut suliaqalernissamut periarfissaqarnerulernissaat eqqarsaatigsalugu.

”Nuannaarutigeqaarput Mind Your Own Business-ip Kalallit Nunaanni ammanissaannut peqataasinnaagatta. Suliniaqatigiiffimmi taanna sivisuumik malittarisimavarput tupigusuutigisimallugulu inuussuttut piginnaanerminnik inerisarneqarnissaannik, immineq suliffeqarfeeraliornissamik soqutiginninnerat, suliffeqalernissarlu siunertaralugu ineriartornissaanni siunrtaqartumik, nutaaliortutut ingerlatsinerat . Pissanganarpoq tamatuma Kalaallit Nunaanni ingerlanneqarnissaa takussallugu, Anne-Marie Skov oqarpoq.

Tuborgfondet Mind Your Own Business-imut 11 mio. koruunit missinginik tapiissuteqarpoq, taamatullu iliorneq aningaasaateqarfiup oqaluttuarisaanerani pisartuni aatsat taamatut qaffasitsigivoq.

 

Annertunerusunik paasiniaaqrut´suttut inussiarnersumik ukununnga saaffiginneqquneqarput:

Maria Kavita Nielsen, Mind Your Own Business-imi pisortaq, oqarasuaat 26 11 71 83

Pernille Christel Bjørklund Måstrup, Tuborgfondet-imiattaveqarnermut pilrsaaqrusiornermullu suleqataasoq, oqarasuaat 41 79 23 03

 

 Om Mind Your Own Business: 

  • Mind Your Own Business startede som et udviklingssprogram for drenge fra udsatte boligområder i alderen 13 – 21 år. Med iværksætteri som omdrejningspunkt samler programmet det sociale potentiale i erhvervslivet og civilsamfundet i en fælles indsats, der skal styrke drengenes faglige kompetencer, sociale relationer samt deres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Drengene tilbydes indflydelse og ansvar for et fokuseret forløb, hvor de skal etablere egen virksomhed, producere eget produkt samt sælge og markedsføre det. De vil tilegne sig basale forretningsfærdigheder, og de vil blive udfordret i og motiveret til at tage ansvar og nå et defineret mål.
  • Mind Your Own Business tager udgangspunkt i fire overordnede principper, der udgør fundamentet i den metode og samarbejdsmodel, som programmet repræsenterer: Empowerment, det samfundsnyttige, den personlige udvikling og samarbejde med erhvervslivet og civilsamfundet. Konceptet er enkelt, det gør en mærkbar forskel for drengene, og det bygger netværk – kulturelt og socialt. Ved altid at fokusere på muligheder frem for begrænsninger er idéen bag Mind Your Own Business at skabe et alternativt læringsrum for de involverede drenge.
  • Mind Your Own Business har eksisteret siden 2010 og har indtil videre etableret 52 mikrovirksomheder samt opbygget et Akademi og et Alumni Netværk.
  • Mind Your Own Business modtog i 2015 Kronprinsparrets Sociale Pris.