You are currently viewing Kalaallit Nunaanni Venture Campeqarnermi nukappiaqqat nerisassanik tuniniaavissaminnut anguniagassaliorput

Kalaallit Nunaanni Venture Campeqarnermi nukappiaqqat nerisassanik tuniniaavissaminnut anguniagassaliorput

GrønlandsBANKEN-mi inimi qaamasumi, legot qorsuit, tungujortut aappaluttullu nerriviit qaaviniipput. Ullaaq taanna, Nuummi venturepilotit suliffeqarfinniillu marlunnit tapersersuisut peqatingalugit, nukappiaqqat suliffeqarfeeqqamik aallartitassaminnik pilersaarusiorneranni, seqineq inimut appakaassimavoq.

Nalunaaqutaq qulinngorpoq, ullorlu 9 tiiminik suliffiusussaq aallarnerpoq. Nukappiaqqat tuniniaavimmi aallartitassaminni, hotdogsinik sodavandinillu sassaalliuteqarniarput. Nukappiaqqat suliffeqarfeeraliartik atsersimavaat ”Nukappissat”, isumaqartillugu angutit inuusuttut. Ullumi Venture Campeqarnermi periuserisassartik pilersaarusiussavaat, tassa angorusutat angusinnaanngorlugit qanoq suliassanngortitsinissamik pilersaarusiornissaq.

Nukappiaqqat nerisassanik tuniniaavissaminnut eqqarsaatersorlutillu suliassaminnut pilersaarusiorlutik nerrivimmi katersuussimapput. Qanoq isikkoqarsinnaaneranik isumassarsiaminnik ineriartortitsinerminni, legot atorlugit isumassarsiatik ilusilersortarpaat. Taamaliorneq isummanik takussutissioqatigiinnermut iluarpoq, Karl Frederik 13-nik ukiulik isumaqarpoq, taanna suliffeqarfeeqqami Tuniniaaneq & Aningaasaliineq immikkoortortamut ilaavoq.

“Venture Campip pitsaaqutaasa ilagaat, suleqatitaama ulloq naallugu peqatigisinnaanerat, taavalu pilersaarusiornermi LEGOnik atuineq torraalluinnarpoq,” Karl Frederik oqarpoq.

Piviusunik anguniagassaliorlutit pilersaarusiat allaguk

Nipputtartoq tape orangea atorlugu natermut nippussorsimapput, killiliat kipparissut angisuut sisamat. Taakku tassaapput immikkoortortat sisamat nukappiaqqat suliffigisaat. Sungaartumik natermi allassimapput: Sanaaq & Ilusilersuineq, Tuniniaaneq & Aningaasaliisut, HR & Aningaasaqarneq aamma Attaveqaqatigiinneq & Tuniniaanissamik suliniut.

Sanasimasatta suna allaanerussutigaa? Kikkut siunnerfigaavut? Qanorlu sanaarput tuniniassavarput? Tamakku apeqqutit suliamut apeqqusiutit ilagaat, tassalu kipparissunut, immikkoortunik suliffiusunik takutitsisunut tutigaangamik, apeqqutit tamakku nukappiaqqat venturepilotillu oqaluuserisarpaat.

Jens-Christian Jacobsen suliffeqarfeeqqami venturepilotiuvoq. Taassuma nalunngilaa, taamatut apeqqusiillunilu pilersaarusiamik allataqarnissaq qanoq pingaaruteqartigisoq. Aammami ulluinnarni nammineq aallarnisaasartuuvoq nuannarineqarluartumillu suliffeqarfimmik Paju.gl-mik aallartitsisuulluni, tassani ulluinnarni pisiarisartakkanik onlinikkut inniminniisoqarsinnaavoq, toqqaannartumik matumut tunniussassanik.

Jens-Christian 2016-mi suliffeqarfik isumassarsiarisimavaa, ikinngutinilu peqatingalugu aallarnersimallugu. Taakku aallarniisartut inuusutut marluk, nukappiaqqat sanaassaminnik ineriartortitsillutik ingerlatsinerannut pilersaarusiornissamullu paasinninnerulernissaannut tunniussipput.

“Isumassarseqqaarnitsinnit ukiup aappaa avillugu qaangiusimalerpoq. Ullumikkullu arfinilinnik sulisoqarpugut marlunnik biileqarluta illoqarfinnilu allani aallartitsinissatsinnik pilersaaruteqarluta. Pitsaasumik siunnersussagutsigit taava tassaassaaq, pitsaasumik pilersaarusiornissaq aqqutaalu tamaat kajumilluinnarnissaq,” Jens-Christian oqarpoq.

Suliffeqarfiutillit nukappiaqqat takorluugaat upperaat

Ullumi nukappiaqqat suliffeqarfeeqqarminnut anguniagassaliartik malillugu suliaqarlutik, majip tungaanut sapaatit akunneri tamarluinnaarsa atortassavaat. Tamanna ingerlasassaaq venturepilotit pingasut suliffeqarfittullu tapersersuisunit GrønlandsBANKEN-mit aamma Inissiaatileqatigiiffik INI-meersut suliffimmut siunnersortit arfinillit, suliamut tunngasunik piginnaasatigullu tapersersuisut, qanimut suleqatigilluinnarlugit.

Julia K. Olsen, nukappiaqqat Venture Campeqarnermi aamma naapissavaat. Taanna suliffeqarfimmi Anua siunnersortitut aqutsisuuvoq, taakku suliniuteqarnernut-, (projekt) It- allannguiniarlunilu aqutseriaaseqarnermut siunnersuisarput. Uani nukappiaqqat kajumilersinniarlugit, nammineq namminersulerniarnermini aqqutigisimasani sulisimaninilu oqaluttuarai. Tassami arlaannik takorluugaqaraanni iliuuseqarfigisariaqarpoq.

“Mind Your Own Business Kalaallit Nunaanni ajunngitsorujussuuvoq. Uangalu namminersortutut Kalaallit Nunaannilu Global Dignity-mik aallarneeqataasutut misilittakkakka atorlugit tapersersuerusoqaanga, nukappiaqqat namminneq inuunerminnut akisussaassuseqarnerulernissaannut isumalluarneruleqqullugit,” oqarpoq.

Ullormi sulinerup nalunaaqutaq 17 tikippaa, tassalumi aamma nukappiaqqat ilisimasaqarluartunut pilersaarusiaminnik isumassarsiarpassuarminnillu saqqummiinissaat. Tassani Mind Your Own Businessip direktøria Maria Kavita Nielsen allallu nioqqutissarsiutillit marluk issiapput. Tusarnaarluarput nukappiaqqallu saqqummiilluareerneranni siunnersorlugillu ilitsersortarpaat.

Aallarnisaasartoq Anne Nivikka Grødem suliniutinik nutaaliortunik, nerisassanut tunnganerusartunik ineriartortitsisarpoq. Kalaallit atortussiaat atorlugit nerisassiorneq misilittagaqarfigaa, aamma nutaaliortumik nerisassiornermut malitassiorneq isumassarsiaminillu ingerlatitseqqiineq. Taamatut ilisimasaqarnerata, nukappiaqqat taakkulu nerisassanik tuniniaavissamik suliaqarnerat pillugu, siunnersoqatigisarnissaa soqutiginarnerulersippaa.

Morten Nordahl-p 2010-mi atisaarniarfik Nønne Nuuk Centerimi inissisimasoq aallarnerpaa. Taassuma malitassamik ineriartortitsineq, suliffeqarfimmik aallartitsineq ingerlatsinerlu pillugit misilittakkani, paasisimasalinnut saqqummiinermi, nukappiaqqat aallarnisagaannut ”Nukappissat”-nut siunnersuuteqarnermini atorsinnaavai.

Pissangaammernarpoq sapiiserfiusariaqarlunilu, suliffeqarfinnit inuit pikkorissut saanni nammineq angorusutat pillugit oqaluttuarnissaq. Taamaattumik nukappiaqqat saqqummiinerminni tapersersoqatigiittarput. Venture Campimut peqataaneq pissanganarsimavoq, unnuup naanerani Karl Frederik oqarpoq.

“Ullumi ilikkakkama suunerisa oqaasertalersornissat nalunarpoq. Assummi ilikkagaqarsimavunga, ilaatigut soorlu ammanerusariaqarlunga,” oqarpoq.

Maannakkut suliffeqarfeeqqami suleqatigiinni tamani suleqatigiinnissaq suliassallu suliaralugit angusaqarnissaq tullinnguuppoq. Majimi nukappiaqqat Business Award-mut peqataassapput, tassani ingerlasimanertik nerisassanillu tuniniaavimmik ineriartortitsillutik suliaqarsimanertik oqaluttuarissavaat.

Uagut tulluusimaarutigalugu oqarsinnaanngorpugut maannakkut tassa Tuborgfondet suleqatigilluinnarlugu nukappiaqqat inuusuttut siulliit 13-iniit 21-inut ukiullit, Kalaallit Nunaanniittut suliffeqarfeeqqamik pinngortitsinissaannut periarfississinnaagatsigit, taamaalillutik Mind Your Own Business anersaaralugu namminneq pilerigisaminnut isummatik aamma piginnaasannguatik sakkugalugit timitaliinissamut.

Venturepilotinut, INI-mut GrønlandsBANKEN-mut, Kommuneqarfik Sermersooq-mut aamma VisioBOX-mut QUJANAQ. Ilissi nukappiaqqanut tapersersueqataavusi, taakku aallarnisaallutik suliaqarnerminni ilimanaateqarfigisinnaasaminnik ineriartortitsisinnaaqqullugit.