Mind Your Own Business – et år efter Kronprinsparrets Priser

I anledningen af Kronprinsparrets forestående prisfest i den kommende weekend sender Mind Your Own Business en stor tak til arrangørerne bag det, der blev en vigtig dag i organisationens historie.

37 mikrovirksomheder

Mind Your Own Business er en organisation med et udviklingsprogram for unge drenge fra udsatte boligområder. Med iværksætteri som omdrejningspunkt fokuserer programmet på at sætte drengenes mange potentialer i spil. Siden 2010 er der gennemført 28 mikrovirksomhedsforløb rundt om i Danmark, etableret af i alt 268 drenge i samarbejde med 254 frivillige venturepiloter og 28 mentorvirksomheder.

I skrivende stund er mere end 80 unge spirende iværksættere ved at starte endnu otte nye mikrovirksomheder rundt om i landet. Sideløbende hermed vil et nyt hold unge drenge indtage rollerne som medarbejdere i mikrovirksomheden Nørrebroløbet, som for syvende år i træk skal afholde et motionsløb på Indre Nørrebro i København.

TV2: Deltagerrekord til Nørrebroløbet

Selvstændig organisation i nye rammer

Også internt er der sket meget i det forgangne år i Mind Your Own Business. Per 1. juni blev Mind Your Own Business en selvstændig organisation fortsat støttet af TrygFonden og Bikubenfonden. Mind Your Own Business flyttede i nye lokaler hos den mangeårige samarbejdspartner og mentorvirksomhed Mannov og rummer i dag otte fastansatte medarbejdere.

”Ved at oprette Mind Your Own Business som selvstændig forening håber vi, at vi kan gøre succeshistorien endnu bedre og hjælpe endnu flere drenge videre – til gavn for både dem selv, deres nærmeste og samfundet generelt”, udtaler Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden.

Bikubenfonden: Mind Your Own Business fortsætter succesen i nye rammer

Nyt samarbejde med Bikubenfonden

Mange af de danske virksomheder, der gennem tiden har været involveret i Mind Your Own Business, ser et stort potentiale i organisationen. Ligeledes vurderes der at være behov for fortsat at støtte de drenge, der har gennemført et forløb, og som ønsker at udvikle arbejdet i deres mikrovirksomheder.

”Der er mange idéer til at bringe programmet videre og opbakningen er stor. I forbindelse med Kronprinsparrets Sociale Pris fik vi i Bikubenfonden et godt indblik i arbejdet i Mind Your Own Business og det videre udviklingspotentiale, og vi er rigtig glade for, at vi nu kan være med til at hjælpe programmet med at udnytte dets fulde potentiale.”

Sådan sagde Søren Kaare-Andersen, direktør i Bikubenfonden om det nye samarbejde. Og det er en glæde at kunne præsentere, at Mind Your Own Business med støtte fra Bikubenfonden fra dags dato bliver udvidet med to nye medarbejdere. Sammen skal de arbejde målrettet på at udvikle et overbygningsspor, der kan støtte videreudviklingen af drengenes mikrovirksomheder og deres personlige kompetencer.

DR1: Kronprinsparrets Priser 2015

Stor opbakning

Både fra erhvervslivet og offentlige instanser oplever Mind Your Own Business en stadig voksende interesse for programmet. Direktøren bag organisationen, Maria Kavita Nielsen, er begejstret og taknemmelig.

”Det er fantastisk at opleve så stor en interesse for Mind Your Own Business. For en måned siden fik vi nedsat en bestyrelse i organisationen bestående af meget dygtige og kompetente erhvervsfolk. Vi er løbende i dialog med nye potentielle samarbejdspartnere, og vi glæder os over snart at kunne løfte sløret for nye partnerskaber, som vil blive en aktiv del af programmet allerede fra denne sæson.

Det er livsbekræftende at mærke den store opbakning til vores organisation, og det er noget, vi er meget stolte af. Vi ser frem til at komme i gang med de nye samarbejder, og de muligheder det vil give vores organisation og ikke mindst alle de involverede drenge i Mind Your Own Business.”

Ny bestyrelse i Mind Your Own Business