Mind Your Own Business bliver en selvstændig forening

Mind Your Own Business har stor succes med at hjælpe 13-17 årige etniske minoritetsdrenge i gang med deres egne mikrovirksomheder bistået af frivillige og mentorer fra erhvervslivet. Udviklingsprogrammet vandt sidste år Kronprinsparrets Sociale Pris og vurderes fra mange sider til at have et stort potentiale fremadrettet. For at give programmet de bedste muligheder for videreudvikling stifter TrygFonden og Dansk Flygtningehjælp, som hidtil har stået bag programmet, nu sammen med Bikubenfonden Mind Your Own Business som selvstændig forening.
“Siden vi første gang støttede Mind Your Own Business tilbage i 2010 har vi gentagne gange oplevet, hvordan programmet formår at styrke drengenes personlige, sociale og faglige kompetencer. Samtidig er programmet med til at udvide drengenes blik for egne muligheder og udvikle deres tilknytning til uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet. Ved at oprette Mind Your Own Business som selvstændig forening håber vi, at vi kan gøre succeshistorien endnu bedre og hjælpe endnu flere drenge videre – til gavn for både dem selv, deres nærmeste og samfundet generelt,” siger Gurli Martinusssen, direktør i TrygFonden.

Siden opstarten i 2010 har 203 drenge oprettet 21 mikrovirksomheder, og 186 frivillige venturepiloter og 21 mentorvirksomheder har lagt henholdsvis 4.350 og 1.520 frivillige timer i at rådgive, opmuntre og vejlede drengene. Hvert mikrovirksomhedsforløb har varet otte måneder med opstart i oktober og afsluttende med Business Award i maj.

Stort udviklingspotentiale

Mange af de virksomheder og organisationer, der har været involveret i Mind Your Own Business, ser et stort potentiale i programmet og samtidig et behov for, at programmet får mulighed for at udvikle nye spor. Det kunne fx være i form af støtte til drengene, så de kan videreudvikle deres mikrovirksomheder, inspirationscamps eller hjælp til at træffe valg om uddannelse og job. Der er også muligheder i at fastholde de frivillige venturepiloter og mentorvirksomhederne i et netværk for bl.a. at gøre dem til ambassadører for programmet.

“Der er mange idéer til at bringe programmet videre, og opbakningen er stor, så Mind Your Own Business har gode muligheder for at udvikle sig og gå nye veje. I forbindelse med Kronprinsparrets Sociale Pris fik vi i Bikubenfonden et godt indblik i arbejdet i Mind Your Own Business og det videre udviklingspotentiale, og vi er rigtig glade for, at vi nu kan være med til at hjælpe programmet med at udnytte dets fulde potentiale,” siger Søren Kaare-Andersen, direktør i Bikubenfonden, der har et særligt fokus på socialt udsatte børn og unge.

Man kan blive medlem af foreningen Mind Your Own Business, hvis man yder årlige økonomiske bidrag eller bidrager med arbejdskraft som fx mentorvirksomhed.

For yderligere information, kontakt venligst:

Maria Kavita Nielsen, direktør i Mind Your Own Business, mobil: 26 11 71 83