You are currently viewing POSITIVE FORVENTNINGER GIVER UNGE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER NOGET AT LEVE OP TIL

POSITIVE FORVENTNINGER GIVER UNGE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER NOGET AT LEVE OP TIL

Osman har været tilknyttet boligområdet Nivåhøj de sidste 12 år og har kendt drengene, siden de var små.

Vi har spurgt ham, hvordan han har oplevet drengenes udvikling igennem Mind Your Own Business-forløbet:

Jeg oplever, at de unge vi samarbejder med i dag – i forhold til unge for bare seks-syv år siden – tydeligt viser, at de gerne vil noget her i livet. De vil gerne lære. De har drømme for fremtiden.

Det, som Mind Your Own Business især har været med til at gøre, er at udvide drengenes horisont. Så de kan drømme endnu større. Og vise, at de kan endnu mere, end de havde regnet med.

DE FRIVILLIGE VENTUREPILOTER ER TÅLMODIGE, LYTTER OG FORSTÅR

Når vi i mikrovirksomheden arbejder med drengene i små teams, så kan vi se, at de rykker sig meget.

Det er der, de virkelig performer. De går til opgaverne med stor seriøsitet og præsenterer det, de har arbejdet med for resten af mikrovirksomheden i slutningen af hver arbejdsgang. Dér kan vi se, at drengene når rigtig meget på meget kort tid.

Det giver en masse ny kulturel kapital til mikrovirksomheden at lære nye venturepiloter, mentorvirksomheder og kunder at kende.

Når drengene møder nogle frivillige venturepiloter fra erhvervslivet og hører om deres baggrund, og hvad de laver, så åbner det nogle helt andre øjne for dem. Det giver dem nogle helt andre perspektiver. Og en tro på, at det kan de da også.

DRENGENE HAR SOLGT OVER 1000 DONUTS

Det har aldrig været et problem for drengene at lave donuts eller levere til events. Når de har noget at lave, så rykker de sig rigtig hurtigt og arbejder meget professionelt.

Det er mere i det administrative arbejde og skoleting, at det kan være svært for dem at holde koncentrationen.

Drengene er blevet en stærk gruppe, som er gode til at se hinandens styrker og støtte hinanden i arbejdet. Det, som de mest har fået ud af Mind Your Own Business-forløbet, er anerkendelsen af, at de har en værdi her i samfundet.

ÉN SEJR SMITTER POSITIVT AF PÅ MANGE TING I DRENGENES HVERDAG

Flere af de unge, som jeg arbejder med, har ikke oplevet særlig mange sejre her i livet. Så når drengene laver deres egen mikrovirksomhed med deres egen forretningsidé og produkt, så får de mere selvtillid.

Jeg kan se, at drengene tager ansvar for virksomheden og hinanden, og lidt efter lidt, så vokser deres række af succesoplevelser. Dét smitter positivt af på andre ting i deres hverdag, og så begynder det pludselig at gå godt i skolen, eller de får et fritidsjob eller noget andet, som gør, at de vokser og får gode oplevelser.

Composé blev stiftet som en del af MYOB Programmet i efteråret 2020. Drengene er sidenhen gået videre MYOB Akademiet – et forløb de afslutter, når vi lørdag d. 30. april fejrer dem og de andre mikrovirksomheder på MYOB Akademiet til Graduate Camp 2022.