You are currently viewing Frivillige venturepiloter får værktøjer til at facilitere gode arbejdsgange

Frivillige venturepiloter får værktøjer til at facilitere gode arbejdsgange

Sæt et konkret mål for dagen. Fortæl klart og kort, hvad I skal nå. Tag ansvar for en god energi i rummet. Skab tillid ved at vise empati og interesse. Og planlæg altid arbejdsgangen før I mødes.

Dét er nogle af de redskaber, som fire dedikerede konsulenter fra Implement Consulting Group gav videre, da de inviterede de frivillige venturepiloter fra Mind Your Own Business Programmet til FacilitationBooster.

Drengene etablerer deres mikrovirksomheder i tæt sparring med venturepiloterne, som bidrager med deres personlige og faglige kompetencer til at styrke drengenes arbejde. De mødes hver uge i otte måneder for at samarbejde om at gøre drengenes drømme til virkelige produkter og events.

Det er et helt unikt partnerskab, hvor venturepiloternes store engagement er afgørende for at sikre, at drengene kan udvikle deres potentialer i et trygt og positivt læringsrum. Og derfor er gode værktøjer vigtige, så drengenes potentialer kommer i spil og styrkes på bedst mulig vis.

Del jeres succeser og udfordringer

Der er højt til loftet i de lyse lokaler hos konsulenthuset i Hellerup. Her er venturepiloterne fra mikrovirksomhederne Future Sport i Valby, Enjoy the Power i Høje Gladsaxe og Farge i Køge samlet.

Det vigtigste, som venturepiloterne skal tage med sig hjem fra aftenen, er udvekslingen af erfaringer. Det fortæller Maria Nissen, som er konsulent hos Implement Consulting Group.

”Det er vigtigt, at venturepiloterne føler, at de har haft nogle gode dialoger med hinanden. Både i deres egne mikrovirksomheder, men også på tværs af de tre mikrovirksomheder. De oplever sikkert nogle af de samme udfordringer og succeser i arbejdet med drengene, som kan være værdifulde at dele med hinanden,” fortæller Maria Nissen.

Planlæg arbejdsgangen

Det skaber overskud og effektivitet at planlægge, hvad der skal ske både før, under og efter en arbejdsgang i mikrovirksomheden. Derfor er det en god idé at designe mødet før arbejdsgangen, at arbejde for at nå et konkret mål under arbejdsgangen og at følge op på opgaver efter arbejdsgangen.

Konsulenterne præsenterer venturepiloterne for designstjernen, som er et værktøj, der kan gøre det enkelt at planlægge, hvad der skal ske under arbejdsgangen. Her skal venturepiloterne designe formålet med mødet, hvem deltagerne er, hvilke roller de har, den stemning de vil skabe samt formen på mødet.

Det er et brugbart redskab, fortæller Aslak Lau Justesen, der er venturepilot for mikrovirksomheden Farge, som er etableret af 10 drenge fra Køge.

”Jeg er blevet opmærksom på værdien af, at alle venturepiloter samarbejder ud fra noget konkret. Det er vigtigt, at vi har et fælles sprog. Derfor skal vi planlægge arbejdsgangen ud fra noget, og det kan jo meget vel være designstjernen, som konsulenterne har vist os i dag,” siger Aslak Lau Justesen.

Venturepiloterne arbejder derudover med en drejebog, som er en skabelon for den gode arbejdsgang. Her kan de forud for hvert møde planlægge formålet med arbejdsgangen, succeskriterier for dagen og tale om hvilke roller og ansvar, som de hver især har under arbejdsgangen. Drejebogen er endnu et redskab, som kan styrke arbejdet i mikrovirksomhederne, fortæller Maria Nissen.

”Vi prøver at give redskaber og gode idéer til, hvordan et godt møde faciliteres. Men det er vigtigt, at venturepiloterne selv finder svarene. Vi tilbyder værktøjer, som de kan vurdere, om de kan bruge til at styrke drengene, så de har en god og lærerig proces,” siger hun.

Skab et rum med god energi

Inspirerende og levende rammer kan også være med til at støtte op om et godt og arbejdsomt møde. Flyt rundt på møblerne, stå op engang i mellem og tegn på plancher, som kan hænges op. Det er gode idéer, som konsulenterne præsenterer og taler om med venturepiloterne.

Inspirerende og levende rammer kan også være med til at støtte op om et godt og arbejdsomt møde. Flyt rundt på møblerne, stå op engang i mellem og tegn og på plancher, som kan hænges op. Det er gode idéer, som konsulenterne præsenterer og taler om med venturepiloterne.

”Vi sætter altid ambitionerne højt for arbejdsgangene, men det med at ruske op med farver og fysisk forandring, dét har jeg lært i dag. Vi kan bruge farvet papir til at skrive på og hænge i rummet. Vi kan bruge rummet og rykke rundt på borde og stole for at skabe aktivitet og et nyt rum fra gang til gang,” fortæller Aslak Lau Justesen.

”Jeg er blevet super inspireret af alle de værktøjer, som konsulenterne gør brug af i deres facilitering – og som vi kan bruge, når vi samarbejder med drengene,” uddyber han.

I år har Mind Your Own Business tilbudt alle venturepiloter på tværs af MYOB Programmet og MYOB Akademiet muligheden for at deltage i FacilitationBooster og få nye redskaber til at samarbejde med drengene. I alt er der blevet afholdt tre workshops.

TAK til Implement Consulting Group og konsulenterne, som med stort engagement og høj faglighed deler ud af værdifuld viden. Vi er stolte over samarbejdet, som gør det muligt for os at tilbyde venturepiloterne brugbare værktøjer og en oplevelse, som gør indtryk.