You are currently viewing ”Vi skal skabe de bedste muligheder for vækst blandt drengene”

”Vi skal skabe de bedste muligheder for vækst blandt drengene”

Jens Frederiksen arbejder i ’Vores HG’, den boligsociale helhedsplan i Høje Gladsaxe. Han har den nære relation til drengene i mikrovirksomheden Enjoy The Power og det lokale kendskab til deres hverdag og lokaleområde. Mind Your Own Business har i forbindelse med afslutningen af mikrovirksomhedens vellykkede arbejde på MYOB Programmet, spurgt Jens om alt fra samarbejdet med venturepiloter, betydningen for lokalområdet til drengenes udvikling.

Hvordan har samarbejdet været med Mind Your Own Business?

Det har været ligetil. Mind Your Own Business kommer med et super koncept, som giver mening ude i boligområdet, og har nogle medarbejdere, som er dygtige til at videregive den arbejdsform MYOB Programmet er bygget op omkring. Det er et koncept, der taler super godt ind i det arbejde der bliver gjort i de boligsociale helhedsplaner.

Hvilken værdi har et mikrovirksomhedsforløb haft for jer og for lokalområdet?

Jeg tror, at man skal begynde nede i materien først og fremmest – hvad det har betydet for drengene. Vi har oplevet en gruppe drenge som er vokset helt vildt gennem arbejdet med deres mikrovirksomhed og generelt har udviklet en masse kompetencer – både fagligt og professionelt, men også menneskeligt, personligt og socialt. Og det spreder selvfølgelig nogle ringe rundt omkring i lokalområdet. Det spreder sig til deres kammerater, til skolen og til diverse samarbejdspartnere.

Samarbejdet med Mind Your Own Business har betydet at vi har fået en tættere relation til kommunen og ungdomsklubberne, og det samarbejde har stor betydning for os i helhedsplanen. Der bliver skabt nogle meget dybere relationer på tværs af os professionelle, som betyder, at vores andre projekter også bliver meget nemmere at gå til. Det har stor værdi for lokalområdet, fordi vores grundlæggende opgave er at løfte boligområdet i samspil med hinanden.

Hvordan har du oplevet mødet med venturepiloterne?

Det har været super positivt. Jeg synes at Mind Your Own Business gør et godt stykke arbejde med at forberede venturepiloterne på hvad opgaven går ud på. Mind Your Own Business har været gode til at gå i samråd med os som lokale samarbejdspartnere, om hvordan arbejdet skal udforme sig, og derigennem får vi præget fra alle kanter.

Jeg oplever nogle venturepiloter, der er super opmærksomme på drengene og gør det allerbedste de kan. De er meget ydmyge omkring opgaven og tager gode råd til sig. Og de er hele tiden klar til at forny sig og forny arbejdsgangen. Mind Your Own Business har været gode til at rekruttere nogle åbne og rare mennesker, som generelt bare har et positiv menneskesyn og et godt livssyn. Det er det, der fordrer alt det gode arbejde.

Beskriv din bedste oplevelse med Mind Your Own Business

Jeg synes at der er mange. Selve opstarten til Venture Camp hos Boston Consulting Group var virkelig god for drengene, fordi de opdagede, at det rent faktisk var ”business”. Mine bedste oplevelser er jo når drengene har de bedste oplevelser, og de synes, at det var super fedt at blive taget seriøst, og komme ud i nogle rammer, som de slet ikke ser normalt. Det var nogle rammer hvor de får lov til at arbejde på en måde som de ikke gør normalt, med nogle mennesker, som de normalt ikke ville komme til at møde.

Én ting er, når man får succes fra salg af et produkt og drengene kan se at det de gør rent faktisk virker. Men jeg tror også at anerkendelsen udefra, fra nogen de ikke kender og som er rigtige forretningsfolk, gør en kæmpe forskel for dem.

En anden rigtig god oplevelse, var da drengene afholdt launch event af deres produkt – en proteinbar. Det var kulminationen på otte måneders hårdt arbejde – på godt og på ondt. Når det kulminerer i noget positivt, så ser man nogle drenge der vokser ti meter på tre timer, og det er det jeg tænker er hele hovedformålet med at være med i Mind Your Own Business.

Det primære mål for mig er ikke, at drengene kan skabe den bedste mikrovirksomhed. Formålet for mig er, at vi skal skabe de bedste muligheder for vækst blandt drengene. Det oplever man bedst, når man har knoklet virkelig hårdt i otte måneder og det så lykkes.

Hvordan har drengene udviklet sig i arbejdet?

De har udviklet sig i forhold til ordforråd, strategisk planlægning og struktur. På en masse professionelle punkter er de vokset helt vildt. Der er mange af dem, der siger at deres skolegang går bedre. Der er en del af dem, der har fået fritidsjob ved siden af. De har fået overskredet en masse grænser, og har fundet ud af at de rent faktisk kan en masse ting, som de ikke havde regnet med.

Samtidig er der også sket en udvikling i drengenes forståelse af hinanden og en anerkendelse af hinanden som jeg ikke så for otte måneder siden. Hvor de i begyndelsen af forløbet ikke kunne forstå, hvorfor deres kammerat gjorde sådan og sådan, så er de nu i stand til at se tingene fra flere perspektiver. Det synes jeg er super vigtigt i forhold til empatisk og menneskelig udvikling.

Drengene får i høj grad højere anseelse og anerkendelse fra deres lokalområde i forhold til det arbejde de lægger for dagen. Og det er ikke kun deres kammerater; hvis de går i en Taekwondo-klub, så bliver budskabet også spredt dér. Jeg ser, at der er rigtig mange af deres kammerater, der synes det er fedt, og bundlinjen er jo ofte, at drengene gerne vil bevise noget for deres lokalområde.