You are currently viewing En frivillig venturepilot fortæller

En frivillig venturepilot fortæller

Som frivillig får du mulighed for at prøve kræfter med iværksætteri, socialt entreprenørskab, facilitering samt en veldokumenteret empowerment metode. Du kommer til at arbejde tæt i et team af engagerede frivillige, CSR-fokuserede virksomheder samt ikke mindst en gruppe inspirerende unge drenge med mod på nye udfordringer.

Men hvad vil det egentlig sige at være frivillig hos Mind Your Own Business?

Læs med i interviewet med Emil og hør, hvad har fået ud af sine 8 måneder som venturepilot hos drengene fra Hermanos i Valby.

Hvad er det positive ved at være venturepilot?

Selvom det godt kan være hårdt en gang imellem, så er det sindssygt givende at se drengene vokse med virksomheden. Jeg er blevet udfordret på mine faciliteringsevner i forhold til at skabe engagerende rammer for unge mennesker, men også støttet af både MYOB og de andre venturepiloter, så det har helt klart været med til at udvikle min faglighed inden for det område.

Hvordan adskiller det frivillige arbejde sig fra det, du laver til hverdag?

Jeg har meget lidt med iværksætteri at gøre i min dagligdag, så det var fedt at kunne få afløb for den interesse sammen med drengene og de andre venturepiloter.

Beskriv en god oplevelse, du har haft i Mind Your Own Business.

Den allerbedste oplevelse man får som venturepilot er til de arbejdsgange, hvor drengene får taget store skridt i forhold til at udvikle deres virksomhed. Når vi alle får oplevelsen af, at der er fremdrift fordi opgaver bliver løst, aftaler kommer i hus, produkter bliver solgt – så er der en virkelig fed stemning!

Holdet af drenge, frivillige venturepiloter og den lokale samarbejdspartner.

Hvad er I særligt gode til i mirkovirksomheden?

I vores, eller rettere drengenes, virksomhed er vi blevet virkelig gode til at få tænkt ikke bare produktet igennem, men også processen omkring, hvordan virksomhedens budskab om broderskab og gensidig respekt også skal gøre sig gældende i vores eget arbejde. Det giver grundlag for nogle gode snakke om, hvordan man arbejder professionelt, og hvordan man agerer overfor sine kollegaer.

Hvordan oplever du, at drengene udvikler sig?

Jeg tror, at drengene har fået langt mere forståelse for, at det med at starte og sidenhen drifte en virksomhed handler om langt mere end bare at få en fed idé. Der skal arbejdes for at man kan se resultater, og der skal arbejdes hårdt. Men vi kan mærke i venturepilotgruppen, at drengene suger til sig af de værktøjer, som vi præsenterer dem for. Jeg tror, at de blevet langt bedre klædt på til at få lagt mere bæredygtige planer for virksomhedens fremtid.

I forhold til drengenes personlige udvikling, så tror jeg at MYOB Akademiet er med til at skabe en ny fortælling for drengene selv. Jeg kan mærke, at drengene virkeligt brænder for deres produkt og vil have en høj kvalitet, som de kan være stolte af, når de skal ud og sælge. Det er deres personlige projekt, som de kan fortælle både skolekammerater og familier om med stolthed. Jeg har i hvert fald en oplevelse af at drengene har fået taget langt mere ejerskab over, hvad det er for et produkt de står med i hånden, som de både kan føle sig personligt og professionelt stolte over.

Har dette givet dig lyst til at samarbejde med drenge om at starte og drifte en mikrovirksomhed? Så læs mere her.