You are currently viewing FRIVILLIGE VENTUREPILOTER FÅR ET FACILITERINGSBOOST HOS IMPLEMENT CONSULTING GROUP

FRIVILLIGE VENTUREPILOTER FÅR ET FACILITERINGSBOOST HOS IMPLEMENT CONSULTING GROUP

Frivillige venturepiloter på tværs af fire mikrovirksomheder er ved at indfinde sig i lokalerne hos konsulenthuset Implement i Hellerup. De næste tre timer er der fokus på samarbejdet i mikrovirksomhederne, venturepiloternes rolle som facilitator og planlægning af en god arbejdsgang. Her skal venturepiloterne udveksle erfaringer med samarbejdet i mikrovirksomhederne.

Erfaringsdeling på tværs af mikrovirksomheder

Aske Landgren er venturepilot i Valby, hvor han samarbejder med et stærkt hold af venturepiloter i mikrovirksomheden VALIGA, der arbejder på at stable en streetfodboldturnering på benene. Til daglig læser han på Copenhagen Business School (CBS) og arbejder i rekrutteringsbureauet Academic Works. Han har glædet sig til Facilitation Booster.

”I dag glæder jeg mig meget til at blive klogere og til at møde nogle af de andre venturepiloter. Det er også en del af, hvorfor jeg har meldt mig til at blive venturepilot – for at udvide mit netværk og lære nogle andre at kende fra forskellige uddannelsesretninger. Og så tror jeg også, at det bliver spændende at se, hvordan konsulenterne arbejder her,” fortæller Aske og tilføjer:

“Jeg håber at få nogle ting med videre, som jeg kan bruge til at facilitere møder på mit arbejde, hvor der også er nogle kollegaer, som man skal holde styr på nogle gange. Det er enormt fedt, at man får lov til at være en del af de her workshops og lave nogle andre ting end kun at arbejde i mikrovirksomheden.”

Andreas Petersen er Management Consultant hos Implement, og han byder venturepiloterne velkommen. Det er tredje år i træk, at han tager del i samarbejdet med Mind Your Own Business. Det vigtigste er, at venturepiloterne får mulighed for at snakke med hinanden, og at de får indsigt i, hvad de andre går og laver, sådan at de kan nuancere deres tilgang til drengene, siger han.

“Jeg hører også, at de værktøjer, som vi arbejder med, giver dem en fælles forståelse for, hvordan de skal samarbejde på tværs i venturepilotgrupperne. Det giver dem nogle værktøjer til bedre arbejdsgange med drengene, og hvordan man kan håndtere drengene på forskellige måder,” fortæller Andreas Petersen.

“Sæt rammen, involver jer”

[faktabox]FACILITERING: VENTUREPILOTERNES VIGTIGSTE VÆRKTØJ Venturepiloterne er frivillige kræfter fra civilsamfundet og spænder over alt fra direktører i erhvervslivet til studerende på videregående uddannelser. Hver uge mødes venturepiloterne med drengene på MYOB Programmet og MYOB Akademiet for at samarbejde med dem om udviklingen af en mikrovirksomhed.

Teamet af venturepiloter har forskellige faglige baggrunde, personlige kompetencer og livserfaringer, som de kan byde ind med i samarbejdet med drengene om at skabe mikrovirksomheden. En af de vigtigste opgaver er netop at facilitere arbejdsgangene og skabe et trygt, sjovt og inddragende arbejdsmiljø, hvor drengenes faglige og sociale kompetencer bliver bragt i spil.[/faktabox]

I løbet af aftenen får venturepiloterne blandt andet indsigt i, hvordan man som facilitatorer kan gøre arbejdsgangene mere involverende, og hvordan man bliver mere bevidst om hvilken rolle, man som venturepilot har og med fordel kan indtræde i.

”Sæt rammen, involvér jer, mærk stemningen og hav en klar rollefordeling mellem jer venturepiloter”. Det var et mantra, der gennemsyrede hele aftenen, og som blev gentaget af konsulenterne.

Miguel Ljungström er venturepilot i mikrovirksomheden Happy Sweets i Nykøbing Falster, og for ham er rollefordelingen virkelig relevant at tale om.

”Det med de forskellige rollefordelinger, synes jeg, var rigtig spændende, så vi ikke alle sammen er facilitatorer, iscenesættere eller rådgivere. Jeg synes især, at den dynamik er spændende, fordi vi indtil videre alle sammen har haft den samme rolle,” fortæller han.

Inspiration og udvikling

Venturepiloterne bruger de præsenterede værktøjer i planlægningen af deres kommende arbejdsgange. Hver gruppe får kyndig vejledning fra Implements konsulenter til at udfylde et af deres favoritværktøjer, en såkaldt drejebog, som kan hjælpe venturepiloterne med at skabe den vigtige struktur. Drejebogen bruges til at arbejde med formål, succeskriterier, kontekst, materialer og meget andet.

De udfyldte drejebøger og præsenteres og diskuteres, og der mange gode råd og inspiration at hente på tværs. Venturepiloterne er interesserede i at høre, hvad de andre grupper har tænkt om forskellige udfordringer.

Med den nye drejebog kan venturepiloterne vende tilbage til arbejdet i mikrovirksomhederne med fornyet energi. Anne Larsen er venturepilot for mikrovirksomheden Happy Sweets i Nykøbing Falster, og hun er glad for at have været med.

”Jeg synes, at det har været super inspirerende, og vi har fået nogle gode værktøjer med hjem. Det var super godt at gennemgå drejebogen overfor venturepiloterne fra en anden mikrovirksomhed. Vi har fået gode værktøjer og forslag til, hvor vi kan forbedre nogle ting. Men vi er også blevet bekræftet i, at vi faktisk gør nogen ting godt og rigtig i forvejen,” fortæller hun.

Blandt de fem konsulenter fra Implement Consulting Group er der enighed om, at aftenen har været en succes. Andreas Petersen sætter ord på hans motivation for igen i år at være med.

”Jeg synes, det er virkelig sjovt og enormt berigende. Det er virkelig hyggeligt, og jeg arbejder glædeligt sammen med Mind Your Own Business. Det er en rigtig spændende organisation, og jeg synes, at det er et super vigtigt stykke arbejde, som Mind Your Own Business laver,” siger han og uddyber:

“Og så giver det mig en god følelse af at skabe noget værdi for drengene i mikrovirksomhederne, som kan have det svært, og som jeg har oplevet så mange gange er nogle virkelig dejlige drenge, der bare har brug for muligheden for at få noget succes.”

[breaker id=”11226″]

Eran Ravn Ben-Ami, Management Consultant hos Implement , har været med til at opstarte partnerskabet mellem Implement og Mind Your Own Business:

”Jeg oplever virkelig, at man gør en forskel, når man arbejder med drengene, mikrovirksomhederne og deres venturepiloter. Vi oplever, at det gør en stor forskel for, hvordan drengene og venturepiloterne arbejder sammen, og at de værktøjer og metoder vi introducerer, ikke kun kan bruges i Mind Your Own Business-regi, men også kan benyttes i forbindelse med studie eller andet arbejde.”

“Det giver samtidig en masse fagligt for Implements medarbejdere, da vi får brugt vores selvudviklede faciliteringsmetoder, samt nogle af de teorier, vi bruger meget i vores dagligdag.”