You are currently viewing FRIVILLIGE SKABER DE BEDSTE MULIGHEDER FOR DRENGENES POSITIVE UDVIKLING

FRIVILLIGE SKABER DE BEDSTE MULIGHEDER FOR DRENGENES POSITIVE UDVIKLING

 

FILM: Tre frivillige venturepiloter fortæller, hvad det har betydet for dem at være en del af Mind Your Own Business. Filmen er en del af et Impact evalueringsstudie udført af Als Research.

Venturepiloterne er en afgørende faktor i Mind Your Own Business. De er frivillige kræfter fra civilsamfundet, erhvervslivet og videregående uddannelser, der er klar til at bruge en række timer hver uge i otte måneder på at skabe noget positivt og værdifuldt sammen med drengene.

[faktabox align=”right” class=”red”] BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBbbbbBBBBBB Giv drenge fra udsatte boligområder en unik mulighed for at etablere en mikrovirksomhed. Læs mere og ansøg herrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr [/faktabox]

Venturepiloterne er centrale aktører og helt afgørende for, at drengene får et succesfuldt Mind Your Own Business forløb; de mødes med drengene en fast dag om ugen, sætter rammerne og skaber struktur, og de støtter drengene i at holde fokus, bevare motivationen og sikre fremdrift i mikrovirksomheden.

[breaker id=”12056″]

Rollen som venturepilot

Til hver mikrovirksomhed knyttes et team af ca. otte venturepiloter, som fordeles i forskellige afdelinger.  Mind Your Own Business sammensætter teamet af venturepiloter, så forskellige typer af kompetencer er til stede, og så drengene får maksimalt udbytte af venturepiloternes samlede erfaringer og kompetencer.

Interview med venturepilot: Det bedste er at lære drengene at kende

Gennem sociale teambuilding, events og faglige workshops, klæder Mind Your Own Business venturepiloterne på til samarbejdet med drengene. Her får venturepiloterne redskaber til at facilitere samarbejdet og arbejdsgangene med drengene. Det sker i samarbejde med blandt andet konsulenter fra Implement Consulting Group, som tilbyder undervisning i facilitering for alle venturepiloter.

Venturepiloterne møder drengene, hvor de er

Følelsen af at gøre en reel forskel for drengene er en stor motivationsfaktor for venturepiloterne. Fælles for dem alle er, at de har engagement og lyst til at bringe deres personlige og faglige kompetencer i spil med det mål at samarbejde med drengene om at realisere deres iværksætterdrømme.

Lars Bjørn Helgestad, 55 år og direktør og Nordic Country Manager i iRaiser, var venturepilot i Farge, Køge i 2019. Han hæfter sig særligt ved, at udbyttet varerier fra dreng til dreng og modsvarer den enkeltes modenhed, potentiale og behov.

Drengene får helt vildt meget ud at være med i Mind Your Own Business, og det er både på det personlige plan, i forhold til kompetencer og i form af praktiske eksperimenter. De lærer grundlæggende ting om forretningsøkonomi og strategi, de lærer at arbejde sammen i grupper, de lærer at tage et individuelt ansvar, og dem af drengene, der har behov for at lære at overholde en aftale, de lærer at overholde en aftale … Det, at vi er flere venturepiloter, gør det muligt for os at se og arbejde med den enkelte drengs potentiale. Der er et potentiale i alle drenge, men det er forskelligt”, fortæller Lars Bjørn Helgestad.

Venturepiloter: Mikrovirksomhedens vigtigste samarbejdspartner

PODCAST: Drenge fra udsatte boligområder etablerer mikrovirksomheder og styrker deres kompetencer. Podcasten er udviklet i samarbejde med Third Ear og Bikubenfonden.

Venturepilot Cecilia Blixen-Thiele har oplevet, at drengene i forløbet har gennemgået en betydelig udvikling særligt i forhold til selv at tage ansvar.

Som venturepilot er mit vigtigste bidrag at vise drengene, hvilke muligheder de har, og hvad de faktisk er i stand til, hvis de selv tror på det (…) I begyndelsen sad de og ventede på, at vi som venturepiloter gav dem opskriften på, hvordan det her skulle gøres. Og så ender vi med 10 drenge, der forstår, at det er deres tanker, deres ideer og deres indsats, der er bestemmende for i hvilken retning, den her virksomhed bevæger sig,” fortæller Cecilia Blixen-Thiele.

Den frivillige værdiskabelse i Mind Your Own Business

”Man lærer også selv af at arbejde med drengene”

For venturepiloterne selv er Mind Your Own Business forløbet også en rejse, der udvider horisonter, øger forståelsen for drengenes liv og vilkår og af og til overrasker.

Min største bekymring var, at det ville blive vanskeligt at lære en gruppe 13-årige drenge at drive virksomhed, men de har i den grad kommet med en masse spændende ideer og kreative indslag og en masse spændende måder at gøre ting på,” fortæller Cecilia Blixen-Thiele.

Lars Bjørn Helgestad fortæller, at rollen som venturepilot også har styrket hans ledelsesmæssige kompetencer, blandt andet fordi samarbejdet med drengene har fordret en ny og intensiv form for motivationsarbejde, som foregår i øjenhøjde og med udgangspunkt i drengenes virkelighed.

[breaker id=”12054″]

KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE VENTUREPILOT?

Et frivilligt fællesskab med fokus på faglighed og personlige relationer

[faktabox align=”right” class=”red”] BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBbbbbBBBBBB Lige nu søger vi frivillige venturepiloter    til opstart i efteråret 2020 i Danmark og Grønland. Læs mere og ansøg herrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr [/faktabox]

I et team af 6-8 venturepiloter vil du én gang om ugen samarbejde med en gruppe unge drenge i et udsat boligområde med at udvikle og sætte mål for mikrovirksomheden.

Som venturepilot vil du arbejde sammen med drengene i mikrovirksomhedens respektive afdelinger og sparre med drengene om de forskellige udviklingsfaser, og støtte drengene i at realisere deres mål.