You are currently viewing Fra hobby til forretning: En mikrovirksomhed etableres

Fra hobby til forretning: En mikrovirksomhed etableres

Generalforsamlingen er en vigtig milepæl i mikrovirksomhedernes forløb i Mind Your Own Business. Det er her drengene stifter deres forening og officielt bliver etableret som mikrovirksomhed.

En januar aften var drenge og venturepiloter fra mikrovirksomheden ProDust, Bispebjerg i København, samlet hos mentorvirksomheden Grant Thornton til deres stiftende generalforsamling. Den var en aften, hvor vigtige beslutninger skulle træffes og en vision for mikrovirksomheden skulle fastlægges.

Bestyrelsesformand for første gang: “Alle er med til at træffe beslutningerne.”

Professionelle omgivelser

At stifte en forening og afholde generalforsamling kan være en kompliceret affære. Og for mange af drengene, var det helt ny læring.

Til aftenens vigtige begivenhed, havde ProDusts mentorvirksomhed Grant Thornton stillet mødelokaler til rådighed.  Undervejs gav de to revisorer fra Grant Thornton, Morten og Sebastian, løbende sparring til nogle af de formaliteter, der typisk indgår i en generalforsamling, såsom valg af dirigent, valg af bestyrelse og godkendelse af foreningsvedtægter.

Drengene gik fokuseret til værks, og i fællesskab fik de udarbejdet de vedtægter, der skal danne rammen for det fremtidige arbejde i ProDust.

Morten Bo Hansen og Sebastian With Hansen fra Grant Thornton, har fulgt ProDust siden mikrovirksomhedens første arbejdsgang, og set den udviklingen drengene har gennemgået i deres arbejde i mikrovirksomheden.

Det er utroligt inspirerende at arbejde med drengene fra Bispebjerg og meget livsbekræftende at se deres udvikling allerede efter få måneder. Interessen ved den konstituerende generalforsamling smittede virkelig af på hele teamet” sagde Morten Bo Hansen efter ProDusts generalforsamling.

Fællesskab for bedre energi

VIDEO: Generalforsamling i Århus

Med deres mikrovirksomhed ProDust er drengenes mål at producere en energidrik på pulverform, som skal give gamere – altså dem, der spiller computer – en bedre og mere naturlig kilde til energi.

På aften var det dog ikke energidriks-pulver, der var omdrejningspunktet, men i stedet benyttede drengene de gode rammer for generalforsamlingen til at drøfte, hvordan de fremover gerne vil arbejde sammen

Drengene blev blandt andet enige om, hvordan vigtige beslutninger i mikrovirksomheden fremadrettet skal træffes. Der var klar enighed om, at det ikke er én enkel person, der alene skal træffe de vigtige beslutninger, men at det er noget drengene skal gøre i fællesskab.

Og netop fællesskabet var et centralt tema for generalforsamlingen. Sammen godkendte drengene deres vedtægter og vedtog, at et af formålene med deres forening, er at udvikle sig gennem deres samarbejde.

Med foreningsstiftelsen er næste skridt for mikrovirksomheden at blive CVR-registeret, få oprettet en bankkonto og arbejde videre med udvikling af deres mikrovirksomhed. Hos Mind Your Own Business glæder vi os til at følge ProDusts arbejde.