Lokale mentorvirksomheder støtter unge drenges udvikling

Samarbejde med lokale mentorvirksomheder er et essentielt element i ethvert Mind Your Own Business forløb. Her får alle mikrovirksomheder mulighed for at indgå i et samarbejde med en lokal virksomhed, der kan bidrage med rådgivning og ekspertise.

Rådgivning & Rollemodeller

Gennem samarbejdet med en mentorvirksomhed får drengene et indblik i, hvordan man på en almindelig arbejdsplads indgår i faglige afdelinger og løser opgaver, der minder om det drengene selv arbejder med på mikroplan. Og gennem den personlige kontakt med en mentor får drengene nogle rollemodeller, de kan spejle sig i og blive fortrolige ved.

Som professionelle sparringspartnere tilfører mentorvirksomhederne i Mind Your Own Business forløbene en ganske særlig dimension, som drengene ikke ville kunne opleve ellers.

I Rambøll arbejder vi meget med almene boliger i hele landet, og har været engageret i Folehaven igennem mange år. Så vi syntes, at samarbejdet både var en måde at give noget tilbage til Folehaven, samtidig med at det giver os en super indsigt i, hvad der foregår i området. Vi gik ind i samarbejdet med den tanke, at Rambøll har mange tværfaglige netværk og meget forskelligt at byde ind med. Det har været fantastisk at være med. Og i virkeligheden er det meget nemmere at se, hvordan man kan bidrage, når projekt ikke er så stort, og man mødes og laver ting sammen.

Sådan fortæller Nicolai Zwinge, der er daglig projektleder i Rambøll, og det sidste år har været frivillig erhvervsmentor for drengene i mikrovirksomheden Hermanos i Folehaven, Valby.

Hermanos på besøg i Rambøll

Drengenes udvikling

Da vi sad til Business Awarden i maj og fejrede afslutningen, så fik jeg nærmest en klump i halsen. Alle drengene har udviklet sig helt vildt siden jeg så dem første gang i november.

Et super eksempel på det er, synes jeg, at drengene var ude og sælge en t-shirt til mig en dag i Rambøll. Og de kommer jo så med bussen fra Folehaven til Ørestad (ca. 30 min, red.). Lidt efter mens jeg går der og reklamerer med min trøje,  møder jeg en kollega. Fem minutter efter så ringer han til drengene og siger, at han gerne vil købe en t-shirt. Og så kom de altså igen! 

Jeg går ned for at tage imod drengene, og mens vi går og snakker på vej op af trappen, kan jeg se, at de har en seddel med – de har tidligere været herude til en historie-workshop om ’hvad er jeres brand, hvordan bygger man en historie op’. Så jeg spørger dem, hvad det er, og de svarer at de har fået lavet en lille seddel, der ligger med t-shirten. Jeg kigger på dem og siger ’Hvor er det fedt, hvor er det godt set!’. Og så siger de ’Ja okay, vi har fået lidt hjælp Nicolai’, og så griner Ahmed sådan lidt nervøst og så siger han ’Netværk Nicolai ikk’, du ved’ og blinker med øjet.

Og det viser for mig, at alle drengene, på trods af deres forskelligheder, er trådt i karakter. De har fået noget ansvar og virkelig taget det. De har alle over én kam gjort det helt fantastisk. Jeg bliver faktisk helt rørt af at tale om det.” Det fortæller Nicolai om oplevelsen af at samarbejde med de seks drenge fra Hermanos.

Om blot få dage skal drengene endnu en gang på besøg i Rambøll, når deres mikrovirksomhed vil blive præsenteret for de øvrige medarbejdere, der holder til i hovedkontoret på Amager i København. Her vil drengene deltage i et kort interview foran 300 medarbejdere, og også opsætte en lille bod, hvor de vil sælge t-shirts.

Til efteråret fortsætter drengene på Mind Your Own Business Akademiet, hvor de sammen med frivillige venturepiloter og erhvervsmentorer får mulighed for at videreudvikle deres forretningskoncept og drengene bliver klædt på til fremadrettet at sikre mikrovirksomhedens drift og udvikling på egen hånd.

Samarbejdet med Mind Your Own Business

Om samarbejdet med Mind Your Own Business siger Nicolai:

Man kan sige, at samarbejdet er på to niveauer: medarbejderniveau og ledeleseniveau. På det overordnede plan er der blevet lavet historier om vores samarbejde både internt og i vores nyhedsbreve. Som organisation er vi jo også stolte over at kunne give noget tilbage. Som medarbejdere betyder det samtidig, at vi får mulighed for at indgå i nye netværk og relationer på tværs af afdelinger, og på den måde har jeg også fået mulighed for at arbejde tættere sammen med nogle kollegaer jeg ikke plejer at arbejde så meget med.

Og jeg synes, at det er rigtig vigtigt at man kan få lov at se, ikke bare på ledelsesniveau men også på medarbejderniveau, at det nytter. At det giver mening at engagere sig i sit lokalsamfund. Vi har et ansvar, og vi kan se, at det nytter, når vi gør noget.

Mind Your Own Business har et godt og organiseret set-up. Der er en god ramme fra starten, med frie tøjler til udvikling. Og det er udvikling, når man kan se, at de ting man har arbejdet med, er noget, som drengene tager til sig. Når drengene gør de ting de har lært til deres eget og selv bruger det. Det er ikke udvikling, hvis drengene bare siger det ’rigtige’, eller det vi forventer de siger. Det er mange små skridt. Men når man kan se, hvor meget de rykker sig personligt på otte måneder, så kan man virkelig se, at det er fordi Mind Your Own Business er en organistion, der har fat i noget af det rigtige.”

Fra Mind Your Own Business skal lyde en meget stor tak til Nicolai og Rambøll, for deres fantastiske indsats og støtte til drengene i Valby.

Business Award: Hermanos