VÆKSTFONDEN: Portræt af en mentorvirksomhed

“Det har været et unikt indblik i drengenes verden og de ressourcer, der ligger hos dem. Et indblik i alt det de kan, når man lige giver dem en håndsrækning. Det har været en virkelig fed oplevelse og en fantastisk gruppe at være en del af.”

Kalenderen viser lørdag den 20. maj 2017. Peter Bo, der er erhvervskundechef i Vækstfonden i Hellerup, befinder sig hos The Boston Consulting Group på Kalvebod Brygge i København. Den smukke bølgeformede kantine giver genlyd af de mere end 150 stolte iværksætterdrenge, frivillige venturepiloter og repræsentanter fra mentorvirksomheder, der alle er samlet til Business Award 2017.

Video – Business Award 2017

Om lidt brager tonerne af Disclosure’ You & Me ud i salen, og elleve unge drenge fra Hørgården på Amager træder ud på den røde løber og begiver sig op mod scenen. Drengene har de seneste otte måneder udviklet tøjvirksomheden SXB, og i dag fortæller de samtlige involverede i årets otte Mind Your Own Business forløb om deres erfaringer og resultater med mikrovirksomheden.

Engagement fra start til slut

Vækstfonden har fulgt drengene tæt hele vejen og løbende givet dem konkret sparring og rådgivning om sund virksomhedsdrift. Peter Bo ved derfor, at nogle af drengene er lidt nervøse for at indtage scenen i dag og stå med mikrofonen i hånden foran den store forsamling. Heldigvis er der en masse succeshistorier at præsentere:

“Da vi sad her de sidste par gange og opsummerede, hvad der egentlig er sket, og hvad drengene har oplevet, så er det ret overvældende. De har haft indslag i Go’ Morgen Danmark, Radio NOVA, haft besøg af kendte hiphop-artister og er nu inviteret til møde hos Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg. Det har været helt vildt. Og tiden er gået lynhurtigt,” fortæller Peter Bo.

En ny tilgang – mentorvirksomhed både på Amager og i Randers

Mentorvirksomhedernes valg om at engagere sig i et tæt samarbejde med drengene er en hjørnesten i den unikke partnerskabsmodel, Mind Your Own Business metoden bygger på. De udgør essensen i programmets erhvervsrettede fokus og er det levende bevis på det, drengene vil lære og skabe. Erhvervslivets involvering er dermed af afgørende betydning for, at drengene oplever tilstrækkelig substans og forbindelse til virkeligheden, når Mind Your Own Business skaber iværksætterforløb i udsatte boligområder.

Video – SXB på besøg hos Vækstfonden i Hellerup

Partnerskabet med Vækstfonden har derfor stor værdi for de mange drenge og frivillige venturepiloter, der hver uge samarbejder om at udvikle virksomhed. I denne sæson har Vækstfonden anlagt en ny vinkel på samarbejdet, idet de har involveret hele to af deres tre afdelinger som mentorvirksomhed – Vækstfonden Hellerup og Vækstfonden Randers, der har samarbejdet med henholdsvis SXB og The Next Panda.

En mere engagerende form for CSR

Når Vækstfonden påtager sig rollen som mentorvirksomhed, stiller de både medarbejdere, fagspecifik viden og netværk til rådighed for mikrovirksomhederne. En sådan tilgang til Corporate Social Responsibility (CSR) adskiller sig fra mere traditionelle former for CSR-aktiviteter, ved i højere grad at være orienteret mod det omkringliggende samfund og involvere menneskelige og immaterielle ressourcer frem for finansielle.

Mød alle de fantastiske mentorvirksomheder i Mind Your Own Business

Vi har talt med kommunikationschef i Vækstfonden, Peter Bruun, om, hvad der inspirerer dem til at deltage og om den værdi, de herigennem er med til at skabe. Vi har spurgt dem, om en sådan form for CSR-indsats kan have en større social impact end andre former?

“Det mener vi helt sikkert, at det kan. Det viser for det første, hvad CSR også kan være, og det giver en øget intern bevidsthed om, hvordan vi med unik viden fra den verden vi kommer fra, kan gøre en forskel for nogle drenge, vi normalt ikke har mulighed for at hjælpe. Samtidig er det et budskab til vores omgivelser om, at vi forholder os aktivt til CSR. Det mener vi, kan være med til at inspirere andre til at gøre det samme, eller noget der ligner. Det er en mere engagerende facon, og vi mener faktisk, at det kan være med til at gøre noget, som penge ikke kan gøre alene.”

Medarbejderne er den afgørende drivkraft

I løbet af de otte måneder forløbet med drengene varer, har Vækstfonden været med til en lang række sociale events, hjulpet med at udvikle mikrovirksomhedernes forretningsplaner, deltaget ved faste virksomhedsmøder én gang om måneden og inviteret både SXB og The Next Panda på virksomhedsbesøg og faciliteret workshop for dem. Det har krævet forberedelse og input fra mere end en håndfuld medarbejdere. Men det har ikke været svært at finde motivation til at deltage, fortæller Peter Bruun:

“For os er indsatsen et langsigtet bidrag til at løse nogle af de eksisterende samfundsudfordringer, hvilket vi gerne vil dedikere nogle ressourcer til. I øvrigt er det her faktisk båret af vores medarbejdere selv. Vækstfonden tilbyder, at de kan bruge noget af deres arbejdstid og faciliteterne her, men det er alt, vi har stillet til rådighed. Resten er faktisk medarbejderdrevet – og det er flot. Vi har helt klart et ønske om at være med som organisation, men selve drivkraften kommer fra de gode medarbejdere, der har valgt at involvere sig i det.”

Samarbejde med mening

I mødet med drengene er det tydeligt, at Vækstfonden også får noget retur på et rent menneskeligt og organisatorisk plan. Ghita Davidsen, erhvervskundechef i Randers og tilknyttet forløbet med The Next Panda, fortæller:

“De giver rigtig meget igen på det personlige plan. Nogle af drengene har helt konkrete drømme om, hvad de gerne vil fremadrettet. Men jeg lytter mig også til, at der er nogle voksne, der siger til dem, ‘Nå, hvad har du nu rodet dig ud i?’, når drengene fortæller, at de skal til Mind Your Own Business i København. Det er den der uheldige holdning, de bliver mødt med, nærmest inden de åbner munden. I stedet for at fokusere på alle de gode ting de rummer.”

Set fra Mind Your Own Business’ synspunkt er citatet et klart eksempel på, hvorfor det er vigtigt at arbejde med et ressourceorienteret syn på drenge fra udsatte boligområder. Med en partnerskabsmodel der omfatter både erhvervsliv, frivillige og lokale partnere, inviterer Mind Your Own Business alle deltagere ind i et konkret og målrettet arbejdsrum med drengene. En model der er med til at skabe et mere nuanceret syn på drengenes udfordringer og potentialer.

Fremtidens partnerskabsmodel

Partnerskabsmodellen er også en del af Vækstfondens motivation for at involvere sig, hvilket kommunikationschef Peter Bruun også fremhæver:

“Det er en rigtig fin løsning – og det er det, fordi vi hver især kommer med noget forskelligt. Vi kommer med én tilgang og én type viden, og andre kommer med en anden. Det har rigtig stor værdi. Og så er det i øvrigt også en mulighed for os som organisation, for at lære noget af de andre. En ting er, at vi kan give input til drengene og til samarbejdet, men vi får jo også noget den anden vej. Og det er en indsigt i: ‘Hvad går andre og tænker, om det felt vi arbejder med her?’. Så de forskellige indgangsvinkler betyder, at både drengene og vi får mere ud af samarbejdet – at vi lærer mere af det”.

Ud fra Vækstfondens vurdering, kan vi da også roligt regne med, at fremtiden vil byde på mange flere CSR partnerskaber for at løse aktuelle samfundsudfordringer.

“Der er allerede en bevægelse i gang. Vi lever i en fælles global verden, hvor det vi gør her lokalt, potentielt kan have en meget stor impact på mennesker og miljø i andre dele af landet eller andre dele af verden. Der er en stærkt stigende bevidsthed om, at vi er nødt til at stå sammen, for at løse mange af de udfordringer, der er,” fortæller Peter Bruun. 

Stolte over at være med

Tilbage i kantinen hos The Boston Consulting Group er det nu tid til, at Peter Bo tager plads på en af stolerækkerne og klapper drengene fra SXB på scenen. Inden da beskriver han ganske rammende det aftryk, de unge drenge fra Amager har efterladt sig hos Vækstfonden og deres medarbejdere:

“Vi har følt os utrolig velkommen hele vejen igennem. Og vi havde en fantastisk dag, da de var på besøg hos os. Den dag snakker vi stadig om inde i Vækstfonden. Og jeg bliver virkelig tit spurgt til, hvordan det går med drengene. Medarbejderne har taget drengene fra SXB til sig og tænker: ‘Det er en af vores små virksomheder i Vækstfonden’. Så det er vi stolte af at være en del af.”

I Mind Your Own Business er vi også stolte af, at vi hvert år har mulighed for at samarbejde med så mange engagerede mentorvirksomheder. Vi takker for den værdi de tilfører de mange mikrovirksomheder og for det respektfulde møde, de skaber med drengene.