You are currently viewing MYOB ADVISORY BOARD TILBAGE EFTER CORONA-PAUSE

MYOB ADVISORY BOARD TILBAGE EFTER CORONA-PAUSE

Unik viden og indsigt

Når vi skal udvikle fremtidens Mind Your Own Business, er drengenes inputs er en uvurderlig hjælp for os. De er nemlig med til at sikre, at vi hele tiden forbedrer os, så de næste drenge i køen får et endnu bedre forløb end deres forgængere.

Dette er netop årsagen til, at vi i 2018 stiftede vores eget Advisory Board, der består af medlemmer, der alle tidligere har startet en mikrovirksomhed under Mind Your Own Business’ faner. De besidder dermed en unik indsigt i både vores metode, men også i den baggrund som drengene på vores forløb kommer med. Medlemmerne er udpeget, fordi vi tror på, at de kan være med at inspirere og rådgive os i udviklingen af fremtidige karrierefremmende aktiviteter for de øvrige drenge i Mind Your Own Business. I kraft af deres værdifulde erfaringer med iværksætteri, uddannelse og arbejde, er Advisory Board-medlemmerne vigtige sparringspartnere, der kan byde ind med både indsigter, idéer og gode råd med henblik på at skabe gode og brugbare rammer for både eksisterende og nye tiltag i Mind Your Own Business-regi.

”Det, jeg og de andre medlemmer af Advisory Boardet kan tilbyde, og som i virkeligheden også er helt unikt, er vores erfaring fra forløbet. Det ser jeg som en stor styrke, da jeg mener, at det er svært at forholde sig til et forløb, som man ikke har prøvet på egen krop. Derudover har vi en forståelse for den baggrund, som man kommer fra som MYOB-dreng, da vi i Advisory Boardet har selvsamme baggrund,” siger Hussein Ali, der er mangeårigt medlem af Advisory Boardet. Han var i 2014 sammen med ni venner med til at stifte mikrovirksomheden Culture Run i Horsens. Hussein er i dag 24 år og bor Odense, hvor han arbejder som konsulent i MedCom, der udvikler digitale kommunikationsløsninger i sundhedsvæsnet.

Som det var tilfældet med så meget andet fik coronaen sat en effektiv stopper for Advisory Board-møderne, men onsdag d. 22. september kunne vi endelig samles igen – denne gang med både eksisterende og nye medlemmer ved bordet: ”Efter en lang corona-pause var det godt at møde de andre medlemmer og få hilst på. Det var også godt at høre om de nye initiativer, som man har på tegnebrættet hos MYOB. Jeg synes, at det er fantastisk at opleve, at man hos MYOB konstant forsøger at rykke sig op til nye højder og gøre et supergodt program endnu bedre,” siger Hussein.

Gode rammer for fremtidigt arbejde

Aftenen startede med en rundvisning i Implements flotte lokaler, hvor Eran Ben-Ami, senior management consultant hos Implement, ligeledes gav et indblik i livet i konsulentbranchen. Herefter var der lejlighed til at lære hinanden bedre at kende, og der blev udvekslet imponerende historier om, hvad de unge mænd har bedrevet siden deres egen deltagelse i Mind Your Own Business-forløbet. Afslutningsvist blev der i fællesskab sat gode rammer for det fremtidige samarbejde, og der hersker ingen tvivl om, at vi har med et Advisory Board at gøre, der har store ambitioner for de kommende møder.

Her fra Mind Your Own Business-kontoret skal der lyde en stor tak til Implement for at agere vært på aftenens møde og ikke mindst en stor tak til Advisory Board-medlemmerne Sheikh Momin, Sheraz Mudassar, Tommy Sinan, Mohamed Tannoukhi, Daniel Jafehvand og Hussein Ali for jeres store engagement og gode inputs. Vi glæder os til at samarbejde med jer!