S.I.D.O: Same Inside Different Outside

S.I.D.O laver tøj, rapmusik og rapvideoer, og arbejder for at gøre verden til et bedre sted.

SIDO er denne sæsons mikrovirksomhed i Høje-Taastrup. Bag mikrovirksomheden står 10 drenge fra boligområdet Gadehavegård i Høje Taastrup.

SIDO står for Same Inside Different Outside. Drengene kom hurtigt frem til navnet, da de alle var meget enige om, at vi alle er ens indeni, men forskellige udenpå. “Vi har alle forskellig baggrund, religion, og udseende, men indeni er vi alle ens. Vi er født ens, men afhængig af hvor vi er blevet født – på den lyse eller mørke side – er vores muligheder vidt forskellige.”

Drengene vil arbejde for at gøre verden til et bedre sted – hvor alle respekterer hinanden indeni og udenpå. De vil vende krig til fred, racisme til kærlighed, og våben til dialog.

I Høje Taastrup er målet at skabe et bedre sammenhold i Gadehavegård. Ambitionen er at sprede budskabet om SIDO til hele verden. Dette vil de bl.a. gøre gennem deres rapmusik.

Så hold godt øje med S.I.D.O! 

Følg drengene på facebook her