You are currently viewing Venturepilot: ”Det gælder om at samle energien, samle ’da love’”

Venturepilot: ”Det gælder om at samle energien, samle ’da love’”

Venturepiloterne er en helt afgørende faktor for, at vi overhovedet kan lave Mind Your Own Business forløb i så mange forskellige lokalområder landet over. Vi er dybt taknemmelige for deres frivillige indsats”, fortæller projektkoordinator i Mind Your Own Business, Britt Nyvang.

På Mind Your Own Business Programmet er der take-off for alle nye hold af venturepiloter før de skal møde drengene til social teambuilding på den anden side af efterårsferien. Det er første gang, at de nye venturepiloter får sat ansigt på hinanden, deres kommende frivillige-fæller.

Personlige relationer skaber udvikling: take-off på Akademiet

Take-off gælder om at klæde venturepiloterne på til det kommende arbejde i mikrovirksomheden. Det er en aften, hvor de selv får mulighed for komme i spil med deres egen viden, og sammen sætte nogle rammer op for det kommende samarbejde med drengene”, forklarer Britt Nyvang.

Kompetencebank og drømmehold

Det er en roller coaster at drive en forretning”, begynder en af venturepiloterne.

Hans udsagn er slående rigtigt. At starte en mikrovirksomhed er ikke en helt smal sag. Slet ikke når man er teenager og livet i sig selv kan føles som en daglig prøvelse.

Forventninger, håb og drømme – drengene om livet som iværksætter

Derfor er det vigtigt at have et godt team af samarbejdspartnere og kollegaer omkring sig. Et team af forskellige personligheder med en bred vifte af faglige og sociale interesser. På samme måde som i en bank bliver deres kompetencer samlet på en fælles konto, som alle har adgang til. Kompetencerne kan på den måde inddrages efter behov, hvad enten der er tale om egne evner eller en kollegas.

Det er vigtigt, at vi kender hinandens styrker og interesser, og derigennem hjælper drengene med at åbne op for nye muligheder”, udtaler venturepiloten fra tidligere.

No man left behind

I løbet af aftenen arbejder grupperne af venturepiloter med praksisnære cases omkring situationer, der kan opstå i arbejdet i mikrovirksomheden. På den måde får de mulighed for at drøfte tilgange og løsningsforslag til at håndtere potentielle kommende udfordringer. Samtidig udvikler de et kompas med værdier til at navigere efter.

En venturepilot tildeler hurtigt gruppens første mantra: ”no man left behind”. Fremover skal det være virksomhedens politik at sikre, at alle parter – drenge såvel som venturepiloter – føler sig inkluderet og værdsat i mikrovirksomheden.

Glimmerreglen

Med reference til Hella Joofs nye bog, påpeger en af venturepiloterne den symbolske vigtighed i at strø glimmer på tilværelsen – især når alt ikke lige går som planlagt. Derfor, siger hun, er det vigtigt ikke blot at fejre succeser, men også at fejre, at man lærer af sine fejl, og har modet til at kaste sig ud i noget nyt.

Se film fra take-off