Personlige relationer skaber udvikling: take-off på MYOB Akademiet

”Jeg har valgt et billede af en mand der flyver mod månen. Det symboliserer, at for mig bliver MYOB Akademiet en succes, hvis vi lykkes med at hjælpe drengene til at nå deres drømme.”

Sådan sagde Nicolai, da de frivillige fik til opgave at vælge et billedkort fra bordet, der symboliserede deres succeskriterier for MYOB Akademiet. Han er kommende fagpilot i mikrovirksomheden SXB på Amager.

For alle var det tydeligt at mærke de nye frivillige piloters enorme engagement, sprudlende energi og begejstring for at møde drengene og komme i gang med MYOB Akademiet. Her var der plads til at tale om motivationen for at være en del af MYOB Akademiet, forventninger til arbejdet, afklare rollefordeling og forme et fælles fundament for det kommende samarbejde med drengene.

MYOB Akademiet: ny årgang aspirerende mikrovirksomheder

De nye hold af venture- og fagpiloter er sammensat på tværs af erhvervsfaglige baggrunde med forskellige perspektiver og kompetencer. Der er konsulenter fra KPMG, som til dagligt bl.a. arbejder med strategiplanlægning for virksomheder. Og unge studerende der læser socialt entreprenørskab. Samt en tidligere ejer af en radiostation i Pakistan. Tilsammen udgør de en række utrolig stærke profiler, med det til fælles, at de brænder for at samarbejde med en gruppe unge drenge fra udsatte boligområder, og vise dem muligheder og nye veje at gå.

Personlige relationer skaber udvikling

Tillid var et gennemgående nøgleord for aftenen. Ifølge de frivillige, er dét en vigtig faktor, som skal kendetegne både deres relation til drengene og til hinanden på tværs af frivilligroller. Derfor var det et klart fokuspunkt for alle, at relationerne i mikrovirksomhederne skal være tillidsfulde og være med til at skabe et trygt og sjovt rum for udvikling, der giver drengene lyst til at prøve nye ting.

”Vi er her for drengene. Vi skal møde dem i øjenhøjde, med respekt, tiltro og nysgerrighed”, pointerer Natalia, der er venturepilot for drengene i Hermanos i Valby. At skabe tillid er en opgave, som kræver, at de frivillige tager sig selv med ind i arbejdet med drengene. Og det er netop dét, de frivillige finder spændende og glæder sig til at springe ud i.

Kommunikation, samarbejde og struktur

Med ønske om at skabe et godt og frugtbart arbejdsmiljø i mikrovirksomheden, har de frivillige valgt den gode kommunikation som en kerneværdi for samarbejdet med både hinanden og drengene. Der vil ofte være mange bolde i luften i mikrovirksomheden, mange gode ideer og mange opgaver der skal løses. Med det in mente begyndte de frivillige allerede på aftenens indledende take-off møde at tale om, hvordan de sikrer vidensdeling, løbende dialog og sparring internt i gruppen.

Morten, som er venturepilot hos SXB, beskrev sin målsætning for MYOB Akademiet således:  ”MYOB Akademiet bliver en succes for mig, hvis vi formår at fungere som et velsmurt urværk. Hvis vi får alle dele – alle involverede parter fra frivillige til drenge til samarbejdspartnere – til at falde perfekt i hak. Hvis vi finder en måde at bruge hinandens fagligheder og personligheder til sammen at gøre MYOB Akademiet til en fantastisk oplevelse.”

Netop bevidstheden om at de frivillige samlet set besidder mange års erfaringer med samarbejde fra forskellige brancher, og en viden om, hvordan man kommunikerer, skaber struktur samt sikrer retning i arbejdet, vil blive en stærk ressource for drengene i mikrovirksomheden.

Uundværlige frivillige støtter op om drengenes arbejde

På MYOB Akademiet arbejder Mind Your Own Business med to typer frivillige: venturepiloter og fagpiloter. Venturepiloterne er repræsentanter fra civilsamfundet og er drengens ugentlige samarbejdspartnere. De er med til at skabe et trygt, sjovt og fokuseret lærings- og arbejdsmiljø omkring mikrovirksomheden, hvor drengenes faglige og sociale potentiale bliver bragt spil.

Fagpiloterne er frivillige konsulenter fra KPMG, hvis primære roller er, at sikre erhvervsfaglig opkvalificering og netværksopbygning hos drengene og i deres mikrovirksomheder. De giver løbende faglig sparring til drengene og står desuden for at afholde MYOB Akademiets to store udviklingscamps og fire workshops.

Kombinationen mellem fagpiloter og venturepiloter giver en god dynamik, hvor drengene møder forskellige rollemodeller, som bidrager med et bredt spektrum af fokusområder gennem MYOB Akademiet.

I Mind Your Own Business er vi meget taknemmelige for den frivillige opbakning, foruden hvilken det ikke ville være muligt at lave mikrovirksomheder med drengene. Ved at engagere sig frivilligt viser de drengene og omverdenen, at mange kompetente mennesker fra civilsamfundet og erhvervslivet er interesserede i at bruge deres tid og ressourcer på at hjælpe unge drenge med at forfølge deres drømme.