Anden udviklingscamp på Akademiet

Anden udviklingscamp på Akademiet bød for de tre mikrovirksomheder Smøkker, SIDO og B-N1C3 på strategiplanlægning for deres kommende, selvstændige virke efter Akademiet. Målet for dagen var at sende virksomhederne afsted godt klædt på og motiverede til fremtiden.

Oven på 4 måneders intens virksomhedsudvikling i samarbejde med mikrovirksomhedernes venturepiloter og KPMGs dygtige konsulenter i rollen som fagpiloter, blev mikrovirksomhederne præsenteret for øvelser og udfordret på at træffe beslutninger omkring fremtiden.

Video fra dagen her

Mikrovirksomhedernes respektive fagpiloter startede dagen ud med at facilitere to workshops, som guidede dem igennem den svære opgave, det er at prioritere og planlægge fremtiden. Alle de gode aftaler og planer blev løbende plottet ind i en præsentation, så drengene var klar til at præsentere mikrovirksomheden og en strategi for 2018 for resten af Akademiet om eftermiddagen.

Efter frokost var det tid til at øve præsentationerne, inden scenen skulle indtages foran dommerpanelet bestående af Kristoffer Bork – director i KPMG, Maria Kavita Nielsen – direktør i Mind Your Own Business og Mohamad Awad fra KPMG.


Foran panelet stod tre meget velforberedte og skarpe mikrovirksomheder, der både kunne fejre en masse gode oplevelser og sejre, men som også kunne præsentere detaljerede strategier og handleplaner.

Og panelet var meget begejstrede for hvad de hørte;

”I har en realistisk plan for de kommende år, og I har nogle helt konkrete mål, I kan arbejde med.”
”Jeg kan godt lide, at I fordeler ansvaret imellem jer. Det er rigtig vigtigt.”
”Jeg synes, det er en super spændende virksomhed I har, og jeg kan rigtig godt lide, at I nu er fokuserede – I ved, hvad det er, I laver.”

Med disse ord var det ved at være tid til den officielle tak og afslutning på Akademiet.

”I dag er en stor dag – og på vegne af Mind Your Own Business Akademi vil jeg gerne sige stort tillykke og tak for en flot indsats. Det har været en stor fornøjelse at følge jeres arbejde og udvikling. På Mind Your Own Business kontoret har vi fejret jeres succeser, og vi har heppet på jer i de svære tider. Og hele vejen igennem har vi troet på jer og vidst, at I kunne gå hele vejen. Vi glæder os til at følge jeres succeser fra sidelinjen fremover.” – Maria Kavita Nielsen, direktør i Mind Your Own Business

Hver mikrovirksomhed fik derudover en personlig tale med på vejen, en statuette til mikrovirksomheden for flot fuldført Akademi, personlige diplomer og en lille personlig gave i form af en indgraveret visitkortholder med hver drengs navn og virksomhedslogo.

Første sæson på Akademiet blev dermed afsluttet med en masse smil, grin og gå-på mod til fremtiden

”Det bedste ved Akademiet har været, at vi er kommet i gang efter at være gået i stå. Vi har besteget vores bjerg.” – B-N1C3

På fire måneder har Akademiet bl.a. budt på en indledende udviklingscamp, opfølgende ‘SkillBoosters’ (arbejdsgange hvor fagpiloterne arbejdede i dybden med mikrovirksomhederne om de udviklingsområder, de havde identificeret på den indledende udviklingscamp), fokuseret ugentligt arbejde med venturepiloterne og til slut den afsluttende udviklingscamp.

Det har været en intensiv rejse for mikrovirksomhederne, hvor deres ambitioner, ideer og forretningskoncepter er blevet sat hårdt på prøve og grundigt gennemarbejdet.

En stor tak skal lyde til Akademiets venturepiloter, som ugentligt har lagt tid og energi i drengene og deres mikrovirksomheder, og hvem uden Akademiet ikke ville være en realitet. Ligeledes skal en stor tak lyde til KPMG for et utrolig givende og inspirerende samarbejde. Vi glæder os til de kommende sæsoner!

En tiltrængt sommerferie står for døren for både mikrovirksomhederne og Akademiet, inden det hele igen går løs på den anden side.

Rigtig god sommer!