Mind Your Own Business Akademi søger frivillige venturepiloter

Akademiet tilbyder støtte, kompetenceudvikling og opkvalificering til drenge fra udsatte boligområder i alderen 14-19 år. Drenge som, gennem et Mind Your Own Business Program med iværksætteri som omdrejningspunkt, har etableret og driver egen virksomhed.  Med drengenes og deres eksisterende mikrovirksomheders konkrete behov i centrum samler Akademiet dansk erhvervsliv og civilsamfundet i en fælles indsats om drengenes videre positive social og faglig udvikling.

Akademiet varer ni måneder og løber fra september 2017 til juni 2018.
Mød mikrovirksomhederne i Jylland: Whired i Trige og Red Livet i Horsens

Hvad søger vi?

Som venturepilot vil det være din primære opgave at støtte op om drengenes ugentlige arbejde i deres mikrovirksomhed. Du skal som venturepilot være med til at motivere drengene til at realisere deres mål ved at bakke op med fysisk tilstedeværelse og ved at gøre brug af egne kompetencer. På Akademiet er det primære fokus på social og faglig udvikling, og på at venturepiloternes arbejde støtter op om videreudviklingen af drengenes evner til at arbejde mere selvstændigt i deres mikrovirksomhed.

Vi søger:

 • Engagerede venturepiloter, der ønsker at gøre en forskel i drengenes liv, og som kan se iværksætteri og socialt entreprenørskab som metode til positiv udvikling.
 • Teamplayers, der kan udvise empati og tålmodighed, og som kan facilitere drengenes selvstændige arbejde og fastholde deres motivation i processen.
 • Vedholdende kræfter, der vil være med i et innovativt og anderledes udviklingsprogram.

Hvad tilbyder vi?

 • Mulighed for at komme tæt ind på livet og gøre en stor forskel for en gruppe drenge som har truffet et valg om at drive egen mikrovirksomhed.
 • Mulighed for at arbejde med en veldokumenteret empowermentmetode og socialt iværksætteri.
 • Mulighed for at samarbejde med andre engagerede og fokuserede venturepiloter og et netværk af større virksomheder fra dansk erhvervsliv.

Vil du være med?

På denne sæson af Akademiet er der fortsat behov for venturepiloter i Horsens og Århus. Det forventes, at man som venturepilot kan afsætte ca. 3 timer om ugen, som udgangspunkt i hverdagene efter arbejdstid, fra ultimo september 2017 til juni 2018. Periodevis vil der være behov for at afsætte yderligere tid – fx til større events på Akademiet eller i mikrovirksomheden. Derudover vil der i de første par uger være følgende opstartsaktiviteter, du som udgangspunkt skal kunne deltage i:

 • Take-off møde (her klædes du på til arbejdet på Mind Your Own Business Akademi)
  • Trige: tirsdag d. 3/10 kl. 18-21.
  • Horsens: onsdag d. 4/10 kl. 18-21.
 • Social teambuilding (her møder du drengene i deres mikrovirksomhed for første gang):
  • Trige: 11. oktober kl. 17-19
  • Horsens: 11. oktober kl. 18-20
 • Første udviklingscamp hos virksomheden KPMG i København (kickoff til Akademiet på tværs af alle mikrovirksomheder): lørdag d. 28/10 kl. 09.30-15.30

Send os en mail med lidt informationer om dig selv og et par linjer om, hvorfor du gerne vil være med, så snart du kan se dig selv som venturepilot på Mind Your Own Business Akademi. Vi holder tlf. samtaler med interesserede venturepiloter løbende. Vi ser frem til at høre fra dig! Du er selvfølgelig også mere end velkommen til at ringe eller skrive, såfremt du har nogen spørgsmål.

 

Kontakt os på akademiet@myob.dk eller tlf. 2677 8663