You are currently viewing BCG: ”Mind Your Own Business driver en vigtig samfundsmæssig agenda”

BCG: ”Mind Your Own Business driver en vigtig samfundsmæssig agenda”

Igennem fire år har Mind Your Own Business samarbejdet med det internationale konsulenthus Boston Consulting Group (BCG).

Hvad der startede som en uformel interesseudveksling har med tiden udviklet sig til et strategisk samarbejde.

“Vi er meget begejstrede for samarbejdet med Mind Your Own Business, som vi synes, driver en vigtig samfundsmæssig agenda. Vi ved, at iværksætteri er helt afgørende for den fremtidige vækst i erhvervslivet, og vi er imponerede over drengenes kreative idéer. Samtidig er forretningsudvikling og strategi områder, hvor vi virkelig synes, vi kan bidrage med vores erfaring og ekspertise.“  – Jonas Lorenzen, Consultant i BCG.

 

 

 

 

 

 

 

 

I begyndelsen lagde BCG hus til de to store årlige events, der danner rammerne om Mind Your Own Business Programmet – nemlig Venture Camp og Business Award. Siden da har BCG pro-bono bidraget med udarbejdelsen af en fem-årig strategi for organisationen frem til 2021.

I BCG vælger vi hvert år at bidrage med ca. 5% af vores tid til pro-bono projekter. Som organisation har vi nogle muligheder, som andre ikke har, og derfor vil vi gerne give tilbage til det samfund, vi er en del af”, forklarer Jonas omkring udviklingen af strategien.

Samarbejdet omkring de årlige events er dog baseret på en frivillig indsats fra konsulenterne. Og det har været med til at gøre Mind Your Own Business til det længstvarende samarbejde inden for BCGs ’social impact’ indsats. Jonas forklarer:

Vi har støttet Mind Your Own Business gennem flere år, og det er et populært projekt blandt vores konsulenter. Det er afgørende for dem, at de kan gøre en direkte forskel og have det sjovt.

Den helt store værktøjskasse

For Mind Your Own Business har samarbejdet med BCG afgørende betydning på både organisatorisk niveau og for de mange mikrovirksomheder, som indgår i Programmet.

Hvor konsulenternes primære funktion indledningsvist har været at bidrage med professionelt fagligt indspark på de store arrangementer, har det med tiden udviklet sig til også at inkludere inputs på organisatorisk niveau. Det har gjort samarbejdet mere alsidigt for begge parter, og også mere gensidigt.

Samarbejdet med BCG de sidste fire år har været inspirerende, nærværende og meget lærerigt. Jeg er dybt taknemmelig for deres kompetente engagement”, udtaler Maria Kavita Nielsen, stifter og direktør i Mind Your Own Business.

Om 2021-strategien siger hun: ”Udarbejdelsen af en langsigtet strategi har stor betydning. Den værdi det tilfører en organisation som vores er enorm vigtig for vores videre arbejde.

Vejen til succes

Med et hold på hele ti frivillige konsulenter er BCG i år for fjerde gang med til at planlægge og afholde Venture Camp. Campen er det officielle startskud på en ny sæson i Mind Your Own Business Programmet, og afholdes hvert år i november.

På dagen samles alle drenge og venturepiloter fra årgangens otte nye mikrovirksomheder i BCGs hovedkvarter. Igennem en 10-timers arbejdsdag får de faglig sparring fra BCG konsulenterne til at udvikle en forretningsplan, som skal danne fundamentet for det kommende arbejde i mikrovirksomhederne.

På Venture Campen hjælper vi drengene med at forme deres produkt og præciserer, hvad de ønsker at opnå med mikrovirksomheden. Vi kommer med nogle redskaber til at bryde arbejdet ned i mindre bidder, så drengene i samarbejde kan bygge en forretningsstrategi op,” fortæller Jonas Lorenzen.

Venture Camp: Vejen til succes starter samme sted

En af mine bedste oplevelser var da en af drengene helt uopfordret kom hen til mig, og sagde: ’Det lyder altså virkelig spændende det I går og laver. Her vil jeg gerne arbejde en dag. Hvordan gør jeg det?’ Og så fik vi en god snak om det.” – Jonas Lorenzen, Consultant i BCG

Mulighederne ved socialt iværksætteri

Otte måneder efter drengenes første arbejdsdag i mikrovirksomhederne, samles alle drengene i maj måned igen hos BCG. Denne gang til Business Award – en prisfest der markerer afslutningen på Programmet. Dagen er en hyldest til drengene for deres ihærdige indsats med at etablere deres mikrovirksomheder.

Mind Your Own Business giver drengene mulighed for at bruge det, de lærer i skolen på en måde, hvor det giver mening for dem. Der bliver taget hånd om dem, og de møder nogen, der tror på dem. Det er en effektiv metode, og det gør Mind Your Own Business unik”, forklarer Jonas Lorenzen afslutningsvist.

Business Award: Rød løber og store drømme

Lørdag den 18. november inviterer BCG for fjerde år i træk til Venture Camp. I Mind Your Own Business vil vi gerne sende en stor tak til BCG for et fantastisk samarbejde. Vi glæder os til en ny og spændende sæson på Programmet. Følg med her og på Facebook.