You are currently viewing Boligsociale helhedsplaner – Hvorfor er de vigtige for vores samfund?

Boligsociale helhedsplaner – Hvorfor er de vigtige for vores samfund?

  ”Når man ser, hvad der sker for de her unge, når det går allerbedst, så er det ubetaleligt. Det tror jeg også, de vil sige, når man spørger dem om 30 år: ”Hvor var det, at dit liv det vendte?” – Jamen det var de otte måneder, hvor de var i Mind Your Own Business”, fortæller Søren Løkke, der til dagligt arbejder i en helhedsplan.

Søren Løkke er boligsocial konsulent i Partnerskabet 3b, og har mange års erfaring med helhedsplaner fra sit arbejde med boligsociale områder. Han har tidligere været lokal samarbejdspartner på et Mind Your Own Business forløb i Urbanplanen, og har igennem flere år fulgt organisationens arbejde i boligområder over hele landet.

Hvad er en helhedsplan

Helhedsplaner er sociale indsatser, der udarbejdes for boligsociale områder. De boligsociale områder er almene boliger, som drives af almene boligorganisationer. Helhedsplanerne fokuserer på at forbedre området for dem, som bor der. De overordnede målsætninger for helhedsplaner i boligsociale områder varierer fra sted til sted, men er primært at forbedre bo- eller levevilkårene for beboere i det pågældende boligområde. Det kan være i områder som for eksempel Urbanplanen på Amager, eller Gellerupparken i Aarhus.

”Når de unge begynder at snakke om sig selv som andet, end som dem, der kommer fra ghettoen, så er den reelle forandring ved at være implementeret på individniveau.” Søren Løkke, 3b

 

 

Helhedsplanerne laves i et samarbejde med Landsbyggefonden, boligforeninger, kommunen og eksterne fonde. Landbyggefonden er en selvejende institution, der er stiftet af almene boligorganisationer, som har til hensigt at fremme boligbyggeriernes selvfinansiering.  I de fleste tilfælde vil det være Landsbyggefonden, der financierer 75 pct. af helhedsplanen, mens kommunen og boligforeningen dækker de resterende 25 pct.

Vigtigheden af et stærkt samarbejde

Mind Your Own Business er en aktiv aktør i flere helhedsplaner. Med fokus på at udvikle mikrovirksomheder i samarbejde med unge drenge i udsatte boligområder, har Mind Your Own Business en vision om at gøre drengene mere bevidste om deres faglige og personlige kompetencer. Med mere end otte års erfaring i at skabe alternative tilbud til unge, er Mind Your Own Business derfor i nogle helhedsplaner blevet skrevet ind som en fast aktivitet.
Søren Løkke understreger vigtigheden af et stærkt netværkssamarbejde i arbejdet med at få sociale indsatserne til at lykkedes i de forskellige helhedsplaner. Han mener, at det generelt er vigtigt at lade sig inspirere af andre måder at arbejde på, og nævner her Mind Your Own Business som et eksempel.

”Der er frivillige og virksomheder, der fungerer som mentorer for drengene. Og vi ser, at en del af dem er med i flere år. Det er helt sikkert fordi rammen, som det foregår i, er ekstrem professionel”, fortæller Søren, da vi snakker om de erfaringer han har med Mind Your Own Business.

Lokal forandring og forankring

Som en aktiv aktør i helhedsplanerne er det vigtigt at være opmærksom på, at en helhedsplan er en midlertidig indsats på fire år.

Det sætter en tidsmæssig ramme for det arbejde som Mind Your Own Business laver i områderne. Når Mind Your Own Business arbejder sammen med boligforeningerne og drengene i områderne, er der fokus på at skabe positive og vedvarende forandringer, som efterfølgende kan ses hos drengene.

Et vigtigt element heri er, at drengenes syn på sig selv forandres positivt.  Og det samme gælder den opfattelse som andre mennesker også har af dem. Hertil uddyber Søren:

”Det er faktisk noget af det, der har været interessant i samarbejdet med Mind Your Own Business. For Mind Your Own Business formår langt hen ad vejen at skabe nogle andre og positive historier for områderne. Historier som viser, at hvis vi kigger på de her unge drenge med andre briller, så kan de det samme, som drenge, der ikke bor i boligsociale områder. Men det kræver, at vi beslutter, at det kan de, og ikke at de ikke kan, fordi de bor i en såkaldt ghetto.”

Når de unge begynder at snakke om sig selv som andet, end som dem, der kommer fra ghettoen, så er den reelle forandring ved at være implementeret på individniveau.
Det samarbejde der er mellem parterne og Mind Your Own Business i helhedsplanen, er med til at skabe den forandring, der sker i boligområder, og som afspejler sig i drengenes udvikling. Derfor er helhedsplanerne vigtige for både boligområderne, drengene og den rolle Mind Your Own Business spiller i områderne.

Lokale mentorvirksomheder støtter drengenes udvikling