You are currently viewing Stiftende generalforsamling i Nuuk – en aften med mikrovirksomhedernes fremtid i fokus

Stiftende generalforsamling i Nuuk – en aften med mikrovirksomhedernes fremtid i fokus

Nuummi pilersitsisumik ataatsimeersuarneq – unnuk suliffeqarfeeqqat
siunissaannik qitiutitsisoq

Drengene mødte talstærkt og forberedte op til denne vigtige dag, der kræver, at man viser ansvar og seriøsitet både for mikrovirksomheden og overfor hinanden.

Abia og Abia fra Wenuits under den stiftende generalforsamling

Forventningsfulde og spændte trådte de ind i GrønlandsBANKENs bestyrelseslokale på 8. etage. Med udsigt over Nuuk centrum, indtog drengene deres pladser ved det lange konferencebord.

På dagens generalforsamling skulle de endeligt fastlægge formål, vision og mission for deres mikrovirksomhed, samt beslutte, hvordan de i fremtiden vil eksekvere deres mål for mikrovirksomheden.

Det kræver tillid

Selvom en stiftende generalforsamling indeholder mange formalia og tørre tekster, deltog drengene aktivt og lyttede til de mange gode råd fra de frivillige venturepiloter og erhvervsmentorer. Snart tog 17-årige Inuk teten som ordstyrer mens 14-årige Minik meldte sig som referent, så de sikrede, at alt gik rigtigt til i mikrovirksomheden Qasujaallisarta.

Sten, saks og papir om hvem der skal være referent og ordstyrer, mellem Inuk og Minik fra Qasujaallisarta.

”Det er en god følelse at tænke lidt stort. Det er føles lidt som en drøm, der er ved at gå i opfyldelse, når vi tænker på alt det vi gerne vil opnå med mikrovirksomheden”, fortæller Minik, 14 år, medstifter af mikrovirksomheden Qasujaallisarta.

Det kræver tillid til hinanden og processen, for at mikrovirksomhedens nye vedtægter kan danne grundlag for det fremtidige samarbejde. Drengene bliver afhængige af hinandens engagement, for at kunne træffe de endelige beslutninger og fordele ansvarsroller i mikrovirksomhedens bestyrelse.

Kampvalg til bestyrelsesposter 

Da bestyrelsen skulle nedsættes, kom der for alvor spænding i mikrovirksomheden. Der var rift om pladserne, og det endte derfor ved valg gennem en lukket afstemning.

Bestyrelsen i Qasujaallisarta

Drengene skulle både stemme om, hvem af venturepiloterne og erhvervsmentorerne der skulle sidde med formandsposten. Og samtidig var der kampvalg om især posten som næstformand for bestyrelsen i hver mikrovirksomhed.

I mikrovirksomheden Qasujaallisarta løb 17-årige Inuk med næstformandsposten mens sejren i mikrovirksomheden Wenuits tilfaldt Simon på 17 år. Begge var tydeligt meget glade for valget og takkede kollegaerne i mikrovirksomheden for tilliden.

Bestyrelsen i Wenuits

Det næste mikrovirksomhederne skal fokusere på er at få deres eget CVR-nummer og få oprettet en bankkonto hos GrønlandsBANKEN, og arbejde videre med udviklingen af mikrovirksomheden.

I Mind Your Own Business ønsker vi begge mikrovirksomheder tillykke med de gennemførte generalforsamlinger og glæder os til at følge Qasujaallisarta og Wenuits.