You are currently viewing Mind Your Own Business Akademi søger frivillige venturepiloter

Mind Your Own Business Akademi søger frivillige venturepiloter

Mind Your Own Business Akademi er organisationens nye program til drenge, som har lyst til at videreudvikle deres eksisterende mikrovirksomheder.

Akademiet tilbyder støtte, kompetenceudvikling og opkvalificering til drenge fra udsatte boligområder i alderen 14-19 år. Drenge som, gennem et Mind Your Own Business forløb med iværksætteri som omdrejningspunkt, har etableret og driver egen virksomhed.  Med drengenes og deres eksisterende mikrovirksomheders konkrete behov i centrum samler det nye Akademi dansk erhvervsliv og civilsamfundet i en fælles indsats om drengenes videre positive udvikling. Første forløb på Akademiet løber fra februar til juni 2017.

Læs om andre venturepiloters oplevelser i Mind Your Own Business

Hvad søger vi?

Som venturepilot vil det være din primære opgave at støtte op om drengenes ugentlige arbejde i deres mikrovirksomhed. Du skal som venturepilot være med til at motivere drengene til at realisere deres mål ved at bakke op med fysisk tilstedeværelse og ved at gøre brug af egne kompetencer. Arbejdet som venturepilot er primært faciliterende, da dette støtter godt op om videreudviklingen af drengenes evner til at arbejde mere selvstændigt i deres mikrovirksomhed.

Vi søger:

 • Engagerede venturepiloter, der ønsker at gøre en forskel i drengenes liv, og som kan se iværksætteri og socialt entreprenørskab som metode til positiv udvikling.
 • Teamplayers, der kan udvise empati og tålmodighed, og som kan facilitere drengenes selvstændige arbejde og fastholde deres motivation i processen.
 • Vedholdende kræfter, der vil være med i et innovativt og anderledes udviklingsprogram.

Hvad tilbyder vi?

 • Mulighed for at komme tæt ind på livet af en gruppe ambitiøse og idérige drenge som har truffet et valg om at drive egen mikrovirksomhed.
 • Mulighed for at arbejde med en veldokumenteret empowermentmetode og socialt iværksætteri.
 • Mulighed for at samarbejde med andre engagerede og fokuserede venturepiloter og større virksomheder.

Vil du være med?

På Akademiets første forløb vil der være behov for venturepiloter i Københavnsområdet og i Århus. Det forventes, at man som venturepilot kan afsætte ca. 3 timer om ugen fra februar til juni 2017. Periodevis vil der være behov for at afsætte yderligere tid – fx til større events på Akademiet eller i mikrovirksomheden. Derudover vil der i de første par uger være følgende opstartsaktiviteter, du som udgangspunkt skal kunne deltage i:

 • Take-off møde (her klædes du på til arbejdet i Mind Your Own Business):
  • København: mandag d. 6/2 kl. 18.00-20.00
  • Aarhus: torsdag d. 9/2 kl. 18.00-20.00
 • Social teambuilding (her mødes du med drengene i deres mikrovirksomhed for første gang): Afholdes en aften i uge 7-8 efter normal arbejdstid.
 • Første udviklingscamp hos virksomheden KPMG i København (kickoff til Akademiet på tværs af alle mikrovirksomheder): lørdag d. 4/3 (heldagsarrangement).

Send os en mail med lidt informationer om dig selv og et par linjer om, hvorfor du gerne vil være venturepilot, så snart du kan se dig selv som venturepilot på Mind Your Own Business Akademi. Vi holder samtaler med interesserede venturepiloter i uge 3-5. Vi ser frem til at høre fra dig inden d. 23/1 2017! Du er selvfølgelig også mere end velkommen til at ringe eller skrive, såfremt du har nogen spørgsmål.

Kontakt os på mads.oustrup@myob.dk eller tlf. 2677 8663