You are currently viewing Mind Your Own Business skal undersøge iværksætter-muligheder for unge i Grønland

Mind Your Own Business skal undersøge iværksætter-muligheder for unge i Grønland

”Med udgangspunkt i vores metode er vi nysgerrige efter, om Mind Your Own Business’ indsats kan flyttes til en Grønlandsk kontekst. Derfor er vi i samarbejde med Tuborgfondet taget til Grønland for anden gang, for at undersøge mulighederne,” forklarer Maria Kavita Nielsen, direktør i Mind Your Own Business.

Tuborgfondet: Vellykket initiativ udforsker muligheder på Grønland

Besøget i Grønland er et led i kortlægningen af, hvilke potentialer og udviklingsmuligheder der er for at starte mikrovirksomheder i Grønland. Samarbejdet mellem Mind Your Own Business og Tuborgfondet startede allerede i sensommeren 2017, da de to organisationer var i Grønland på første felttur for at afkode behovet og potentialet. Efter en vellykket rejse er samarbejdet fortsat, og denne gang gælder det om at komme i dialog med mulige samarbejdspartnere og lokale aktører.

En grønlandsk kontekst

Under nuværende besøg skal direktør Maria Kavita Nielsen besøge potentielle samarbejdspartnere, kommunale og private aktører m.m. med henblik på at skabe dialog. En af de vigtigste præmisser for Mind Your Own Business er et solidt samarbejde mellem erhvervslivet, civilsamfundet og kommunale, lokale samarbejdspartnere.
Netværket og kendskabet til den lokale kontekst understøtter den succesfulde mikrovirksomhed og derfor er dette en afgørende faktor i Mind Your Own Business undersøgelse.

”De lokale kræfter og særligt virksomhedernes indsats er et utroligt vigtigt element i vores arbejde. Det er derfor vigtigt, at vi får afkodet, hvilke muligheder der er for danne samarbejder med Mind Your Own Business, hvis vi potentielt skal udvide vores indsats”.

”Vi har allerede haft en rigtig god kontakt til mulige lokale samarbejdspartnere, og jeg glæder mig til i løbet af ugen at skulle sætte endnu flere ord på, hvad Mind Your Own Business kan, og hvorfor vi ser en relevans i at også at være til stede i Grønland” , udtaler Maria Kavita Nielsen.

Samarbejde med Tuborgfondet

Samarbejdet mellem Tuborgfondet og Mind Your Own Business er baseret på fællesnævneren om at ville støtte unge i at få et større kendskab til arbejdsmarkedet. Tuborgfondet arbejder for ”at flere unge får en relevant tilknytning til arbejdsmarkedet og det samfund, de er en del af.”

Mind Your Own Business har med over otte års erfaringer i iværksætteri for unge drenge mellem 13-19 år fra udsatte boligområder set, hvordan drengene blandt andet får højere karakterer i skolen, oplever en større grad af uddannelsesparathed og ikke mindst bliver bevidste om deres sociale og faglige kompetencer.