You are currently viewing Nuummi pilersitsisumik ataatsimeersuarneq – unnuk suliffeqarfeeqqat siunissaannik qitiutitsisoq

Nuummi pilersitsisumik ataatsimeersuarneq – unnuk suliffeqarfeeqqat siunissaannik qitiutitsisoq

Ullormut pingaarutilimmut nukappiaqqat amerlanaarlutik piareersarsimallutillu takkupput, piumasaavormi, suliffeqarfeeqqamut imminnullu akisussaassusermik pimoorussinermillu  takutitsinissaat.

Stiftende generalforsamling i Nuuk – en aften med mikrovirksomhedernes fremtid i fokus

Abia og Abia fra Wenuits under den stiftende generalforsamling

Qilanaarlutik pissangallutillu GrønlandsBANKENip bestyrelsesiata inaanut 8. etagemiittumut appakaapput. Nuup qeqqata tungaanut isikkivilimmut isaagamik, nerrivimmut ataatsimiiffiusartumut takisuumut nukappiaqqat inissaminnut issaapput.

Ullormi ataatsimeersuarfiusumi suliffeqarfeeqqaminnut siunertatik, anguniakkatik naammasserusutatillu naggataasumik aalajangiutissavaat, ilutigalugu aalajangiutissallugu, suliffeqarfeeqqamut anguniakkatik siunissami, qanoq naammassissanerlugit.

Tatigeqatigiittoqartariaqarpoq

Naak pilersitsisumik ataatsimeersuarneq piumasarineqartunik atuartariaqartunillu imaqaraluaqisoq, kajumissutsiminnik peqataasunit venturepilotinit suliffittullu ikorfartuisunit siunnersuutit pitsaasut, nukappiaqqat eqeersimaarlutik tusarnaarlutillu peqataaffigaat. Erniinnaq 17-nik ukiulik Inuk siulersuilerpoq ataatsimiinnermilu aqutsisunngorluni, ilutigalugu 14-nik ukiulik Minik imaqarniliuisutut allattaajumasoq, taamasillutik suliffeqarfeeqqami Qasujaallisarta suut tamarmik iluamik ingerlanissaat qulakkeerlugu.

Sten, saks og papir om hvem der skal være referent og ordstyrer, mellem Inuk og Minik fra Qasujaallisarta.

”Annertunerulaartumik eqqarsarluni misigineq iluarpoq. Soorlumi sinnattoq piviusunngulersoq, tamakku suliffeqarfeeqqami angorusutarpassuit eqqarsaatigalugit.”

   Minik, 14-nik ukiulik suliffeqarfeeqqamik Qasujaallisarta aallarneeqataasoq

Imminnut aamma ingerlanermut tatiginninnissaq pisariaqarpoq, tassa suliffeqarfeeqqamut aalajangiussat nutaat siunissami suleqatigiinnissamut najoqqutarineqassappata. Aalajangivinniarnermi suliffeqarfeeqqallu siulersuisuini akisussaaffissanik agguataariniarnermi, nukappiaqqat pimoorussinerminni imminnut atanerulersarput

Siulersuisuni atorfinnut unammilluni qinersineq

Siulersuisut pilersinneqarnialermata aatsaat iluamik suliffeqarfeeqqami pissanganeqalerpoq. Inissat pilerngunneqarput, taamaattumillu naggataatigut matoqqasumik qinersisoqarluni.

Bestyrelsen i Qasujaallisarta

Nukappiaqqammi qinertussaavaat, venturepilotinit aamma suliffeqarfinnit ikorfartuisunit kina siulittaasutut atorfeqassanersoq. Ilutigalugulu suliffeqarfeeqqani tamani siulersuisuni  ingammik siulittaasup tulliatut atorfik, unammissutaasumik qinersissutigineqarpoq.

Suliffeqarfeqqaami Qasujaallisarta 17-nik ukiulik Inuk ajugaalluni siulittaasup tulliatut atorfik pissarsiaraa ilutigalugu suliffeqarfeeqqami Wenuits 17-nik ukiulik Simon ajugaasoq.

Tamarmik ersarilluinnartumik qinigaanertik nuannaarutigeqaat, tatigineqarnertillu pillugu suliffeqarfeeqqami suleqatitik qutsavigalugit.

Bestyrelsen i Wenuits

Suliffeqarfeeqqani pingaartinneq artussaq tulleq tassaavoq, nammineq CVR-normussamik pissarsinissaq GrønlandsBANKEN-milu kontoqalernissaq aamma suliffeqarfeeqqamik ineriartortitsineq nangillugu sulinissaq.

Mind Your Own Businessimit suliffeqarfeeqqat taakku marluk ataatsimeersuarnernut naammassisaannut pilluaqquavut, qilanaarlutalu Qasujaallisarta aamma Wenuits malinnaaffiginissaannut.