You are currently viewing Nyt koncept skal sætte fokus på Mind Your Own Business’ samarbejde med det danske erhvervsliv

Nyt koncept skal sætte fokus på Mind Your Own Business’ samarbejde med det danske erhvervsliv

Det tætte samarbejde med dansk erhvervsliv har siden begyndelsen i 2010 været afgørende for, at Mind Your Own Business har kunnet skabe positiv udvikling for de knap 450 drenge, der har deltaget i programmet. Mind Your Own Business har derfor startet et nyt initiativ, MYOB Erhvervsmiddage, som fejrer og videreudvikler samarbejdet i en helt ny ramme.

Betydningsfulde erhvervspartnere og interessenter blev inviteret til en aften på Restaurant Lê Lê med fantastisk mad, en unik mulighed for at netværke og oplæg fra nogle af Danmarks mest prominente og interessante stemmer indenfor det felt de og Mind Your Own Business samles om – iværksætteriprojekter for drenge i udsatte boligområder.

Deltagerne på aftenen var fra organisations bestyrelse, nuværende og tidligere mentorvirksomheder, strategiske partnere og venner af huset. En alsidig og stærk gruppe som repræsenterede mange fagligheder og ikke mindst en fælles lyst til at tage ansvar. Fra Rambøll-konsulenter med mangeårige erfaringer fra projekter i boligområder til en grafisk designer drevet af en passion for at skabe forbilleder for de unge. Fra en virksomhedsleder fra KPMG med stor interesse i at påvirke rammevilkår og skubbe til en samfundsagenda til en konsulent fra Implement med personlig erfaring med opvækst i et udsat boligområde og ønsket om at gøre en forskel.

Lokale mentorvirksomheder støtter unge drenges udvikling

Maria Kavita Nielsen, Direktør i Mind Your Own Business åbnede aftenen med en velkomsttale: ”I er her i aften, fordi det I gør for drengene, betyder utrolig meget for os. I repræsenterer vores værdier: inddragende, professionelle, respektfulde, nærværende, løsningsorienterede og ambitiøse. I tror på os og vores metode, og vi værdsætter vores samarbejde utrolig højt. Sammen med jer, vil vi gerne vise et andet billede af drengene fra de udsatte boligområder. Vi vil gerne give et mere nuanceret billede på den samfundsdebat der foregår lige nu.”

Fagligt fokus på et omdiskuteret emne

Aftenen startede ud med en faglig debat om det brandvarme emne: De udsatte boligområder og regeringens ghetto-udspil. Overskriften var Udvikling eller afvikling og debatten blev styret med kyndig hånd af Anne Kjær Skovgaard fra Den Sociale Kapitalfond.

Boligsociale helhedsplaner – Hvorfor er de vigtige for vores samfund?

Mind Your Own Business havde inviteret tre stærke profiler ind til at komme med deres perspektiver på debatten: Morten Østergaard, som er en aktiv, politisk stemme i den verserende debat om udsatte boligområder. Per Larsen, formand for Børnerådet og tidligere chefpolitiinspektør, som har indgående viden om kriminalpræventivt arbejde og børns rettigheder. Thomas Hofmann Bang, CEO og Senior Partner i KPMG samt næstformand i Bikubenfonden, som har et enestående indblik i erhvervslivets potentiale for at skabe sociale forandringer gennem målrettet CSR.

Sammen med Maria Kavita Nielsen diskuterede de, hvad der mangler i den nuværende debat om de udsatte boligområder.
Morten Østergaard fik lov at lægge ud, og fik hurtigt pointeret: ”Det væsentligste perspektiv der mangler i debatten, er de ekstremt mange ressourcer der er at bygge på hos de mennesker, der bor i de udsatte boligområder.”

Heller ikke Thomas Hofmann Bang mener, at debatten er fyldestgørende: ”Det glæder mig, at emnet er kommet på dagsordenen og at vi nu begynder at tale om løsninger. Men debatten i medierne handler meget om byrumsmæssige udfordringer, mens vigtigheden af inklusion og fællesskab ikke er slået igennem endnu. Og det er dér nøglen ligger, synes jeg.”

Per Larsen udtrykte også sin enighed: ”Den sociale dimension mangler. Troen på, at man kan skabe udvikling ved at engagere sig i de mennesker, der bor i områderne. Når man inddrager de unge, får man de bedste resultater, fordi man viser dem tillid og det skaber udvikling og positive resultater. Det er utrolig vigtigt, at man fjerner angsten for at tale med dem, men i stedet inddrager dem i processerne.”

Mentorvirksomhederne i Mind Your Own Business

Et ressourcesyn og en fælles indsats skaber udvikling

Hvad gør vi så nu?, blev panelet spurgt.

Maria Kavita Nielsen ønsker mere fokus på det forbyggende arbejde: ”Vi skal have den yngre generation til at tro på, at de har en værdi i vores samfund. Og det er ikke den historie, som bliver fortalt om dem lige nu. Det er netop det som drengene centrerer deres produkter om. De vil gerne fortælle en anden historie om det områder de bor i. De vil gerne fortælle, hvem de i virkeligheden er.”

Morten Østergaard pointerede i forlængelse af dette: ”Det virker kun når vi skaber forandring og udvikling med beboere og ikke for dem. Derfor er vi nødt til at forlade ideen om straf og kontrol og investere i forebyggende indsatser.”

Der var bred enighed i panelet om, at unge mennesker skal stå forrest og være forbilleder for andre unge. Thomas Hofmann Bang supplerede denne holdning med, at også civile aktører, fonde og foreninger og erhvervslivet skal inddrages. ”Nøglen ligger i hvordan vi får civilsamfundet engageret i problemstillingen. De har et andet tidsperspektiv til løsning af denne opgave end politikerne. Sammen kan de blive en aktør som tænker mere langsigtet.”

Maria Kavita Nielsen fortsatte: ”Det her er ikke en opgave, som kun ligger hos politikerne. Vi skal gøre det til en samfundsagenda hvor vi er fælles om at løse problemet. Vi skal samle folk der har lyst til at tage det fælles ansvar, og se at man kan bidrage på mange forskellige måder til at skabe udvikling i de udsatte boligområder.”
Der kom spørgsmål, kommentarer og inputs til debatten fra alle de lyttende, og der var ingen tvivl om, at alle i rummet brændte enormt meget for emnet, og for at diskutere løsninger. Der var mange holdninger til regeringens ghettoudspil, og de byggede alle på erfaringer fra selv at have arbejdet med og i de udsatte boligområder.

Flemming Jørgensen, som til daglig er redaktionschef i Coop, sagde om aftenens debat: ”Selv om panelet og vi andre i stor udstrækning var enige, er det alligevel fremmende at finde ud af, at man ikke står alene med holdningerne om, at det handler langt mere om at forebygge, at skabe gode sociale rammer med fokus på medmenneskelighed, brobygning og integration end om at rive ned, straffe og fordømme.”

Interview med en mentorvirksomhed – COOP

De rette omgivelser til at tale iværksætteri

Middagen blev afholdt på Restaurant LêLê. Restauranten er ejet af iværksætterkvinden Anh Lê, som fortalte sin personlige historie om at være kommet til Danmark som bådflygtning og hendes opvækst i landet. På trods af den modstand hun har mødt, har hun altid kæmpet videre og i dag ejer hun de succesfulde LêLê-restauranter i København. Hun forklarer om sin rejse: ”Jeg har været heldig at møde nogle mennesker gennem livet, som tog mig i hånden og hjalp mig på vej. ”Det er afgørende at have nogle gode mennesker, som tror på en.”

Hendes fortælling om iværksætteri og om hjælpende hænder udefra, satte perfekt rammen for middagen, hvor de mange erhvervspartnere kunne fortsætte debatten rundt om bordene.
”Stedet, dets historie og aftens tema gik op i en højere enhed – det var en rigtig god oplevelse at deltage i arrangementet. Jeg gik derfra med en rigtig god oplevelse. En oplevelse af, at jeg havde fået en række nye professionelle relationer, som alle brænder for at gøre en forskel for de unge drenge i udsatte boligområder – lige som jeg selv gør.”  sagde Stefan Vestergaard, chefkonsulent hos Rambøll.

Også Thomas Hofmann Bang glædede sig også over det nye koncept, MYOB Erhvervsmiddage: “Vi sætter stor pris på samarbejdet med Mind Your Own Business, hvor vi som virksomhed får mulighed for at engagere os i en meget vigtig samfundsagenda, hvor der er fokus på, at alle i vores samfund får en chance for at forløse deres potentiale. I den forbindelse er erhvervsmiddagene vigtige, fordi de styrker netværket omkring Mind Your Own Business, hvilket øger organisationens gennemslagskraft.”